Geen ingenieurskunst ter wereld kan zoiets namaken

Welk een ontzaglijke wijsheid behoort ertoe om het meest eenvoudige fysieke lichaam van een levend wezen op te bouwen, laat staan het meest ingenieuze meesterwerk van alle aardse levende wezens: het menselijk lichaam! 

Bekijkt u bijvoorbeeld eens het menselijk dijbeen in zijn bovendelen, hoe wonderbaarlijk naar alle regels van de bouwkunst de afzonderlijke beenbalkjes samengesteld zijn! Het dijbeen is juist op deze plaats een veel gecompliceerder bouwwerk dan het ons op het eerste gezicht lijkt; het is samengesteld uit een opstelling van balken, die in hun hoekstand ten opzichte van elkaar zo vol wijsheid samengevoegd zijn, dat met de kleinste hoeveelheid van materie bereikt is dat het gehele lichaam gedragen kan worden. Werkelijk een groter kunstwerk dan de meest gecompliceerde bruggenbouw, en geen ingenieurskunst ter wereld kan zoiets namaken.

Of bekijkt u de bouw van het hart; het is zo vol wijsheid gebouwd, dat de mens met al zijn wijsheid echt een kind is vergeleken met de wijsheid die zich daarin onthuld. En wat houdt dit menselijk hart allemaal uit, ondanks dat de dwaasheid van de mens het bijna dagelijks probeert te ruïneren, bijvoorbeeld door onze zogenaamde genotmiddelen, koffie, alcohol, nicotine.

Bron: Rudolf Steiner – GA 100 – Menschheitsentwickelung und Christus-  Erkenntnis/Theosophie und Rosenkreuzertum – Kassel, 17 juni 1907 (bladzijde 35)

Eerder geplaatst op 2 augustus 2017 (2 reacties)

dijbeen

Koffie

Zien wij nu naar de genotmiddelen, dan weten wij dat de opwekkende werking van bijvoorbeeld koffie en thee duidelijk beleefd wordt, doch er is een verschil: Koffie versterkt de vormkrachten van het fysieke lichaam, dus ook van de hersenen. Omdat het logische denken zeer afhankelijk is van de bouw en de vorm van de hersenen, wordt door de bijzondere werking van koffie consequent denken bevorderd. 

En ofschoon veel koffiedrinken schadelijk kan zijn voor de gezondheid, is het zeer begrijpelijk dat bijvoorbeeld iemand die beroepshalve veel moet schrijven en de logische gedachtengang niet uit zijn pen ziet vloeien, koffie drinkt. 

Omdat wij nu eenmaal aardeburgers zijn kan het genot van koffie, ondanks de schadelijke werking, soms de bezonnenheid bevorderen. Het behoeft niet als middel tot bezonnenheid te worden aangeprezen,maar het kan zijn nut hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 145 – Welche  Bedeutung  hat  die okkulte  Entwicklung des Menschen für seine Hüllen (physischenLeib, Ätherleib,  Astralleib) und sein Selbst? – Den Haag, 21 maart 1913 bladzijde 35-36)

Overgenomen uit het boek Voeding en Bewustzijn – 1988 Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. (bladzijde 15-16) Vertaling door A. Goedheer-de Keizer, verzameld en bewerkt door A.B. van der Laan-Schepers

f2a6f3972076e171095c68094a5a7f79