Zorgen

Zorgen mag de mens zich tot op zekere hoogte wel maken, maar bij het er bovenuitgaan treedt een verwelken, verdorren van de fysieke hersens op (Duits: aber über diesen hinaus tritt ein ein Verwelken, Verdorren des physischen Gehirns). De zorgen-gedachten graven sporen in het brein, die veroorzaken dat zulke gedachten steeds opnieuw gedacht moeten worden. Zo wordt het fysieke lichaam van de mens een hindernis voor zijn voortschrijdende ontwikkeling. De gelaatstrekken weerspiegelen deze sporen weer. Er bestaat een bepaalde astrale substantie, waarin de zorgen leven, en er zijn individualiteiten van hoge ontwikkeling, die deze zorgensubstantie op zich nemen. Dat zijn de Verlossers. De grootste Heiland, de grootste Man der Zorgen was Christus.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Band I: 1904 – 1909 – Berlijn, 11 november 1908 (bladzijde 432-433)

Matteus-11-28-Kom-tot-Mij-allen-die-vermoeid-en-belast-zijn-en-Ik-zal-rust-geven

Eerder geplaatst op 1 juni 2017  (4 reacties)

Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11:28)

Door zorgen onstaat spanning in het fysieke lichaam (Duits: ein Druck auf den physischen Leib). Tot op zekere hoogte moet ieder mens zorgen dragen voor wat voor hem nodig is; maar buiten deze grenzen zijn zorgen een groot euvel, want ze maken het denken onmogelijk, doordat ze de hersenen verdorren, zodat ze in het verdere leven niet in staat zijn nieuwe gedachten op te nemen. […] 

c97f84086fd0bbe124f7176888053ed0

Het grootste voorbeeld is Christus, die door allen erkend wordt als de Man van Smarten, de Heiland, op wie wij onze zorgen laden (Duits: abladen) kunnen. Wie dit weet en in Christus wil leven, die kan zich van zijn zorgen bevrijden (Duits: entladen) en zijn fysieke lichaam sterk en gezond maken, zodat ook zijn ziel gezond zal zijn. 

Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Kassel, 27 Juni 1909 (Seite 493)

Eerder geplaatst op 5 december 2016  (1 reactie)

Zorgen

Zorgen mag de mens zich tot op zekere hoogte wel maken, maar bij het er bovenuitgaan treedt een verwelken, verdorren van de fysieke hersens op (Duits: aber über diesen hinaus tritt ein ein Verwelken, Verdorren des physischen Gehirns). De zorgen-gedachten graven sporen in het brein, die veroorzaken dat zulke gedachten steeds opnieuw gedacht moeten worden. Zo wordt het fysieke lichaam van de mens een hindernis voor zijn voortschrijdende ontwikkeling. De gelaatstrekken weerspiegelen deze sporen weer. Er bestaat een bepaalde astrale substantie, waarin de zorgen leven, en er zijn individualiteiten van hoge ontwikkeling, die deze zorgensubstantie op zich nemen. Dat zijn de Verlossers. De grootste Heiland, de grootste Man der Zorgen was Christus.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Band I: 1904 – 1909 – Berlijn, 11 november 1908 (bladzijde 432-433)

Eerder geplaatst op 31 mei 2016

Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matheus 11:28)

Door zorgen onstaat spanning in het fysieke lichaam (Duits: ein Druck auf den physischen Leib). Tot op zekere hoogte moet ieder mens zorgen dragen voor wat voor hem nodig is; maar buiten deze grenzen zijn zorgen een groot euvel, want ze maken het denken onmogelijk, doordat ze de hersenen verdorren, zodat ze in het verdere leven niet in staat zijn nieuwe gedachten op te nemen. […]

c97f84086fd0bbe124f7176888053ed0

Het grootste voorbeeld is Christus, die door allen erkend wordt als de Man der Smarten, de Heiland, op wie wij onze zorgen laden (Duits: abladen) kunnen. Wie dit weet en in Christus wil leven, die kan zich van zijn zorgen bevrijden (Duits: entladen) en zijn fysieke lichaam sterk en gezond maken, zodat ook zijn ziel gezond zal zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Kassel, 27 juni 1909 (bladzijde 493)

Eerder geplaatst op 24 oktober 2015

Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matheus 11:28)

Door zorgen ontstaat spanning in het fysieke lichaam (Duits: ein Druck auf den physischen Leib). Tot op zekere hoogte moet ieder mens zorgen dragen voor wat voor hem nodig is; maar buiten deze grenzen zijn zorgen een groot euvel, want ze maken het denken onmogelijk, doordat ze de hersenen verdorren, zodat ze in het verdere leven niet in staat zijn nieuwe gedachten op te nemen. […]

Het grootste voorbeeld is Christus, die door allen erkend wordt als de Man der Smarten, de Heiland, op wie wij onze zorgen laden (Duits: abladen) kunnen. Wie dit weet en in Christus wil leven, die kan zich van zijn zorgen bevrijden (Duits: entladen) en zijn fysieke lichaam sterk en gezond maken, zodat ook zijn ziel gezond zal zijn.

Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Kassel, 27 Juni 1909 (Seite 493)

P.S. Voor de duidelijkheid zeg ik er even bij dat de titel, de bijbelspreuk dus, door mijzelf is toegevoegd en niet in de tekst van Steiner voorkomt.

Ik heb nogal wat moeite gehad met deze vertaling. Misschien lijkt het wel nergens op, maar het is beter dan niks. Opvallend is dat de Engelse vertaling, die in RS Archive staat, heel veel afwijkt van de oorspronkelijke Duitse tekst. Eigenlijk vind ik de Engelse tekst mooier dan de Duitse, maar ik heb bij de vertaling toch maar de Duitse tekst aangehouden, omdat de Engelse vertaling naar mijn idee wat te veel afwijkt van de oorspronkelijke tekst. Voor wie het interesseert, plaats ik hier onder die Engelse vertaling.

Worries put pressure on the physical body. We should do our duty, and also against opposition, but we shouldn’t worry too much. It’s hard to strike the right balance here between concern and standing above it, but too much worry dries out the brain so that it can’t take in new thoughts. 

The greatest man of sorrows was Christ, and as it says in I Peter 5:7  we should cast all our care on him; for he cares for you. That is, we should give all worries past a certain point to Christ so that He can make our physical body healthy and strong, so that our soul is also healthy.

Source: Rudolf Steiner – GA 266 – From the Contents of Esoteric Classes – Kassel, 27th June 1909