Leugenachtigheid/Levenskracht

Bij de leugenachtigheid is het zo dat deze zich, en ook iedere afzonderlijke leugen, zich in het etherlichaam uitdrukt. Het etherlichaam verliest aan vitaliteit en levensenergie, als de mens leugenachtig is. Dat kan men zelfs uiterlijk constateren. Hoe vreemd het voor onze tijd klinkt, waar is het echter toch dat bij mensen die veel liegen, bijvoorbeeld wonden onder verder identieke omstandigheden moeilijker zijn te genezen dan bij eerlijke mensen. 

Vanzelfsprekend mag men dit niet absoluut concluderen, er kunnen ook anderen reden zijn. Maar vooropgesteld dat al het overige hetzelfde is, zijn bij leugenachtige mensen wonden moeilijker te genezen dan bij waarheidsgetrouwe mensen. 

Het is goed acht te slaan op zulke dingen in het leven. En dat is ook gemakkelijk verklaarbaar. Het etherisch lichaam is het eigenlijk levensprincipe, het bevat de levenskrachten. Deze worden ondergraven door de leugenachtigheid. Zodat niet zo veel levenskracht door het etherlichaam kan worden afgegeven, als het voor een genezing nodig is, als aan dit etherlichaam door leugenachtigheid onttrokken zijn, als het niet altijd doordrongen was van die aandriften, van die realiteiten, die voortkomen uit de waarachtigheid. We zouden op deze dingen wel acht moeten slaan, want we zullen het leven in menig opzicht beter begrijpen, als we dit doen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 125 – Wege und Ziele des geistigen Menschen – München, 11 december 1910 (bladzijde 209)

Eerder geplaatst op 3 september 2013  (11 reacties)

P.S. Bij de vorige plaatsing van dit citaat op 3 september 2013 was er bij de reacties een kleine discussie over de vertaling van het Duitse woord Bewegungen. Michel Gastkemper vertaalde het met aandriften. Frans Wuijts noemde toen de woorden: voorvallen, feiten, gebeurtenissen. Mij valt nu het woord processen in. Dit lijkt mij nu het goede woord.

Leugenachtigheid/Levenskracht

Bij de leugenachtigheid is het zo dat deze zich, en ook iedere afzonderlijke leugen, zich in het etherlichaam uitdrukt. Het etherlichaam verliest aan vitaliteit en levensenergie, als de mens leugenachtig is. Dat kan men zelfs uiterlijk constateren. Hoe vreemd het voor onze tijd klinkt, waar is het echter toch, dat bij mensen die veel liegen, bijvoorbeeld wonden onder verder identieke omstandigheden moeilijker zijn te genezen dan bij eerlijke mensen.

Vanzelfsprekend mag men dit niet absoluut concluderen, er kunnen ook anderen reden zijn. Maar vooropgesteld dat al het overige hetzelfde is, zijn bij leugenachtige mensen wonden moeilijker te genezen dan bij waarheidsgetrouwe mensen. Het is goed acht te slaan op zulke dingen in het leven. En dat is ook gemakkelijk verklaarbaar. Het etherisch lichaam is het eigenlijk levensprincipe, het bevat de levenskrachten. Deze worden ondergraven door de leugenachtigheid. Zodat niet zo veel levenskracht door het etherlichaam kan worden afgegeven, als het voor een genezing nodig is, als aan dit etherlichaam door leugenachtigheid onttrokken zijn,als het niet altijd doordrongen was van die aandriften, van die realiteiten, die voortkomen uit de waarachtigheid. We zouden op deze dingen wel acht moeten slaan, want we zullen het leven in menig opzicht beter begrijpen, als we dit doen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 125 – Wege und Ziele des geistigen Menschen – München,11 december 1910 (bladzijde 209)

Eerder geplaatst op 3 september 2013

Karmisch gezwets

Nietwaar, in het gewone, banale, burgerlijke leven worden de mensen op elkaar verliefd, een man wordt soms verliefd op een meisje. Men noemt dat “verliefd worden” en daarmee spreekt men de waarheid. In een occulte vereniging schijnt dat ook voor te vallen, dat een man op een meisje verliefd wordt. Naar men zo kan vaststellen, is dat werkelijk helemaal niet uitgesloten. Sommigen onder u zullen het toch al eens gehoord hebben dat dat gebeurd is. Maar in zo’n vereniging hoort men dan niet altijd: X is verliefd op Y.

