Gemaskeerde afgunst

Als we proberen een uit een vroegere incarnatie voortkomende neiging tot afgunst te bestrijden, dan neemt de afgunst een masker aan. […] En er treedt een andere werking op, die een gevolg is van de bestrijding van de jaloezie. Bestreden eigenschappen komen gemaskeerd naar voren. En de afgunst die we bestrijden, treedt dan dikwijls in het leven zo op dat we de begeerte krijgen de fouten van andere mensen op te zoeken en zeer veel aanmerkingen te maken (Duits: tadeln). 

We ontmoeten in het leven menig mens die als met een soort helderziende kracht steeds de fouten en schaduwkanten van andere mensen te weten komt, en als we de oorzaak van dit verschijnsel nagaan, dan ligt het in de afgunst die zich in zucht tot kritiseren (Duits: Tadelsucht) omgevormd heeft, en dit schijnt de betrokken mens een heel goede eigenschap te zijn. Het is goed, zo zeggen ze, dat men op de aanwezigheid van deze slechte eigenschappen opmerkzaam maakt. Achter dergelijke vitzucht schuilt echter niets anders dan omgezette, gemaskeerde afgunst.

Bron: Rudolf Steiner – GA 125 – Wege und Ziele des geistigen Menschen – Bremen 26 november 1910 (bladzijde 194-195)

SKY20130610043101depraetered-300x199

Sofia Loren kijkt wat verdrietig naar Jayne Mansfield, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze jaloers is. Het kan ook zijn dat ze het spijtig en jammer vindt dat zij zelf deze pluspunten niet heeft, maar het Jayne Mansfield toch van harte gunt. Van jaloezie zou pas sprake zijn als zij het haar misgunt en daarom haar gaat kritiseren en over haar gaat kwaadspreken.

Zie ook: Wie kent niet de spotters die zo gaarne treffende kritiek leveren op de tekortkomingen van een ander

Eerder geplaatst op 11 november 2014  (1 reactie)

De zucht tot kritiseren is niets anders dan omgevormde afgunst  

De zucht tot kritiseren is niets anders dan omgevormde afgunst. Deze in een andere vorm omgezette jaloezie is zeer wijdverbreid. Zou dit niet aanwezig zijn in de vorm van criticasterij en de zucht allerlei kwaad over de mensen te spreken, dan zou menig morgen- en avondpintje, vele cafégezelschappen geheel geen gespreksstof hebben. Karmisch komt vreemd genoeg hetzelfde voor de dag, of men de afgunst in de oorspronkelijke of in de veranderde vorm als kritiek laat opduiken. 

Volgt men een in de jeugd jaloers mens of een kritiseerder tot op latere leeftijd, dan zal men zien dat mensen die in hun jeugd zich opvraten van afgunst, ertoe komen op oudere leeftijd onzekerheid te hebben. Ze kunnen geen vaste bodem vinden, kunnen in geen verhouding tot andere mensen komen, kunnen niet bij zichzelf te rade gaan, zijn blij als ze kunnen zeggen: Dit heeft die of die mij aangeraden. Dit is nog in hetzelfde leven een karmisch gevolg van de jaloezie of de omgevormde jaloezie.

Bron: Rudolf Steiner – GA 127 – Die Mission der neuen Geistesoffenbarung – Wiesbaden, 7 januari 1911 (bladzijde 35)

Zie ook: Gemaskeerde afgunst

Eerder geplaatst op 15 mei 2015  (11 reacties)

Enkele opmerkingen over voeding

Over het algemeen zou men slechts matig moeten eten. Vasten, wanneer het niet wordt overdreven in ascetische eenzijdigheid is aan te bevelen.

Eiwitrijke voeding versterkt de seksuele driften en maakt ze moeilijk te beheersen. Suiker bevordert de zelfstandigheid maar ook het egoïsme. Specerijen, vooral peper en zout zouden bij neiging tot woede moeten worden vermeden. Als er een neiging tot gemakzucht en luiheid is, moet slechts weinig stikstofrijke voeding, maar rijkelijk groente en fruit genoten worden.

