Sterrenwerelden

We weten, want ik heb hier al  vaak de aandacht op deze dingen gevestigd, hoe de mens, wanneer hij door de poort van de dood is gegaan, de sterrenwerelden binnengaat. Wat we uiterlijk in fysieke zin sterren noemen, is slechts het uiterlijke teken voor spirituele werelden die naar ons neerkijken, die echter overal bij de daden in de mensheidsontwikkeling meewerken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 238 – Esoterische  Betrachtungen  karmischer  Zusammenhänge – Dornach, 28 september 1924 ( bladzijde 168) 

Dit was de allerlaatste voordracht van Steiner, daarna heeft hij zich uitgeput en ziek te bedde begeven en is daar tot zijn dood op 30 maart 1925 gebleven.

Schermafbeelding-2020-08-25-om-15.34.26

Eerder geplaatst op 18 april 2020  (3 reacties)

Sterren: Ze koekeloeren naar ons

We weten, want ik heb hier al  vaak de aandacht op deze dingen gevestigd, hoe de mens, wanneer hij door de poort van de dood is gegaan, de sterrenwerelden binnengaat. Wat we uiterlijk in fysieke zin sterren noemen, is slechts het uiterlijke teken voor spirituele werelden die naar ons beneden kijken, die echter overal bij de daden in de mensheidsontwikkeling meewerken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 238 – Esoterische  Betrachtungen karmischer Zusammenhänge – Dornach, 28 september 1924 ( bladzijde 168) 

Dit was de allerlaatste toespraak van Steiner, daarna heeft hij zich uitgeput en ziek te bedde begeven en is daar tot zijn dood op 30 maart 1925 gebleven.

P.S. De titel van dit citaat is uiteraard niet van Steiner, maar van mijzelf. 

Over tekortkomingen

Laat ons leren om de tekortkomingen van een mens als zijn eigen zaak te beschouwen, en laat ons leren om zijn prestaties als de zaak van de hele mensheid te beschouwen. Waarin de mensen tekortschieten, dat behoort tot hun individueel karma, wat ze doen is voor de mensheid. Laat ons leren om ons niet te bekommeren om de tekortkomingen van de mens, die moeten ze zelf uitboeten. Maar laat ons leren dankbaar te zijn voor wat ze gepresteerd hebben, want daarvan leeft de volledige mensheidsontwikkeling.

Bron: Rudolf Steiner – GA 104a – Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes – München, 8 mei 1907 (bladzijde 35)

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Blavatsky

Eerder geplaatst op 12 april 2014

Moedeloos/Krachtenontplooiing

We leven (als we ons met geesteswetenschap of antroposofie bezighouden) in zekere zin in een atmosfeer, die van ons een sterke krachtenontplooiing, een sterke zelfhandhaving vereist. En dat zijn de diepere redenen waarom we dikwijls moedeloos kunnen worden, ons eenzaam kunnen voelen, waarom misschien de ene of de andere, die naar de spirituele wetenschap streeft, met het leven niet gemakkelijk in het reine komt. Maar als we het heldere inzicht hebben, hoe groot hetgeen is waarin we ons plaatsen in de gehele mensheidssamenhang, en hoe het tegenwoordig slechts iets kleins lijkt, omdat we nog in het begin staan, kunnen we ook deze kracht vinden, kunnen ze dan werkelijk vinden. Al het grote in de mensheidsontwikkeling moet namelijk in het klein beginnen.

Bron: Rudolf Steiner  – GA 168 – Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten – St. Gallen, 26 oktober 1916 (bladzijde 166)

Eerder geplaatst op 22 augustus 2013

Over tekortkomingen

Laat ons leren om de tekortkomingen van een mens als zijn eigen zaak te beschouwen, en laat ons leren om zijn prestaties als de zaak van de hele mensheid te beschouwen. Waarin de mensen tekortschieten, dat behoort tot hun individueel karma, wat ze doen is voor de mensheid. Laat ons leren om ons niet te bekommeren om de tekortkomingen van de mens, die moeten ze zelf uitboeten. Maar laat ons leren dankbaar te zijn voor wat ze gepresteerd hebben, want daarvan leeft de volledige mensheidsontwikkeling.

Bron: Rudolf Steiner – GA 104a – Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes – München, 8 mei 1907 (bladzijde 35)

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Blavatsky