Knapper dan Plato

Wij antroposofen zijn toch niet zo dat we, zoals andere mensen wel zeggen, dat we het “zo heerlijk ver gebracht hebben”. Luister maar eens naar een hedendaagse arts die geheel en al op het tegenwoordige standpunt staat, of  hoor eens een hedendaagse filosoof en zo meer, ze zeggen: We hoeven helemaal niet zo ver terug te gaan, dan treffen we mensen die eigenlijk helemaal niets waren; een man als Paracelsus was eigenlijk een idioot, en een gymnasiumleraar van vandaag de dag is knapper dan Plato.

Dat is een filosofie die al door Hebbel gehekeld is. Als idee voor een drama vindt men in zijn dagboek opgetekend het idee dat een gymnasiumleraar de wedergeboren Plato als leerling in zijn klas heeft. Dat wilde Hebbel als dramatisch figuur beschrijven en aantonen hoe de schoolmeester de wedergeboren Plato voor zich heeft, die absoluut niets begrijpen kan van wat de leraar over Plato zegt. Dat wilde Hebbel in een drama beschrijven. Het is echt jammer dat hij dit idee niet in een drama heeft uitgevoerd, want het is werkelijk een erg mooi idee.

Bron: Rudolf Steiner – GA 157 – Menschenschicksale und Völkerschicksale – Berlijn, 22 juni 1915 (bladzijde 284-285)

Eerder geplaatst op 6 september 2017

Plato1-1

Plato (427 v. Chr. – 347 v. Chr.)

Als iemand beweert, dat het waar is, dan is hij een idioot of een hansworst

Er is niet veel geneigdheid bij onze tijdgenoten aanwezig om zich in te laten met het inleven in deze hogere werelden. Weinig zin heeft onze tijd in de beschouwing van de bovenzinnelijke wereld, en daardoor is ons tijdperk gewoon te goedgelovig tegenover degenen die de zin opstellen: Wat ik niet kan waarnemen, is niet waar, en als iemand beweert dat het waar is, dan is hij een idioot of een hansworst. 

Al te velen worden in deze tijd gelovigen van een dergelijke mening. Hoewel we ook duidelijk zien wat voor grote en geweldige vooruitgang onze tijd met betrekking tot de fysieke wetenschap maakt, zo zien we toch anderzijds hoe weinig geneigd de overgrote meerderheid van onze tijdgenoten is in de bovenzinnelijke wereld door te dringen. Men meent, het zich bezighouden met de geestelijke wereld maakt de mensen zwak en vreemd tegenover het zintuiglijke leven. Dat is een vooroordeel. Als iemand een stuk ijzer voor zich heeft en zegt: In dit ijzer is magnetische kracht; strijk het langs een ander stuk ijzer en je hebt een magneet – dan kan een ander komen en zeggen: Ach wat, dat stuk ijzer is goed voor spijkers inslaan. 

Dat zijn de ware fantasten, die het zintuiglijke, het praktische slechts zo nemen als degenen die de magneet alleen voor spijkers slaan nemen. De realisten, de monisten, de utilitaristen enz. zijn de echte fantasten. Ze kennen alleen de krachten van de fysieke wereld en triomferen als door de ontplooiing van de krachten van de fysieke wereld de enorme vooruitgang wordt geboekt. 

Niets, maar dan ook helemaal niets heeft de geesteswetenschap tegen te werpen tegen deze fysieke wereld. Maar ze weet ook dat het hoog tijd is dat de mensen weer leren dat in het fysieke het spirituele verborgen is, en dat de mensen juist dan dromers worden, als ze hun geestelijke ogen sluiten voor de bovenzintuiglijke wereld. Waarachtige realisten, werkelijkheidsapostelen zijn tegenwoordig degenen die op de spirituele krachten wijzen! Wat willen deze echte realisten? Ze willen dat de werkelijke krachten, die achter de zintuiglijke sluimeren, ingevoerd worden in deze wereld, dat ze in onze gehele ontwikkeling gaan leven, dat we niet alleen de telegraaf, de telefoon en de spoorwegen, dus de gangbare krachten invoeren, maar ook de geestelijke krachten.

