Een gewone sterveling ziet de gestorvenen niet

U allen, zo u hier zit, u verkeert voortdurend met de doden, alleen weten de mensen in het gewone leven het niet, omdat het zich in het onderbewuste voltrekt. Het helderziende bewustzijn tovert niets nieuws voor de dag; het brengt alleen in het bewustzijn naar boven wat er bestaat in de geestelijke wereld. U allen verkeert voortdurend met doden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 182 – Der Tod als Lebenswandlung – Neurenberg, 10 februari 1918 (bladzijde 46)

Eerder geplaatst op 14 april 2015

De menselijke vermogens ontwikkelen zich zo dat het ene altijd ten koste van het andere gaat

De zin van de mensheidsontwikkeling bestaat erin dat van tijdperk tot tijdperk de vaardigheid van de mensen om waar te nemen in de geestelijke wereld steeds minder en minder werd, omdat de menselijke vermogens zich zo ontwikkelen dat het ene altijd op kosten van het andere gekocht moet worden. Ons hedendaagse exacte denken, ons voorstellingsvermogen, onze logica, alles wat wij als de belangrijkste drijfveren van onze cultuur beschouwen, was er in vroegere tijdperken niet.

Dat moest de mens in het tijdperk, dat ook het onze is, ten koste van de oude helderziende bewustzijnstoestand veroveren. Dat moet de mens in de huidige tijd ontwikkelen. En in de toekomstige mensheidsontwikkeling zal dan bij het zuiver fysieke bewustzijn met de intellectualiteit en de logica weer de oude helderziendheid komen. Een afdaling en een opstijging zijn dus op het gebied van het menselijke bewustzijn te onderscheiden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 60 – Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins – Berlijn, 19 januari 1911 (bladzijde 256-257)

Eerder geplaatst op 10 maart 2014

Een gewone sterveling ziet de doden niet (en dat is waarschijnlijk maar goed ook)

U allen, zo u hier zit, u verkeert voortdurend met de doden, alleen weten de mensen in het gewone leven het niet, omdat het zich in het onderbewuste voltrekt. Het helderziende bewustzijn tovert niets nieuws voor de dag; het brengt alleen in het bewustzijn naar boven wat er bestaat in de geestelijke wereld. U allen verkeert voortdurend met doden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 182 – Der Tod als Lebenswandlung – Neurenberg, 10 februari 1918 (bladzijde 46)

P.S. De titel is niet van Steiner, maar van mijzelf.

Eerder geplaatst op 14 juli 2013