Rudolf Steiner over ‘Isis ontsluierd’ van Helena Petrovna Blavatsky

Voor de geschriften van HPB geldt het volgende : ze onderschatten kan alleen hij die ze niet verstaat. Wie echter altijd meer de sleutel vindt tot het grootse in deze werken, die wordt altijd maar een grotere bewonderaar.

Dat is het betekenisvolle van deze werken dat men een groter bewonderaar wordt naarmate men er zich meer in verdiept. Dat er geen fouten in te vinden zouden zijn, dat is niet het geval. Wie echter contact heeft met het levende leven, die weet, wanneer hij zich alsmaar meer verdiept in deze werken, dat hetgeen daar uitgesproken is, alleen maar kan komen van hoge spirituele wezens, die vandaag de wereldontwikkeling leiden. Zo moeten wij “Isis ontsluierd” lezen, een boek dat werkelijk de grootste waarheden bevat, al is het dan vaak vervormd en karikaturaal, zoals een mooi gelaat door een slechte spiegel vervormd weergegeven wordt. Wie alleen maar blijk wil geven van kritische geest, zal misschien zeggen dat het beter is om geen beeld te geven dan een vertekend beeld te geven. Maar wie de zaak in het juiste licht beziet, die zegt : als iemand zijn zwakke krachten ter beschikking stelt van de geestelijke machten die zich willen openbaren, en weet dat deze krachten alleen maar een vervormd beeld kunnen geven, maar dat er niemand is die het beter kan doen, die volbrengt door deze gift een groot offer voor de wereld.

Ieder weergeven van de grote waarheid komt neer op een vervorming. Als men moet wachten tot de waarheid ineens en volledig zou te voorschijn komen, dan zou men lang kunnen wachten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 104a –Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes – München, 8 mei 1907 (bladzijde 36-37)

Overgenomen uit tijdschrift De Brug

Eerder geplaatst op 1 maart 2012

Rudolf Steiner over Helena Petrovna Blavatsky

De uiterlijke persoonlijkheid van H.P. Blavatsky, voor zover ze in haar lichaam aanwezig was, met haar intellect, met haar persoonlijke eigenschappen, haar sympathie en antipathie, zij toont ons door de manier waarop de Isis Ontsluierd is geschreven, dat zij geheel niet uit haar persoonlijkheid, uit haar eigen ziel heeft kunnen voortbrengen, wat ze de wereld te geven had. Zij deelt dingen mee, die ze zelf helemaal niet heeft kunnen begrijpen, en als men deze lijn van denken verder volgt, dan is het een bewijs ervoor, dat hogere, spirituele individualiteiten het lichaam en de persoonlijkheid van H.P. Blavatsky hebben benut om wat noodzakelijk was, wat binnenstromen moest in de mensheid, mee te delen.

Bron: Rudolf  Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Keulen, 8 mei 1912 (bladzijde 170)

Eerder geplaatst op 4 februari 2012 

Rudolf Steiner over Helena Petrovna Blavatsky

Voor de geschriften van HPB geldt het volgende : ze onderschatten kan alleen hij die ze niet verstaat. Wie echter altijd meer de sleutel vindt tot het grootse in deze werken, die wordt altijd maar een grotere bewonderaar. 
Dat is het betekenisvolle van deze werken dat men een groter bewonderaar wordt naarmate men er zich meer in verdiept. Dat er geen fouten in te vinden zouden zijn, dat is niet het geval. Wie echter contact heeft met het levende leven, die weet, wanneer hij zich alsmaar meer verdiept in deze werken, dat hetgeen daar uitgesproken is, alleen maar kan komen van hoge spirituele wezens, die vandaag de wereldontwikkeling leiden. Zo moeten wij “Isis ontsluierd” lezen, een boek dat werkelijk de grootste waarheden bevat, al is het dan vaak vervormd en karikaturaal, zoals een mooi gelaat door een slechte spiegel vervormd weergegeven wordt. Wie alleen maar blijk wil geven van kritische geest, zal misschien zeggen dat het beter is om geen beeld te geven dan een vertekend beeld te geven. Maar wie de zaak in het juiste licht beziet, die zegt : als iemand zijn zwakke krachten ter beschikking stelt van de geestelijke machten die zich willen openbaren, en weet dat deze krachten alleen maar een vervormd beeld kunnen geven, maar dat er niemand is die het beter kan doen, die volbrengt door deze gift een groot offer voor de wereld. 
Ieder weergeven van de grote waarheid komt neer op een vervorming. Als men moet wachten tot de waarheid ineens en volledig zou te voorschijn komen, dan zou men lang kunnen wachten. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 104a – München 8 mei 1907 (bladzijde 36-37)

Overgenomen uit tijdschrift De Brug

Rudolf Steiner over Helena Petrovna Blavatsky

De uiterlijke persoonlijkheid van H.P. Blavatsky, voor zover ze in haar lichaam aanwezig was, met haar intellect, met haar persoonlijke eigenschappen, haar sympathie en antipathie, zij toont ons door de manier waarop de Isis Ontsluierd is geschreven, dat zij geheel niet uit haar persoonlijkheid, uit haar eigen ziel heeft kunnen voortbrengen, wat ze de wereld te geven had. Zij deelt dingen mee, die ze zelf helemaal niet heeft kunnen begrijpen, en als men deze lijn van denken verder volgt, dan is het een bewijs ervoor, dat hogere, spirituele individualiteiten het lichaam en de persoonlijkheid van H.P. Blavatsky hebben benut om wat noodzakelijk was, wat binnenstromen moest in de mensheid, mee te delen.

Bron: GA 143 – Keulen, 8 mei 1912 (bladzijde 170)