Gezond verstand en moraal

Evenals de natuur er voor moet waken dat het kind ter wereld komt met welgevormde ogen en oren, evenzo moeten de wetten der menselijke zelfontwikkeling zorg dragen dat ‘s mensen hoger Zelf met de vereiste vermogens in het leven treedt. Deze wetten nu, die de vorming van de hogere geestesorganen zelf regelen, zijn identiek met de wetten van gezond verstand en moraal in de stoffelijke wereld. Gelijk het kind in de schoot der moeder rijpt in het stoffelijke Zelf de geestelijke mens. De gezondheid van het kind is afhankelijk van een normale werking in het moederlijk lichaam. De gezondheid van de geestelijke mens is op dezelfde wijze gebonden aan de wetten van het gewone verstand en de in het fysieke leven heersende rede. Niemand kan een gezond hoger zelf het aanzijn schenken, tenzij hij gezond denkt in de stoffelijke wereld. Een leven, dat natuur en rede recht doet wedervaren, vormt de grondslag voor alle geestesontwikkeling.

Bron: Rudolf Steiner – GA 10 – WIE  ERLANGT  MAN  ERKENNTNISSE DER  HÖHEREN  WELTEN? (bladzijde 155)

Nederlandse vertaling uit Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden – vierde druk (bladzijde 133-134) – Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist

gezond-verstand

Eerder geplaatst op 6 december 2020

Levenswijsheid/Levenspraktijk

Door te kijken naar wat hier wordt beschreven, is het gemakkelijk in te zien dat het werkelijk niet om iets gaat dat slechts theoretisch is, maar iets wat de hele mens raakt, want ik heb vandaag juist die inzichten naar voren gebracht die direct op de mens zelf betrekking hebben. 

Zeker, niet iedereen kan een spiritueel onderzoeker zijn, net zomin als iedereen chemicus of astronoom kan zijn. Maar met het gezonde verstand is volstrekt te begrijpen wat astronomie, chemie, fysica leren. Net zo is met het gezonde mensenverstand te begrijpen wat de geestelijke onderzoeker uit de diepten van de menselijke ziel naar boven haalt, als men alleen maar niet de dingen voor zichzelf dichtmetselt door wetenschappelijke vooroordelen. Dan echter, als het omhooggehaald en tot levenswijsheid wordt, dan wordt het ook levenspraktijk.

En ik wil, omdat ik er niet van houd in algemene abstracties te spreken, aan de hand van concrete voorbeelden laten zien hoe deze dingen tot levenspraktijk worden, als ze in de mensen stromen doordat hij zich doordringt met de inzichten van de antroposofische geesteswetenschap.

Bron: Rudolf Steiner – GA 255b – Die Anthroposophie und ihre Gegner – Stuttgart, 4 januari 1921 (bladzijde 279)

Eerder geplaatst op 11 november 2018

5197b799528cf7041597e6511e263876

Marie Steiner von Sivers (1867-1948)

Mededogen / Liefde / Seksualiteit

In het huidige tijdperk van het materialisme is het buitengewoon moeilijk om dit begrip van mededogen en liefde in het juiste perspectief te zien. Want velen van u zullen beseffen dat dit begrip in onze materialistische tijd vervormd is, een karikatuur is gemaakt, omdat het materialisme het begrip van ‘liefde’ zo nauw associeert met dat van ‘seksualiteit’ – waarmee het in wezen niets te maken heeft. Dit is een punt waarop onze huidige intellectuele cultuur gezond verstand verliest en verlaat wat op de een of andere manier nog acceptabel is bij een gezonde manier van denken. Door haar materialisme neigt de evolutie in onze tijd niet alleen naar het onverstandige en onlogische, maar zelfs naar het schandalige, wanneer ‘liefde’ in zo’n nauw verband wordt gebracht met wat wordt gedekt door de term ‘seksualiteit’.

Bron: Rudolf Steiner – GA 133 –  Der  irdische und  der  kosmische  Mensch – Berlijn, 14 mei 1912 (blz. 107)

Thee

Thee versterkt de beweeglijkheid van het denken, zij bewerkt dat de gedachten onbestendig worden, zich niet bij de feiten kunnen houden. Wel wordt de fantasie, zij het soms niet zeer sympathiek, opgewekt, doch zonder waarheidszin en onbezonnen. Daarom is het begrijpelijk, dat men in gezelschap, waar het erop aankomt gedachten te laten flitsen en sprankelende geestigheid te ontwikkelen, graag thee schenkt. 

Overdreven gebruik van thee kweekt onverschilligheid ten opzichte van de eisen die aan een gezond verstand moeten worden gesteld. Het gebruik van thee wakkert gemakkelijk dweperij aan en maakt, dat men te onbekommerd aan de eisen van een solide leven voorbij loopt. Thee leidt eerder tot bluf dan koffie; koffie maakt degelijker, thee breedsprakig, al is dit woord te scherp gekozen.

Chocolade bevordert vooral kleinburgerlijkheid, het maakt bekrompen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 145 – Welche  Bedeutung  hat  die okkulte  Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischenLeib, Ätherleib,  Astralleib) und sein Selbst? – Den Haag, 21 maart 1913 (bladzijde 36)

Overgenomen uit het boek Voeding en Bewustzijn – 1988 Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. (bladzijde 16) Vertaling door A. Goedheer-de Keizer, verzameld en bewerkt door A.B. van der Laan-Schepers

Hoe-zet-je-het-ideale-kopje-thee

Spirituele ervaringen zonder gezond verstand zijn eigenlijk waardeloos (2 van 3)

Al zouden nog zo veel bovenzinnelijke ervaringen kunnen worden verkregen, maar de mensen zouden het versmaden om het gezonde mensenverstand op de juiste manier te gebruiken, dan zouden deze ervaringen voor de toekomst de mensheid helemaal niets baten. Integendeel, deze ervaringen zouden de mensheid aanzienlijk schaden. Want bruikbaar is een bovenzinnelijke ervaring pas dan, als ze is omgezet in de taal van het gezonde mensenverstand. 

En de echte kwaal van onze tijd is niet dat de mensen geen bovenzinnelijke ervaringen hebben. Bovenzinnelijke ervaringen zouden de mensen genoeg kunnen hebben, als ze die hebben wilden; die zijn er. Men gebruikt alleen het gezonde verstand niet om er toe  te komen. Wat vandaag de dag ontbreekt, dat is juist het gebruik van het gezonde mensenverstand. 

Het is natuurlijk ongemakkelijk om dit over een tijdperk en een generatie te moeten zeggen, dat zich juist bijzonder veel inbeeldt over het hanteren van dit gezonde verstand. Maar waarmee het in deze tijd het slechtste gesteld is, dat is niet de bovenzinnelijke ervaring; waarmee het in deze tijd het slechtste gesteld is, dat is de gezonde logica, dat is het werkelijk gezond denken, dat is bovenal ook de kracht van waarachtigheid.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 196 – Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung – Dornach, 18 januari 1920 (bladzijde 92)

 

Franziska_Steiner

Franziska Steiner-Blie, moeder van Rudolf

Eerder geplaatst op 2 maart 2016  (16 reacties)