Denken/Feiten

Men kan altijd ondervinden dat de mensen door nadenken alleen maar dat vinden, wat ze van te voren al wisten. Op de juiste wijze denken ontstaat pas als men zich eenvoudig door de feiten ertoe laat brengen.

Bron: Gezondheid en ziekte – Dornach 10 januari 1923

Meer uitgebreid plaatste ik dit citaat op 25 maart 2011

Rudolf Steiner – Met enkel nadenken kan men de hoogste vragen niet beantwoorden

Als het denken alleen aan zichzelf is overgelaten, wanneer er alleen gedacht, niet beleefd wordt, dan is een dergelijke ontwikkeling van het zielenleven te vergelijken met – vergeef mij deze wat vreemde vergelijking, maar ik moet hem maken omdat hij eigenlijk uit de aard der zaak zelf volgt – met een hongerig organisme. En als men gelooft door enkel nadenken over de hoogste vragen – god, vrijheid, onsterfelijkheid – iets uit te kunnen maken, dan lijkt men op een mens die de honger niet wil stillen door voeding te geven, maar door de honger uit zichzelf te laten ontwikkelen en stillen. (Deze zin is voor mij moeilijk te vertalen, in het Duits staat er : Und wenn man glaubt, durch bloßes Denken über die höchsten Fragen – Gott, Freiheit, Unsterblichkeit – etwas ausmachen zu können,dann gleicht man einem Menschen, der dem Hunger nicht dadurch abhelfen will, daß von außen Nahrung zugeführt wird, sondern daß der Hunger sich selber entwickelt, auf sich selbst gebaut entwickelt.) Netzomin als men een hongerig organisme tot ontwikkeling kan brengen, zodat het uit zichzelf zijn behoeften bevredigt, evenmin kan men door alleen te denken het tot een vervulling van de ziel met een geestelijke inhoud brengen, tot een oplossing van vragen over god, vrijheid, onsterfelijkheid. Zoals men, wanneer men niet eet, alleen maar door kan gaan met hongerlijden en de honger zich nooit vanzelf stilt, zo kan men nooit tot spirituele ontwikkeling komen wanneer men altijd maar door denkt.

Bron: GA 072 – Bern 18 oktober 1917 (bladzijde 35-36)

Rudolf Steiner – Denk niet te veel

De eerste grondregel voor het studeren van de mens is dat men niet te veel moet nadenken. Dat zal u vreemd voorkomen, maar u zult zo dadelijk wel begrijpen wat ik bedoel. Door nadenken wordt een mens natuurlijk niet zo bijzonder verstandig. Als hij zo loopt te broeien over wat hij gadegeslagen heeft, dan komt er in de regel niet veel verstandigs te voorschijn.

Als men dus de dingen van de wereld wil leren kennen, moet men niet teveel van het nadenken verwachten; dat is niet zo belangrijk. Als de feiten ertoe nopen, moet men nadenken, maar men moet het niet als hoofddoel beschouwen om na het waarnemen van iets daarover te gaan lopen broeien om er achter te komen hoe de zaak zit. Men moet andere dingen bekijken, ze met elkaar vergelijken en een samenhang zoeken. Hoe meer men naar de samenhang zoekt, des te meer wordt men gewaar bijvoorbeeld van de natuur. Al degenen die over natuur hebben lopen nadenken, hebben in de grond niets meer gevonden dan ze al wisten.

Als iemand materialist is dan praat hij ook over de natuur materialistisch, omdat hij het al is. Hij ontdekt niets nieuws. Als iemand idealistisch over de natuur praat, doet hij dat omdat hij tòch al idealist is. Men kan altijd ondervinden dat de mensen door nadenken alleen maar dat vinden, wat ze van te voren al wisten. Op de juiste wijze denken ontstaat pas als men zich eenvoudig door de feiten ertoe laat brengen.

Bron: Gezondheid en ziekte – Dornach 10 januari 1923

It ain’t no use to sit and wonder why
If you don’t know by now
It ain’t no use to sit and wonder why
It will never do anyhow…