Men hoeft het niet te geloven, slechts te overdenken

Wanneer iemand zegt: hoe kan ik op goed geloof aanvaarden wat de geestesonderzoekers zeggen, als ik het zelf niet zien kan? – dan is dat volkomen ongegrond. Want het is heel goed mogelijk uitsluitend door er over na te denken de vaste overtuiging te krijgen: het meegedeelde is waar. En wanneer iemand door nadenken niet tot deze overtuiging kan komen, dan wordt dat niet veroorzaakt door het feit dat hij onmogelijk iets kan ‘geloven’ wat hij niet ziet, maar enkel en alleen door het feit dat hij nog niet onbevooroordeeld, veelzijdig en grondig genoeg heeft nagedacht. Om op dit punt duidelijkheid te krijgen, moeten we ons realiseren, dat het menselijk denken, wanneer het zich met alle kracht inspant, meer kan begrijpen dan het gewoonlijk voor mogelijk houdt. In de gedachte zelf huist namelijk al een innerlijk wezen dat in verbinding staat met de bovenzinnelijke wereld. De ziel is zich over het algemeen van deze verbinding niet bewust, omdat ze eraan gewend is haar denkvermogen alleen aan de zintuiglijke wereld te ontwikkelen. Daarom houdt ze voor onbegrijpelijk wat haar uit de bovenzinnelijke wereld wordt meegedeeld. Deze mededelingen zijn echter niet alleen begrijpelijk voor een denken dat door geestesscholing is ontwikkeld, maar voor ieder denken dat zich van zijn volle kracht bewust is en daarvan gebruik wil maken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 13 – Die Geheimwissenschaft im Umriss – Hoofdstuk Die Erkenntnis der höheren Welten (bladzijde 340-341)

Nederlands: De wetenschap van de geheimen der ziel (blz. 247-248)

Vertaald en toegelicht door Wijnand Mees

Rudolf Steiner / Werken en voordrachten © 1998 Stichting Rudolf Steiner Vertalingen Tweede druk 2004 Derde druk 2011 Vierde druk 2019

523x840

Eerder geplaatst in de oude vertaling van F. Wilmar op 12 mei 2018  (1 reactie)

Journalistieke misleiding

Op de waarheid in dit bericht (Steiner spreekt hier over een onwaarheid in een geschiedenisboek) komt het  helemaal niet aan; men zegt gewoon wat men zeggen wil, waarbij ervan wordt uitgegaan dat door de magische kracht van de moderne journalistiek de mensen er wel toe komen alles te geloven. Dit is een van de middelen van bepaalde groeperingen: te rekenen op de macht van de journalistiek om mensen alles te laten geloven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 174 – Das Karma der Unwahrhaftigkeit, Zweiter Teil – Dornach, 15 januari 1917 (blz. 170)

propaganda-in-de-media-nieuwsvervaardiging-misleidende-informatie-manipulatie-van-feiten-verkeerd-geinformeerde-mensen-desinformatie-verspreidde-zich-fraude-journalistiek_335657-387

Het geloven op gezag is overgegaan van de religie naar de wetenschap

De mens is er tegenwoordig zo trots op om tegen zichzelf te zeggen dat hij alleen maar gelooft aan wat hij met zijn eigen, persoonlijke wezen bevatten kan. En toch is het als men dieper kijkt zo alsof het oude autoriteitsgeloof van de religies op een ander gebied overgesprongen is, en dit gebied is juist wat men met grote onzekerheid, maar met een des te sterker geloof, abstract “de wetenschap” noemt. – Zodra de mens vandaag de dag hoort: “de wetenschap”, dan komt er weer van alles in hem op wat voorheen van het oude autoriteitsgeloof in een heel andere richting ging.

Wat wetenschappelijk zou zijn vastgesteld, dat is tegenwoordig – om redenen die de mensen in wijdverbreide kring zich helemaal niet goed duidelijk maken – een autoriteit van veel grotere macht dan ooit een autoriteit geweest is. 

Hoe vaak hoort men vandaag de dag als antwoord op het een of ander wat als vraag opkomt uit het menselijk innerlijk: ‘De wetenschap zegt dit of dat.’ Deze algemene macht, de wetenschap, heeft nu alle autoriteit voor zich opgeëist. Ze heeft deze autoriteit bij de mensen, die over zichzelf van mening zijn dat ze op de hoogte van hun tijd zijn, ook met betrekking tot levensbeschouwingsvragen in aanspraak genomen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 77a – Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben – Darmstadt, 28 juli 1921 (bladzijde 56-57)

Eerder geplaatst op 16 november 2017  (3 reacties)

rudolf-steiner-ga-77a-die-aufgabe-der-anthroposoph

Als er gezegd wordt: ‘Ook de geesteswetenschap moet men geloven’, dan berust dit op een volkomen misverstand.

Ik heb het al vaak benadrukt: Als er gezegd wordt: ‘Ook de geesteswetenschap moet men geloven’, dan berust dit op een volkomen misverstand. Dat de mensen zeggen dat men de geesteswetenschap ook maar moet geloven, komt doordat ze zo volgepropt zijn met materialistische vooroordelen dat ze niet ingaan op wat deze wetenschap werkelijk geven kan. Als men er eenmaal op ingaat, kan men alles bevatten en begrijpelijk vinden. Het is niet alleen de helderziendheid dat toereikend is, het gewone begripsvermogen is voldoende om alles langzamerhand – hoewel menigeen “langzamerhand” ongemakkelijk zal vinden – te bevatten en te begrijpen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 154 – Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? – Berlijn, 18 april 1914 (bladzijde 19)

Eerder geplaatst op 1 October 2017  (2 reacties)

geloven-weten-wegwijzer-beeld_csp19824076

Als er gezegd wordt: ‘Ook de geesteswetenschap moet men geloven’, dan berust dit op een volkomen misverstand.

Ik heb het al vaak benadrukt: Als er gezegd wordt: ‘Ook de geesteswetenschap moet men geloven’, dan berust dit op een volkomen misverstand. Dat de mensen zeggen dat men de geesteswetenschap ook maar moet geloven, komt doordat ze zo volgepropt zijn met materialistische vooroordelen dat ze niet ingaan op wat deze wetenschap werkelijk geven kan. Als men er eenmaal op ingaat, kan men alles bevatten en begrijpelijk vinden. Het is niet alleen de helderziendheid die toereikend is, het gewone begripsvermogen is voldoende om alles langzamerhand – hoewel menigeen “langzamerhand” ongemakkelijk zal vinden – te bevatten en te begrijpen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 154 – Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? – Berlijn, 18 april 1914 (bladzijde 19)

Eerder geplaatst op 18 augustus 2017

387-steiner-rudolf-wie-erwirbt-man-sich-verstandnis-fur-die-geistige-welt-steiner-rudolf-1