Misverstand

Als gezegd wordt dat het mysterie van Golgotha niet als een unieke gebeurtenis in de evolutie van de mensheid mag worden beschouwd omdat andere religies dit feit niet zouden kunnen erkennen, getuigt van een volledig misverstand. Laten we het volgende overwegen. Tegenwoordig hebben we de heilige religieuze boeken van India en een moderne westerse wereldopvatting. Tegenwoordig onderwijzen we in het Westen het Copernicaanse systeem, en niemand zou suggereren dat we de Copernicaanse theorie niet zouden moeten onderwijzen omdat het niet in de heilige boeken van India staat! Om dezelfde reden kan niemand bezwaar maken tegen de leer van het mysterie van Golgotha, omdat deze niet in de religieuze geschriften van de oude hindoes te vinden is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 140 – Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt – Milaan, 26 oktober 1912

md30359378301