Immuun voor spirituele ontwikkeling

Ik heb u erop gewezen dat weliswaar het menselijk lichaam zich zo zal ontwikkelen dat een zekere spiritualiteit er ruimte in kan vinden, maar dat de materialistische gezindheid, die zich steeds meer zal verspreiden door de impulsen van de geesten der duisternis, dit zal tegenwerken en met materiële middelen ertegen zal vechten. 

Ik heb u verteld dat de geesten van de duisternis hun voeders, de mensen, in wie ze zullen wonen, zullen inspireren om zelfs een vaccin te vinden om al in de vroegste jeugd de neiging tot spiritualiteit, langs de omweg van de lichamelijkheid, uit de zielen te verdrijven.

Net zoals de lichamen vandaag de dag tegen dit en dat worden ingeënt, zo zullen in de toekomst de kinderen worden ingeënt met een stof die zo vervaardigd kan worden dat mensen door deze vaccinatie immuun zullen zijn voor het in zich ontwikkelen van de “dwaasheden” van het spirituele leven, dwaasheden natuurlijk in materialistisch zin gesproken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 –  Die  spirituellen Hintergründe der äußeren  Welt – Dornach, 27 oktober 1917 (blz. 236-237)

schermafbeelding-2015-11-25-om-19-29-21

Jammerlijke abstractie

De gedachte zal meer en meer als een werkelijke zielskracht erkend moeten worden, niet als de jammerlijke abstractie zoals de laatste tijd hem ontwikkeld heeft en bovendien zo trots op is. In oudere tijden waren de mensen door een oud erfgoed nog met de spirituele wereld verbonden. Hoewel ook de atavistische helderziendheid naar verhouding al sinds vele eeuwen teruggelopen is, leefde in het voelen en willen nog dit erfgoed.

Maar nu is de tijd waarbij het bewustzijn steeds meer en meer als een werkelijke macht optreden moet, waardoor ook de geesten van de weerstand, de geesten der duisternis in onze tijd aanstormen om tegenover de reële gedachten de abstracte gedachten in de vorm van alle mogelijke wereldprogramma’s te zetten. Deze samenhang moet men doorzien. De gedachte moet steeds werkelijker en werkelijker worden. Dat moet door de mensen begrepen worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen – Zürich, 13 november 1917 (bladzijde 111)

Eerder geplaatst op 16 februari 2016