Bij de boeren zegt men eenvoudig: die gaat met die. En dat is voor wat uiterlijk zichtbaar is, meestal een zeer precieze weergave van de feiten. Maar binnen occulte verenigingen kan men dikwijls horen: ik heb mijn karma bestudeerd, en door deze studie van mijn karma ben ik op het spoor gekomen van een andere persoonlijkheid; wij hebben daar ingezien dat wij door ons karma voor elkaar bestemd zijn, dat het karma ons voorbestemd heeft om op een of andere manier in het verloop van het wereldgebeuren in te grijpen.

Men merkt hier niet, beste vrienden, hoeveel leugenachtigheid in zo’n zaak ingeslopen is, te beginnen met het eenvoudig feit van het verliefd worden tot aan deze laatste bewering. Die leugenachtigheid vloeit voort uit het volgende. In een materialistische, banale vereniging vindt men het normaal dat twee mensen verliefd worden. In een occulte vereniging vindt men dat dikwijls niet normaal, integendeel, dikwijls schaamt men er zich een beetje voor. Maar zie, dat laatste doet men niet graag. We moeten hier niet uitmaken welke reden er zijn om zich niet te willen schamen, want dat kunnen honderd-en-een reden zijn. Maar zich schamen, dat doet men niet graag. In de plaats daarvan zegt men: het karma heeft gesproken, en het karma moet men gehoorzamen. Het spreekt vanzelf dat die mensen nooit iets doen uit puur egoïsme of vanuit emoties, maar: het karma, ja dat moet men gehoorzamen!

Beste vrienden, waarheidsgetrouw zou men zijn, als men zou toegeven dat men verliefd is geworden. En als men die waarheid onder ogen zou willen zien, dan zou men een veel zekerder weg door het leven kunnen volgen, als wanneer men de waarheid vermengt met allerlei karmisch gezwets. 

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Liefde -16 (Bron is niet vermeld)

Leugenachtigheid/Levenskracht

Bij de leugenachtigheid is het zo dat deze zich, en ook iedere afzonderlijke leugen, zich in het etherlichaam uitdrukt. Het etherlichaam verliest aan vitaliteit en levensenergie, als de mens leugenachtig is. Dat kan men zelfs uiterlijk constateren. Hoe vreemd het voor onze tijd klinkt, waar is het echter toch, dat bij mensen die veel liegen, bijvoorbeeld wonden onder verder identieke omstandigheden moeilijker zijn te genezen dan bij eerlijke mensen. Vanzelfsprekend mag men dit niet absoluut concluderen, er kunnen ook anderen reden zijn. Maar vooropgesteld dat al het overige hetzelfde is, zijn bij leugenachtige mensen wonden moeilijker te genezen dan bij waarheidsgetrouwe mensen. Het is goed acht te slaan op zulke dingen in het leven. En dat is ook gemakkelijk verklaarbaar. Het etherisch lichaam is het eigenlijk levensprincipe, het bevat de levenskrachten. Deze worden ondergraven door de leugenachtigheid. Zodat niet zo veel levenskracht door het etherlichaam kan worden afgegeven, als het voor een genezing nodig is, als aan dit etherlichaam door leugenachtigheid onttrokken zijn, als het niet altijd doordrongen was von jenen Bewegungen, von jenen Tatbeständen (?), die voortkomen uit de waarachtigheid. We zouden op deze dingen wel acht moeten slaan, want we zullen het leven in menig opzicht beter begrijpen, als we dit doen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 125 – Wege und Ziele des geistigen Menschen – München 11 december 1910 (bladzijde 209)

Eerder geplaatst in kortere vorm op 25 september 2012.