Het is een waar woord dat Leonardo da Vinci gesproken heeft

Het is niet de hoofdzaak dat we weten: De mens bestaat uit fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik, hij gaat door verschillende incarnaties, de aarde heeft gedurende haar bestaan verschillende planetaire stadia doorlopen, het Saturnusstadium, het Zonstadium, het Maanstadium. – Dit te weten is niet het belangrijkste; het belangrijkste en wezenlijke is dat we ons leven door de antroposofie op zodanige wijze kunnen transformeren, zoals de toekomst van de aarde het vereist. 

Dat kunnen we ons niet diep genoeg realiseren, en niet vaak genoeg kunnen we ons in dit opzicht aansporen. Want de gevoelens die we door de impuls van de kennis van  de bovenzinnelijke wereld van onze bijeenkomsten meenemen, en waarmee we dan door het leven gaan, die zijn het belangrijkste in het antroposofische leven.

Daarom is het niet voldoende dat we in de antroposofie alleen wat weten, maar in de antroposofie weten we voelend en voelen we wetend. Alleen moeten we beseffen hoe onjuist het is om, zonder wat van de wereld te weten, te geloven dat men de wereld recht kan doen (Duits: das man der Welt gerecht werden kann). Waar is het woord dat Leonardo da Vinci gesproken heeft: De grote liefde is de dochter van de grote kennis. En wie niet weten wil, die leert ook niet in ware zin liefhebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 141 – Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen – Berlijn, 4 maart 1913 (bladzijde 170-171)

Eerder geplaatst op 18 juli 2017  (7 reacties)

Leonardo da Vinci (1452-!519)

01-leonardo-da-vinci-book-talk

Waar is het woord dat Leonardo da Vinci gesproken heeft

Het is niet de hoofdzaak dat we weten: De mens bestaat uit fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik, hij gaat door verschillende incarnaties, de aarde heeft gedurende haar bestaan verschillende planetaire stadia doorlopen, het Saturnusstadium, het Zonnestadium, het Maanstadium. – Dit te weten is niet het belangrijkste; het belangrijkste en wezenlijke is dat we ons leven door de antroposofie op zodanige wijze kunnen transformeren, zoals de toekomst van de aarde het vereist.

Dat kunnen we ons niet diep genoeg realiseren, en niet vaak genoeg kunnen we ons in dit opzicht aansporen. Want de gevoelens die we door de impuls van de kennis van  de bovenzinnelijke wereld van onze bijeenkomsten meenemen, en waarmee we dan door het leven gaan, die zijn het belangrijkste in het antroposofische leven.

Daarom is het niet voldoende dat we in de antroposofie alleen wat weten, maar in de antroposofie weten we voelend en voelen we wetend. Alleen moeten we beseffen hoe onjuist het is om, zonder wat van de wereld te weten, te geloven dat men de wereld recht kan doen (Duits: das man der Welt gerecht werden kann). Waar is het woord dat Leonardo da Vinci gesproken heeft: De grote liefde is de dochter van de grote kennis. En wie niet weten wil, die leert ook niet in ware zin liefhebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 141 – Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen – Berlijn, 4 maart 1913 (bladzijde 170-171)

Het ideaal van de huidige mensheid: geen Goethe’s, maar Edisons

U weet: Sinds nog helemaal niet zo lange tijd zijn in de mensheidsevolutie steeds meer en meer cultuurimpulsen getrokken, die er vroeger niet waren, die echter juist voor de hedendaagse cultuur kenmerkend zijn. Probeert u maar eens zich in gedachten terug te verplaatsen in tijden, die naar verhouding helemaal niet ver achter ons liggen. Dan zult u tijden vinden, waarin nog geen stoomlocomotieven reden, tijden waarin men zich nog niet van de elektriciteit bediend heeft zoals in onze tijd, tijden, waarin hoogstens denkers als Leonardo da Vinci in gedachten en experimenten zich voorstellingen hebben gemaakt, hoe men door menselijke instrumenten in de lucht vliegen kan. Dat alles is in betrekkelijk korte tijd gerealiseerd. Denk eens hoeveel tegenwoordig afhangt van het gebruik van elektriciteit, van het gebruik van de luchtdichtheidsverdeling, die tot de luchtvaart geleid heeft […]. Denken we eens aan alles, wat in de laatste tijden in de mensheidsontwikkeling is gekomen. Denkt u aan de verwoestende krachten van het dynamiet enzovoort, en u zult zich gemakkelijk kunnen voorstellen, gezien de snelheid waarmee dit allemaal gegaan is, dat in de toekomst nog heel andere fabelachtige dingen in deze richting door de mensheid worden nagestreefd. U zult zich gemakkelijk een idee ervan kunnen maken, dat het niet met het ideaal van de mensheid voor de nabije toekomst overeenkomt, dat de Goethe’s steeds vaker voorkomen, echter komt het overeen met het ideaal dat de Edisons steeds vaker voorkomen. Dat is nu eenmaal het ideaal van de huidige mensheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 6 oktober 1917 (bladzijde 67-68)

Eerder geplaatst op op 5 juni 2014

Het ideaal van de huidige mensheid: geen Goethe’s, maar Edisons  

U weet: Sinds nog helemaal niet zo lange tijd zijn in de mensheidsevolutie steeds meer en meer cultuurimpulsen getrokken, die er vroeger niet waren, die echter juist voor de hedendaagse cultuur kenmerkend zijn. Probeert u maar eens zich in gedachten terug te verplaatsen in tijden, die naar verhouding helemaal niet ver achter ons liggen. Dan zult u tijden vinden, waarin nog geen stoomlocomotieven reden, tijden waarin men zich nog niet van de elektriciteit bediend heeft zoals in onze tijd, tijden, waarin hoogstens denkers als Leonardo da Vinci in gedachten en experimenten zich voorstellingen hebben gemaakt, hoe men door menselijke instrumenten in de lucht vliegen kan. Dat alles is in betrekkelijk korte tijd gerealiseerd. Denk eens hoeveel tegenwoordig afhangt van het gebruik van elektriciteit, van het gebruik van de luchtdichtheidsverdeling, die tot de luchtvaart geleid heeft […]. Denken we eens aan alles, wat in de laatste tijden in de mensheidsontwikkeling is gekomen. Denkt u aan de verwoestende krachten van het dynamiet enzovoort, en u zult zich gemakkelijk kunnen voorstellen, gezien de snelheid waarmee dit allemaal gegaan is, dat in de toekomst nog heel andere fabelachtige dingen in deze richting door de mensheid worden nagestreefd. U zult zich gemakkelijk een idee ervan kunnen maken, dat het niet met het ideaal van de mensheid voor de nabije toekomst overeenkomt, dat de Goethe’s steeds vaker voorkomen, echter komt het overeen met het ideaal dat de Edisons steeds vaker voorkomen. Dat is nu eenmaal het ideaal van de huidige mensheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 6 oktober 1917 (bladzijde 67-68)