Hoogmoed / Evangeliën

Steeds vaker horen we mensen zeggen, dat we ons moeten verdiepen in de eenvoudige ongekunsteldheid van het evangelie, en dat we bijvoorbeeld de betekenis van het Mysterie van Golgotha niet moeten zoeken langs de ingewikkelde weg van de geesteswetenschap. Zij die beweren op een bescheiden manier in de evangeliën te zoeken, zijn juist de hoogmoedigsten – want in hun hoogmoed verachten ze het oprechte zoeken met behulp van geesteswetenschappelijke kennis. Zo hoogmoedig zijn ze, dat ze zich inbeelden de hoogste kennis van de geestelijke wereld te kunnen vergaren zonder zich in te spannen – alleen door zich op naïeve wijze met de evangeliën bezig te houden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 193 – Der innere Aspekt des sozialen Rätsels/Luziferische Vergangenheit und ahrimanische Zukunft – Bern, 4 november 1919 (bladzijde 192-193)

Vertaling: H. Beran-Muller van Brakel, overgenomen uit Luciferisch verleden, Ahrimanische toekomst

23c55eb8-ab2d-441b-8a42-d64ebfdc25a8

MARIE VON SIVERS EN RUDOLF  STEINER

Eerder geplaatst op 13 maart 2018

De mensen die zo denken, leven eigenlijk in een ontzaglijke hoogmoed

Als we naar de wereld in deze tijd kijken, dan zien we al vele jaren een enorme hoeveelheid vernietiging. Er zijn krachten aan het werk die doen vermoeden in welke afgronden de westerse civilisatie nog terechtkomen zal. Maar men moet zeggen: Als men kijkt naar de mensen, die in zekere zin uiterlijk de geestelijke leiding in de verschillende gebieden van het leven hebben, dan zal men merken hoe deze mensen in een vreselijke wereldslaap gevangen zijn.

Ze denken immers zo ongeveer, en nog maar kort geleden dachten de meesten zo: Tot in de 19e eeuw was de mensheid met betrekking tot hun inzichten en opvattingen kinderlijk, primitief. Daarna is echter de moderne wetenschap op de meest verschillende gebieden gekomen, en hiermee is er nu iets dat in alle eeuwigheid als de waarheid gehandhaafd zou moeten worden. De mensen die zo denken, leven eigenlijk in een ontzaglijke hoogmoed, ze weten het alleen niet. Daarentegen duikt toch in de hedendaagse mensheid hier en daar een vermoeden op dat de dingen toch niet zo zijn als de mening van de meerderheid, zoals die zojuist door mij is beschreven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 260 – Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/1924 – Dornach, 1 januari 1924 (bladzijde 270-271)

37c48621ebf5a1bf8f325c2d7a5eda69

Eerder geplaatst op 12 april 2017

Hoogmoed/Wijsheid/Goedheid

Er bestaat geen grotere hoogmoed dan te zeggen dat men maar een goed mens hoeft te zijn, dan is alles in orde. Men moet immers eerst weten hoe men dat doet, werkelijk een goed mens zijn. Het tegenwoordig bewustzijn is zeer hoogmoedig wanneer het alle wijsheid afwijst. Waarachtig inzicht in het goede vereist dat wij diep indringen in de geheimen der wijsheid, en dat is lastig, want dan moet men veel leren.

Bron: Rudolf Steiner – GA 127 – Die  Mission  der  neuen  Geistesoffenbarung – Bielefeld, 6 maart 1911 (bladzijde 135)

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Goed zijn – 43 

 Eerder geplaatst op 10 juli 2017

Schwefeln und Schafeln in Worten

Het leven in abstracties, dat zich ertoe beperkt dat men zegt: de mens bestaat uit fysiek lichaam, etherlichaam en astraallichaam enzovoort, de mens heeft een karma, de mens leeft herhaalde levens op aarde -, dat men deze abstracties als iets groots wil leren en daarbij in woorden blijft steken, dat leidt uiteindelijk tot de grootste hoogmoed die in veel theosofische verenigingen voorkomt; want dan blijft men geheel in uiterlijke woorden steken. 

Pas als men overgaat naar kenmerkende vragen als: Wat horen de doden van wat wij spreken? Wat zien de doden van wat wij in hier onze omgeving hebben? – pas als men naar dergelijke concrete voorstellingen overgaat, ontsluiten zich werkelijke gedachten over de geestelijke wereld. De uiterste extremen grenzen aan elkaar: dat zweverige geklets in woorden (Duits: das Schwefeln und Schwafeln in Worten), zoals astraallichaam, etherlichaam enzovoort, waarachter vaak niets anders steekt dan het woord en puur naturalistisch materialisme.

Bron: Rudolf Steiner – GA 190 – Vergangenheits- und Zukunf tsimpulse im sozialen Geschehen – Dornach, 30 maart 1919 (bladzijde 102)

Eerder geplaatst op 10 januari 2014  (5 reacties)

Waarom komen juist scherpe denkers vaak zo moeilijk tot helderziendheid? – 1 (van 4)

Er zijn in de huidige tijd scherpe denkers, die kunnen met hun verstand de geesteswetenschappelijke wereldbeschouwing inzien. Waarom komen juist deze vaak zo moeilijk tot helderzien? – Relatief gemakkelijk is het juist voor degenen, die geen scherpe denkers zijn, om tot visionaire helderziendheid te komen, terwijl het moeilijk is voor de scherpe denkers om tot helderziendheid te komen. Hier is haarscherp het obstakel aanwezig, waar zich een zekere gemaskeerde hoogmoed doet gelden. Er bestaat immers nauwelijks iets dat de hoogmoed zo zeer aanwakkert als een niet door het denken verlicht helderzien, en dat is daarom zo bijzonder gevaarlijk, omdat de persoon in de regel helemaal niet weet dat hij hoogmoedig is, maar zich zelfs voor deemoedig houdt. Hij weet in het geheel niet te beoordelen, wat voor een enorme hoogmoed het is om het denkwerk van de mensen gering te achten en op bepaalde ingevingen de grootste waarde te leggen. Daarin steekt een gemaskeerde hoogmoed, die ontzaglijk is.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 117 – Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien – Stuttgart, 13 november 1909 (bladzijde 86-87)

Eerder geplaatst op 4 juli 2015  (4 reacties)