Nuchterheid

Wie niet het zekere weten in zich draagt, dat hij zo nuchter, zo wetenschappelijk denken kan als de meest nuchtere astronoom, planten- en dierenonderzoeker, die zou in dingen van het geestelijke leven, in mystieke kennis slechts een leerling, geen leraar mogen zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 34 – LUCIFER- GNOSIS – 1903 (bladzijde 35)

Leraar/Leerling

Wie niet het zekere weten in zich draagt dat hij zo nuchter, zo “wetenschappelijk” denken kan als de meest nuchtere astronoom of planten- en dierenonderzoeker, die zou in dingen van het spirituele leven, in bovenzinnelijke inzichten alleen een lerende, geen leraar, mogen zijn. […] Niemand zou leraar moeten willen zijn die niet het meest nuchtere verstand en de strengste wetenschappelijke discipline uitoefenen kan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 34 – Gesammelte Aufsätze – 1903 (bladzijde 35)