Moraal/Interesse/Medeleven

Geestelijke scholing hangt nauw samen met de verhoging van de morele kracht, en daarom zal elke juist meegedeelde spirituele scholing vóór alles aan versterking en vestiging van de morele kracht werken. Daarom kunt u overal waar u de beschrijving van de methoden vindt, door welke men in hogere werelden doordringt, bijvoorbeeld in mijn boek De weg tot inzicht in hogere werelden, tegelijk de aanwijzingen vinden voor de noodzaak van de versterking van de morele kracht. Want de morele kracht mag niet alleen zo blijven als ze in het gewone leven in de fysieke wereld is, maar ze moet verhoogd en standvastig gemaakt worden.

Bovenal komt dit voor ons naar voren, als we tot de intuïtie komen, waardoor de ziel die een geestesonderzoeker geworden is, in staat is zich rechtstreeks in het innerlijk te verplaatsen van een ander geestelijk wezen of een ander geestelijk feit. Dan zullen we zien dat het bijna een onmogelijkheid wordt om zich na de geestelijke scholing werkelijk in andere wezens in te leven, als men er niet al hier in de fysieke wereld voor heeft gezorgd dat versterkt wordt wat men noemen kan open interesse voor alles, wat ons omgeeft, vrije, open interesse.

Alle bekrompen geslotenheid, al het verbergen van de ziel in zichzelf, alles wat niet de opmerkzaamheid van de ziel leiden wil naar medelijden en medeverheugen van medeschepselen en van alles wat ons in de zintuiglijke wereld omgeeft, dat alles houdt de ziel ervan af, als ze in de geestelijke wereld is opgestegen, tot ware intuïtie, tot ware inzichten in hogere wezens te komen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 62 – Ergebnisse der Geistesforschung – Berlijn, 3 april 1913 (bladzijde 431-432)

Eerder geplaatst op 12 oktober 2016   (10 reacties)

En zo kan men wel van alles verbieden…

En zo kan men wel van alles verbieden, maar de mensen komen dan op allerlei andere dingen, wat in de regel niet beter is, maar nog erger. En daarom geloof ik dat uitleg hoe de alcohol werkt, op de manier zoals we het vandaag bijvoorbeeld beschreven hebben, werkelijk veel meer kan bijdragen, dat juist opheldering de mensen er langzamerhand toe brengt de alcohol te laten staan. Dat beïnvloedt niet de menselijke vrijheid, maar dat brengt de mensen er tegelijk toe om te zeggen: ‘Dat is toch angstwekkend! (Duits: unheimlich) Tot in de beenderen word ik geruïneerd!’ Dat werkt dan als gevoel, terwijl wetten alleen op het verstand werken. De juiste waarheden, de juiste inzichten, dat zijn die welke tot in het gevoel werken. Daarom is mijn overtuiging: Tot een effectieve sociale hervorming – want op andere gebieden is het overeenkomstig, bijna net zo als hier – komen we toch alleen als we in de breedste kringen voor een werkelijke voorlichting zorgen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 348 – Über Gesundheit und Krankheit – Dornach, 8 januari 1923 (bladzijde 226)

Eerder geplaatst op 9 april 2017

Levenswijsheid/Levenspraktijk

Door te kijken naar wat hier wordt beschreven, is het gemakkelijk in te zien dat het werkelijk niet om iets gaat dat slechts theoretisch is, maar iets wat de hele mens raakt, want ik heb vandaag juist die inzichten naar voren gebracht die direct op de mens zelf betrekking hebben.

Zeker, niet iedereen kan een spiritueel onderzoeker zijn, net zomin als iedereen chemicus of astronoom kan zijn. Maar met het gezonde verstand is volstrekt te begrijpen wat astronomie, chemie, fysica leren. Net zo is met het gezonde mensenverstand te begrijpen wat de geestelijke onderzoeker uit de diepten van de menselijke ziel naar boven haalt, als men alleen maar niet de dingen voor zichzelf dichtmetselt door wetenschappelijke vooroordelen. Dan echter, als het omhooggehaald en tot levenswijsheid wordt, dan wordt het ook levenspraktijk.

En ik wil, omdat ik er niet van houd in algemene abstracties te spreken, aan de hand van concrete voorbeelden laten zien hoe deze dingen tot levenspraktijk worden, als ze in de mensen stromen doordat hij zich doordringt met de inzichten van de antroposofische geesteswetenschap.

Bron: Rudolf Steiner – GA 255b – Die Anthroposophie und ihre Gegner – Stuttgart, 4 januari 1921 (bladzijde 279)

Hulp

Als we de geesteswetenschap bestuderen, krijgen we hulp uit de geestelijke wereld. Het zijn niet alleen de dingen die we leren, de inzichten, het zijn de wezens uit de hogere hiërarchieën zelf, die ons helpen als wij weet van hen hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 168 – Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten – Zürich, 10 oktober 1916 (bladzijde 112)

Vertaling: Annerie Marx, overgenomen uit Eenzaamheid en vervreemding  

Eerder geplaatst op 8 juni 2013

De mensen hebben over het algemeen groot vertrouwen in hun eigen inzichten

De mensen hebben over het algemeen groot vertrouwen in hun eigen inzichten. Zo heeft zelfs eens een filosoof de uitspraak gedaan: ‘Geef mij materie en ik vorm daaruit een heelal!’ Dat zei Kant. Het is maar goed, dat men hem geen materie heeft gegeven, want hij zou er iets afschuwelijks van hebben gemaakt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 231 – Der übersinnliche Mensch anthroposophisch erfaßt – Den Haag, 17 november 1923 (bladzijde 101)

Vertaling door M. Macintosh, overgenomen uit Rudolf Steiner – Tussen dood en nieuwe geboorte – 1979 Uitgeverij Vrij Geestesleven Zeist (bladzijde 99)

Eerder geplaatst op 19 januari 2017