De oneindig droevige gebeurtenissen van het vijfde post-Atlantische tijdperk  

Al het onderricht, alle pedagogiek, al het menselijke onderwijs, maar ook het hele uiterlijke menselijke leven moet in de loop van het vijfde post-Atlantische tijdperk (1413-3573) met geestelijke inzichten doordrongen worden, en het moet ingezien worden dat wat tegenwoordig in  materialistische kringen als wetenschap wordt beschouwd, geleidelijk aan met zijn consequenties voor het leven verdwijnen moet uit het leven van de aarde.

En alle strijd, die nog zal moeten worden doorstaan ​​in de vijfde post-Atlantische periode, zal slechts een uiterlijke uitdrukking zijn van een spirituele strijd, net zoals de huidige oorlog uiteindelijk ook een uiterlijke uitdrukking is van de tegenstelling tussen het materialisme en de geestelijke wereldbeschouwing. Want hoe de dingen ook verborgen zijn – achter de oneindig droevige gebeurtenissen van de huidige tijd ligt de strijd van het materialisme tegen de geestelijke wereldbeschouwing. 

Deze strijd moet worden uitgevochten. Het zal verschillende vormen aannemen, maar het zal moeten worden uitgevochten omdat mensen alles zullen moeten leren verdragen ​​wat noodzakelijk is te verdragen om de spirituele wereldbeschouwing voor de zesde post-Atlantische periode te verwerven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 174 – Zeitgeschichtliche  Betrachtungen – Das  Karma  der  Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil – Dornach, 15 januari 1917 (bladzijde 152)

 1111003472490

Eerder geplaatst op 8 juli 2020  (3 reacties)

Materialisme/Andere wereldbeschouwing

Het materialistisch wereldbeeld hoeft niet waar te zijn, maar draagt wel een kern van waarheid in zich. Over die kern van waarheid kan men zeggen: wat het materialisme over de mens zegt, dat zal werkelijkheid worden wanneer het materialisme zegeviert. Het is aan ons mensen om het materialisme met een andere wereldbeschouwing te overwinnen.
Het is helaas niet zo eenvoudig dat we kunnen beweren dat de materialistische wereldbeschouwing onjuist is; het is namelijk zo dat het aan ons mensen is om het materialisme, niet in de vorm van een weerlegging in gedachten maar door daden te overwinnen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 254 – Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur – Dornach, 7 november 1915 (bladzijde 265)

Deze vertaling is van John Hogervorst. Dit citaat heb ik overgenomen van https://www.antrovista.com/verdieping/citaat-van-de-dag.html (verzorgd door Renée Zeylmans)

Eerder geplaatst op 18 november 2017

antrovista_maandag

Welvaart en welzijn

Er zijn veel zielen in onze tijd die geloven dat alleen door materiële middelen en materiële maatregelen menselijke welvaart en menselijk welzijn in ons barre (Duits: zerklüftetes) leven weer zouden kunnen komen, en die het geloof en het vertrouwen verloren hebben in de zegerijke kracht van de spiritualiteit. De praktijk leert echter dat de geest de kracht heeft om verborgen vreugden en toewijding in de mensenziel te brengen; het leert ons dat, als we steeds meer en meer in staat zullen zijn het brood van het geestelijke leven in onze tijd aan te reiken, er mensenzielen zullen zijn die dit brood graag tot zich willen nemen. Spiritualiteit heeft een overwinnende kracht.

Bron: Rudolf Steiner – GA 113 – Der Orient im Lichte des Okzidents/Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi – München, 23 augustus 1909 (bladzijde 18)

Eerder geplaatst op 4 november 2017  (1 reactie)

41GErxhAepL._AC_SY780_

Mededogen / Liefde / Seksualiteit

In het huidige tijdperk van het materialisme is het buitengewoon moeilijk om dit begrip van mededogen en liefde in het juiste perspectief te zien. Want velen van u zullen beseffen dat dit begrip in onze materialistische tijd vervormd is, een karikatuur is gemaakt, omdat het materialisme het begrip van ‘liefde’ zo nauw associeert met dat van ‘seksualiteit’ – waarmee het in wezen niets te maken heeft. Dit is een punt waarop onze huidige intellectuele cultuur gezond verstand verliest en verlaat wat op de een of andere manier nog acceptabel is bij een gezonde manier van denken. Door haar materialisme neigt de evolutie in onze tijd niet alleen naar het onverstandige en onlogische, maar zelfs naar het schandalige, wanneer ‘liefde’ in zo’n nauw verband wordt gebracht met wat wordt gedekt door de term ‘seksualiteit’.

Bron: Rudolf Steiner – GA 133 –  Der  irdische und  der  kosmische  Mensch – Berlijn, 14 mei 1912 (blz. 107)

Immuun voor spirituele ontwikkeling

Ik heb u erop gewezen dat weliswaar het menselijk lichaam zich zo zal ontwikkelen dat een zekere spiritualiteit er ruimte in kan vinden, maar dat de materialistische gezindheid, die zich steeds meer zal verspreiden door de impulsen van de geesten der duisternis, dit zal tegenwerken en met materiële middelen ertegen zal vechten. 

Ik heb u verteld dat de geesten van de duisternis hun voeders, de mensen, in wie ze zullen wonen, zullen inspireren om zelfs een vaccin te vinden om al in de vroegste jeugd de neiging tot spiritualiteit, langs de omweg van de lichamelijkheid, uit de zielen te verdrijven.

Net zoals de lichamen vandaag de dag tegen dit en dat worden ingeënt, zo zullen in de toekomst de kinderen worden ingeënt met een stof die zo vervaardigd kan worden dat mensen door deze vaccinatie immuun zullen zijn voor het in zich ontwikkelen van de “dwaasheden” van het spirituele leven, dwaasheden natuurlijk in materialistisch zin gesproken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 –  Die  spirituellen Hintergründe der äußeren  Welt – Dornach, 27 oktober 1917 (blz. 236-237)

schermafbeelding-2015-11-25-om-19-29-21