Waarheden/Kennis/Levenskracht

De mensheid heeft voortdurend waarheden nodig die niet in elke tijd volledig kunnen worden begrepen. Waarheden in zich opnemen betekent namelijk niet alleen iets voor de kennis, maar waarheden als zodanig bevatten levenskracht. En doordat we ons met de waarheid doordringen, doordringen we onze ziel met een element van de wereld, net zoals we onszelf in ons lichaam voortdurend moeten doordringen met de van de buitenwereld ontvangen lucht, waardoor we kunnen leven. Dat is de reden waarom in de religieuze geschriften diepe waarheden worden uitgesproken, maar in zo’n vorm dat de mensen het vaak naar hun innerlijke betekenis eigenlijk pas veel, veel later kunnen erkennen, dan wanneer ze worden onthuld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 155 – CHRISTUS UND DIE MENSCHLICHE SEELE – Norrköping, 16 juli 1914 (bladzijde 195)

Eerder geplaatst op 23 oktober 2018

johan-steiner

Johann Steiner – vader van Rudolf

Te veel slaap

Als iemand zijn slaap willekeurig zou verlengen, zoals sommige gepensioneerden kunnen doen, dan zouden ze te veel slapen. Dit is geen tegenwerping tegen veel slaap. Juist omdat geestelijk werk veel afbreekt aan de fysieke organisatie, heeft de geestelijke werker veel slaap nodig. Maar te veel slaap geeft te veel nieuwe levenskracht, die dan woekert, zodat de mens barst van levenskracht. Zo’n overwoekerende levenskracht is tegelijk ziekte, het leidt onmiskenbaar tot ziekte.

Bron: Rudolf Steiner – GA 154 – Wie erwirbt man sich Verständnis für die  geistige Welt? – Praag, 17 april 1914 (blz. 127)

840px-473px-libelle-png

Het Nieuwe Testament / Levenskracht / Kenniskracht

Het Nieuwe Testament is als een uitgebreid document voor de mensheid aanwezig; maar de hele ontwikkeling van de aarde die nog moet komen, zal nodig zijn om dit Nieuwe Testament volledig te begrijpen. In de toekomst zal men veel leren over de buitenwereld, men zal ook veel leren over de geestelijke wereld, en alles zal kunnen bijdragen, als men het in het juiste licht ziet, aan het begrijpen van het Nieuwe Testament 

Het begrip komt geleidelijk; het Nieuwe Testament is in een eenvoudige vorm geschreven, zodat het kan worden opgenomen en later meer en meer kan worden begrepen. Want het is niet zonder betekenis als we onszelf doordringen met de waarheid die in het Nieuwe Testament ligt, ook al begrijpen we deze waarheid nog niet in zijn diepste innerlijk. Later wordt de waarheid kenniskracht, maar daarvóór is ze echter al levenskracht, doordat ze wordt opgenomen in, zou men kunnen zeggen, een min of meer kinderlijke vorm.

Bron: Rudolf Steiner – GA 155 – Christus und die menschliche Seele  – Norrköping, 16 juli 1914 (blz. 195)

550x662

Waarheden bevatten levenskracht

De mensheid heeft voortdurend waarheden nodig die niet altijd volledig kunnen worden begrepen. Waarheden opnemen betekent namelijk niet alleen iets voor de kennis, maar waarheden als zodanig bevatten levenskracht. En terwijl we onszelf doordringen met de waarheid, doordringen we onszelf in onze ziel met een element van de wereld, zoals we onszelf in ons lichaam voortdurend moeten doordringen met de lucht die van buiten wordt opgenomen, zodat we kunnen leven. Dat is de reden waarom diepe waarheden in religieuze documenten worden uitgesproken, maar in een zodanige vorm dat mensen vaak pas veel, veel later hun eigenlijke innerlijke betekenis kunnen begrijpen dan wanneer ze openbaar worden gemaakt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 155 – Christus und die menschliche Seele – Norrköping,16 juli 1914 (blz. 195)

Eerder geplaatst op 23 oktober 2018

bernhard-hoetger-portrait-rudolf-steiner

Rudolf Steiner door Bernhard Hoetger

Leugenachtigheid/Levenskracht

Bij de leugenachtigheid is het zo dat deze zich, en ook iedere afzonderlijke leugen, zich in het etherlichaam uitdrukt. Het etherlichaam verliest aan vitaliteit en levensenergie, als de mens leugenachtig is. Dat kan men zelfs uiterlijk constateren. Hoe vreemd het voor onze tijd klinkt, waar is het echter toch dat bij mensen die veel liegen, bijvoorbeeld wonden onder verder identieke omstandigheden moeilijker zijn te genezen dan bij eerlijke mensen. 

Vanzelfsprekend mag men dit niet absoluut concluderen, er kunnen ook anderen reden zijn. Maar vooropgesteld dat al het overige hetzelfde is, zijn bij leugenachtige mensen wonden moeilijker te genezen dan bij waarheidsgetrouwe mensen. 

Het is goed acht te slaan op zulke dingen in het leven. En dat is ook gemakkelijk verklaarbaar. Het etherisch lichaam is het eigenlijk levensprincipe, het bevat de levenskrachten. Deze worden ondergraven door de leugenachtigheid. Zodat niet zo veel levenskracht door het etherlichaam kan worden afgegeven, als het voor een genezing nodig is, als aan dit etherlichaam door leugenachtigheid onttrokken zijn, als het niet altijd doordrongen was van die aandriften, van die realiteiten, die voortkomen uit de waarachtigheid. We zouden op deze dingen wel acht moeten slaan, want we zullen het leven in menig opzicht beter begrijpen, als we dit doen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 125 – Wege und Ziele des geistigen Menschen – München, 11 december 1910 (bladzijde 209)

Eerder geplaatst op 3 september 2013  (11 reacties)

P.S. Bij de vorige plaatsing van dit citaat op 3 september 2013 was er bij de reacties een kleine discussie over de vertaling van het Duitse woord Bewegungen. Michel Gastkemper vertaalde het met aandriften. Frans Wuijts noemde toen de woorden: voorvallen, feiten, gebeurtenissen. Mij valt nu het woord processen in. Dit lijkt mij nu het goede woord.