Bij een neiging tot afgunst, jaloezie en valsheid (Duits: Hinterlist) moeten komkommers, pompoenen en andere slingerplanten vermeden worden . Bij sentimentaliteit (Duits: Gefühlschwärmerei) moeten vooral meloenen worden vermeden. Overvloedige appelconsumptie versterkt bij bepaalde mensen de heerszucht en leidt vaak tot wreedheid en bestialiteit. Kersen en aardbeien zijn door hun hoog ijzergehalte niet voor iedereen heilzaam. Meer gunstig zijn wel bananen, dadels en vijgen. Hazelnoten versterken het denken. Alle andere noten zijn minder waardevol, pinda’s moeten helemaal worden vermeden.

Bron: Anthrowiki – Der Einfluss der Ernährung auf die Seelentätigkeit (Lit.: GA 266a, S. 558ff)

Eerder geplaatst op 16 april 2016

Enkele opmerkingen over voeding

Over het algemeen zou men slechts matig moeten eten. Vasten, wanneer het niet wordt overdreven in ascetische eenzijdigheid is aan te bevelen.

Eiwitrijke voeding versterkt de seksuele driften en maakt ze moeilijk te beheersen. Suiker bevordert de zelfstandigheid maar ook het egoïsme. Specerijen, vooral peper en zout zouden bij neiging tot woede moeten worden vermeden. Als er een neiging tot gemakzucht en luiheid is, moet slechts weinig stikstofrijke voeding, maar rijkelijk groente en fruit genoten worden.

Bij een neiging tot afgunst, jaloezie en valsheid (Duits: Hinterlist) moeten komkommers, pompoenen en andere slingerplanten vermeden worden . Bij sentimentaliteit (Duits: Gefühlschwärmerei) moeten vooral meloenen worden vermeden. Overvloedige appelconsumptie versterkt bij bepaalde mensen de heerszucht en leidt vaak tot wreedheid en bestialiteit. Kersen en aardbeien zijn door hun hoog ijzergehalte niet voor iedereen heilzaam. Meer gunstig zijn wel bananen, dadels en vijgen. Hazelnoten versterken het denken. Alle andere noten zijn minder waardevol, pinda’s moeten helemaal worden vermeden.

Bron: Anthrowiki – Der Einfluss der Ernährung auf die Seelentätigkeit (Lit.: GA 266a, S. 558ff)

Afgunst/Egoïsme/Broederlijkheid

Wat er in het economische leven teweeggebracht wordt door broederlijkheid of onbroederlijkheid, door wat de mensen voor elkaar doen, in economisch opzicht, dat heeft, hoe vreemd het ook klinkt, niet slechts een betekenis voor dit leven tussen geboorte en dood, maar juist een grote betekenis voor het leven na de dood. Het is bijvoorbeeld al van betekenis of ik mijn hele leven door als een jaloers persoon te werk ga en mij zo gedraag dat de afgunst mijn principe is, of dat ik uit mensenliefde handel. De handelingen, in zover ze in het openbare leven uitmonden, in zover het de mensen met elkaar in contact brengt, deze handelingen hebben niet alleen een belang hier voor de aarde, maar dit handelen wordt in zijn werking door de poort van de dood gedragen en heeft een betekenis door het gehele leven tussen de dood, die ons treft na dit aardeleven, en het volgende aardeleven. Zodat we kunnen zeggen: Hetgeen zich hier afspeelt als economisch leven, dat is de oorzaak hoe mensen zullen leven tussen de dood en een nieuwe geboorte. Als bijvoorbeeld een economische orde alleen op egoïsme is gebouwd, dan betekent dat, dat de mensen in hoge mate eenzaten worden tussen de dood en een nieuwe geboorte, dat ze de grootste moeite hebben om andere mensenwezens te vinden, kortom, het is van reusachtige betekenis voor het leven tussen dood en de volgende geboorte, hoe de mens zich hier in economisch opzicht gedraagt.

Bron: Rudolf Steiner  – GA 196 – Geistige und soziale Wandlungen in de Menschheitsentwickelung – Dornach, 31 januari 1920 (bladzijde 127-128)

Eerder geplaatst op 19 augustus 2013