Bron: Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – Berlijn 14 mei 1908 (bladzijde 337-338)

Eerder geplaatst op 10 april 2015 (35 reacties)

Knapper dan Plato

Wij antroposofen zijn toch niet zo dat we zoals andere mensen ervan spreken dat we het “zo heerlijk ver gebracht hebben”. Luister maar eens naar een hedendaagse arts die geheel en al op het tegenwoordige standpunt staat, of hoor eens een hedendaagse filosoof en zo meer, ze zeggen: We hoeven helemaal niet zo ver terug te gaan, dan treffen we mensen die eigenlijk helemaal niets waren; een man als Paracelsus was eigenlijk een idioot, en een gymnasiumleraar van vandaag de dag is knapper dan Plato.

Dat is een filosofie die al door Hebbel bedacht (Duits: durchgehechelt) is. Als idee voor een drama vindt men in zijn dagboek opgetekend het idee dat een gymnasiumleraar de wedergeboren Plato als leerling in zijn klas heeft. Dat wilde Hebbel als dramatisch figuur beschrijven en aantonen hoe de schoolmeester de wedergeboren Plato voor zich heeft, die absoluut niets begrijpen kan van wat de leraar over Plato zegt. Dat wilde Hebbel in een drama beschrijven. Het is echt jammer dat hij dit idee niet in een drama heeft uitgevoerd, want het is werkelijk een erg mooi idee.

Bron: Rudolf Steiner – GA 157 – Menschenschicksale und Völkerschicksale – Berlijn, 22 juni 1915 (bladzijde 284-285)

Als iemand beweert, dat het waar is, dan is hij een idioot of een hansworst

Er is niet veel geneigdheid bij onze tijdgenoten aanwezig om zich in te laten met het inleven in deze hogere werelden. Weinig zin heeft onze tijd in de beschouwing van de bovenzinnelijke wereld, en daardoor is ons tijdperk gewoon te goedgelovig tegenover degenen die de zin opstellen: Wat ik niet kan waarnemen, is niet waar, en als iemand beweert, dat het waar is, dan is hij een idioot of een hansworst.

Al te velen worden in deze tijd gelovigen van een dergelijke mening. Hoewel we ook duidelijk zien wat voor grote en geweldige vooruitgang onze tijd met betrekking tot de fysieke wetenschap maakt, zo zien we toch anderzijds hoe weinig geneigd de overgrote meerderheid van onze tijdgenoten is in de bovenzinnelijke wereld door te dringen. Men meent, het zich bezighouden met de geestelijke wereld maakt de mensen zwak en vreemd tegenover het zintuiglijke leven. Dat is een vooroordeel. Als iemand een stuk ijzer voor zich heeft en zegt: In dit ijzer is magnetische kracht; strijk het langs een ander stuk ijzer en je hebt een magneet – dan kan een ander komen en zeggen: Ach wat, dat stuk ijzer is goed voor spijkers inslaan. – Dat zijn de ware fantasten, die het zintuiglijke, het praktische slechts zo nemen als degenen die de magneet alleen voor spijkers slaan nemen. De realisten, de monisten, de uitilitaristen enz. zijn de echte fantasten. Ze kennen alleen de krachten van de fysieke wereld en triomferen als door de ontplooiing van de krachten van de fysieke wereld de enorme vooruitgang wordt geboekt.

Niets, maar dan ook helemaal niets heeft de geesteswetenschap tegen te werpen tegen deze fysieke wereld. Maar ze weet ook dat het hoog tijd is, dat de mensen weer leren, dat in het fysieke het spirituele verborgen is, en dat de mensen juist dan dromers worden, als ze hun geestelijke ogen sluiten voor de bovenzintuiglijke wereld. Waarachtige realisten, werkelijkheidsapostelen zijn tegenwoordig degenen die op de spirituele krachten wijzen! Wat willen deze echte realisten? Ze willen dat de werkelijke krachten, die achter de zintuiglijke sluimeren, ingevoerd worden in deze wereld, dat ze in onze gehele ontwikkeling gaan leven, dat we niet alleen de telegraaf, de telefoon en de spoorwegen, dus de gangbare krachten invoeren, maar ook de geestelijke krachten.

Bron: Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – Berlijn 14 mei 1908 (bladzijde 337-338)

Eerder geplaatst op 8 juli 2013