Het mysterie van de liefde

Stelt u zich twee glazen voor, het ene leeg, het andere half gevuld. Dan stelt u zich voor dat we uit het half gevulde glas water gieten in het lege glas en dat daarbij het half gevulde glas steeds voller en voller wordt.De materialist vindt zoiets dwaas. Maar bij een gedachte die geschikt is voor meditatie gaat het niet om iets in fysieke zin werkelijks, maar om iets dat voorstellingen in de ziel vormt.

Juist omdat zo’n idee  niet naar iets werkelijks verwijst, leidt zij ons af van de zintuiglijke werkelijkheid. Een symbool kan ze echter zijn, namelijk voor het zielenproces dat met het mysterie van de liefde samenhangt. Bij de liefde vergaat het zo als met het half gevulde glas waaruit men in een leeg glas giet en het half gevulde glas daarbij toch voller wordt.De ziel wordt niet leger, ze wordt voller naar de mate waarin ze geeft. Een dergelijke betekenis kan dit symbool hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 150 – Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein – Parijs, 5 mei 1913 (bladzijde 61)

182264

Eerder geplaatst op 17 februari 2017  (8 reacties)

Men hoort vaak zeggen: De dood is een mysterie

Men hoort vaak zeggen: De dood is een mysterie, nog niemand heeft het opgelost en ook niemand zal het ooit oplossen. – De mensen die iets dergelijks uitspreken, vermoeden helemaal niet wat voor een onbescheidenheid in deze woorden ligt, ze vermoeden helemaal niet dat er een oplossing van zulke raadsels is en dat zij het alleen niet begrijpen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 55 –  Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben – Berlijn, 13 december 1906 (bladzijde 100)

Eerder geplaatst op 9 december 2014

Niet alleen de woordelijke inhoud

Tegenwoordig, nu de mensen zo vaak zeggen, als ze ergens iets lezen: Ik heb dat daar en daar ook gelezen – waar het alleen maar over de inhoud gaat, het is nu de tijd dat de mensheid moet leren dat het niet meer zo veel op de inhoud aankomt, maar dat het ervan afhangt wie iets zegt; dat men de mens moet kennen die het zegt, omdat de woorden slechts gebaren zijn en men moet weten wie die gebaren maakt. Dat is wat de mensheid zich zou moeten realiseren. Hierin ligt een zeer groot mysterie van het meest alledaagse leven. Het maakt nu eenmaal een verschil of een inhoud zin voor zin door strijd veroverd is door een mens, of dat het van hier of daar of van welke kant dan ook op een of andere manier gehoord is. […] En de tijd nadert dat men niet meer naar de louter woordelijke inhoud zal moeten kijken, maar waar men vooral zal moeten kijken naar degenen die dit of dat zeggen; niet naar de uiterlijke fysieke persoonlijkheid, maar naar de gehele menselijk-geestelijke samenhang.

Bron: Rudolf Steiner – GA 182 – Der Tod als Lebenswandlung – Zürich, 16 oktober 1918 (bladzijde 187-188)

Het mysterie van de liefde

Stelt u zich twee glazen voor, de ene leeg, de andere half gevuld. Dan stelt u zich voor dat we uit het half gevulde glas water gieten in het lege glas en dat daarbij het half gevulde glas steeds voller en voller wordt.De materialist vindt zoiets dwaas. Maar bij een gedachte die geschikt is voor meditatie gaat het niet om iets in fysieke zin werkelijks, maar om iets dat voorstellingen in de ziel vormt. Juist omdat zo’n idee  niet naar iets werkelijks verwijst, leidt zij ons af van de zintuiglijke werkelijkheid. Een symbool kan ze echter zijn, namelijk voor het zielenproces dat met het mysterie van de liefde samenhangt. Bij de liefde vergaat het zo als met het half gevulde glas waaruit men in een leeg glas giet en het half gevulde glas daarbij toch voller wordt.De ziel wordt niet leger, ze wordt voller naar de mate waarin ze geeft. Een dergelijke betekenis kan dit symbool hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 150 – Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein – Parijs, 5 mei 1913 (bladzijde 61)

Sergej O. Prokofieff over Rudolf Steiner

Na mij meer dan dertig jaar intensief te hebben beziggehouden met de antroposofie, ben ik er vast van overtuigd geraakt dat we in Rudolf Steiner één van de meest waarheidsgetrouwe, schoonste en zuiverste mensengeesten vinden die ooit op aarde hebben geleefd. En zijn biografie is een mysterie, waarvan de diepten tot op heden nog maar nauwelijks zijn doorgrond.

Bron: Sergej O. Prokofieff – De verbondenheid met Rudolf Steiner (bladzijde 27-28) Vertaling: Hylcke Brandts Buys

Eerder geplaatst op 17 januari 2014