Rudolf Steiner – De militaire kaste: moed, dapperheid, zelfverloochening

Heeft hij op deze trap ter vervolmaking zijn les geleerd, dan wordt hij in de volgende incarnatie een Kshatriya en in de militaire kaste geboren. Hier moet hij zijn krachten ter bescherming en verdediging van zijn vaderland inzetten; door moed en dapperheid en zelfverloochening kracht winnen om tegen ieder gevaar opgewassen te zijn. Dat kan hij slechts als hij ieder ogenblik bereid is zijn leven als plicht ten offer te brengen. De strijder moet het fysieke leven prijsgeven, dan bereikt zijn ziel de geest van zelfopoffering en is schepper van een ideaal. Het lichaam is enkel ertoe bestemd, de ontwikkeling van het innerlijk leven te helpen; hij moet verdwijnen, als de ziel een nieuw lichaam behoeft, dat wil zeggen een passender kleed voor haar voortgeschreden ontwikkeling.

Wordt vervolgd

Bron: GA 088 –  Private lehrstunden – Berlin-Schlachtensee, zomer 1903 (bladz. 162,163,164)                 Link naar GA 088

Rudolf Steiner – In het zweet zijns aangezichts oefent de mens deugden.

In de tweede kaste, de Vaisya, treedt de mens, landbouw en veeteelt bedrijvend, in nauwe samenhang met de omliggende natuur. Hij moet in het zweet zijns aangezichts de moederbodem leren bewerken, hij moet zaaien en oogsten en zo de voeding voor zijn medemensen produceren; hij zal alle deugden van een landbouwer beoefenen. Vervolgens kan hij als koopman werkzaam zijn in handel en industrie, rijkdommen verzamelen en veel ondeugden van zijn stand moeten doormaken. Door egoïsme en hebzucht zal hij dikwijls pas wijze economie leren en het juiste gebruik van zijn rijkdom leren maken ten bate van zijn medeburgers.

Wordt vervolgd

Bron: GA 088 –  Private lehrstunden – Berlin-Schlachtensee, zomer 1903 (bladz. 162,163,164)                      Link naar GA 088