Waarom zouden wij ons eigenlijk met filosofie inlaten?

Waarom zouden wij ons eigenlijk met filosofie inlaten, als zij zich toch slechts met een vergeefse moeite der mensheid bezighoudt? Ja, zo is de zaak toch niet, zo is het werkelijk niet! Hetgeen wij doen, als wij ons in deze vanuit een zeker gezichtspunt beslist tevergeefse worsteling verdiepen, is niettemin van oneindige betekenis, iets, dat door niets anders vervangen kan worden. Voor de kennis van de onsterfelijke ziel, voor de kennis van de geestelijke wereld en ook van de goddelijke wezens zal de filosofie zeker altijd onvruchtbaar blijven, maar ze zal niet onvruchtbaar blijven voor de ontwikkeling van zekere menselijke krachten, voor de ontwikkeling van menselijke vermogens.

Bron: Rudolf Steiner – GA 156 – Okkultes Lesen und okkultes Hören – Dornach, 19 december 1914 (bladzijde 155-156)

rudolfsteinerlecture2011_18-2013_08_19-08_19_05-utc

Schilderij door David Newbatt

Eerder geplaatst op 20 maart 2018  (1 reactie)

Angst om overtuigd te worden

We moeten wat betreft bepaalde hedendaagse verschijnselen zeggen: Het is eigenlijk zeer, zeer merkwaardig hoe de mensen meteen erg angstig, vreselijk bang worden – hoewel de mensens tegenwoordig anders immers zo moedig en dapper zijn -, maar ze zijn zeer angstig als ze ergens iets horen waarbij geestelijk weten, geestelijke kennis aannemelijk gemaakt wordt. Dan raken ze wat in de war (Duits: Da finden sie sich nicht mehr zurecht). 

Ik heb het wel vaker verteld: Ik heb genoeg mensen ontmoet die een of twee voordrachten van mij gehoord hebben, daarna zijn ze lang niet meer gezien. Men komt ze op straat tegen en vraagt waarom ze niet weer gekomen zijn. ‘Ja, ik kan niet’, zeggen ze, ‘Ik ben bang om overtuigd te worden!’ 

Voor wie zo spreekt is met het overtuigd worden veel, veel fataals, onaangenaams verbonden, en hij heeft niet de kracht, niet de moed dit fatale, onaangename op de koop toe te nemen. Men zou wat dit betreft nog vele andere ervaringen kunnen noemen, maar ik wil liever voorbeelden uit het publieke leven brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 175 – Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha – Berlijn, 1 mei 1917 (bladzijde 357-358)

P.S. Ik heb eens in een boek van W.F. Veltman gelezen dat velen niets van de antroposofie willen weten doordat ze het gevoel krijgen: ‘Als ik me hierin verdiep, dan moet ik veranderen en dat wil ik niet.’ 

Eerder geplaatst op 9 september 2017  (2 reacties)

Bausteine-Zu-Einer-Erkenntnis-Des-SDL291786916-1-6522f

Moraliteit / Geestelijke kennis

Door onszelf te verdiepen in de geestelijke kennis en inzichten leren we de menselijke natuur kennen, leren we herkennen met wie we eigenlijk in aanraking komen als we een mens ontmoeten; we leren vooral om het zwijgen op te leggen aan wat we anders hebben als vooroordelen jegens mensen, en leren de echte, ware, goede kanten van mensen te voelen en te herkennen.Het belangrijkste licht dat de antroposofie zal geven, is dat het de menselijke ziel zal belichten. Hierdoor zullen de juiste sociale gevoelens en de juiste gevoelens van liefde, die tussen mensen zouden moeten zijn, in de wereld komen als een vrucht van ware spirituele kennis. Dit moet zo opgevat worden dat deze vrucht alleen door geestelijke kennis kan groeien en gedijen. 

Toen Schopenhauer zei: “Het is gemakkelijk om moraliteit te prediken, het is moeilijk om moraliteit te vestigen”, voelde hij dit  juist aan, want het vinden van morele principes is echt helemaal niet moeilijk, en het geven van morele preken is ook niet zo moeilijk. Maar op de menselijke ziel zo te werken dat daarin de kennis ontkiemt, die door zichzelf tot de ware moraliteit wordt die het menselijk leven kan ondersteunen, daar gaat om. Hoe we ons allen verhouden tot de spirituele inzichten, dat zal in ons ook de kiemen kunnen vestigen voor echte menselijke moraliteit. De moraliteit van de toekomst zal gebaseerd zijn op spirituele kennis; zo zal zich het zo opbouwen – of het zal helemaal niet opgebouwd kunnen worden!

Bron: Rudolf Steiner – GA 141 – Das  Leben  zwischen  dem  Tode und  der  neuen  Geburt im  Verhältnis zu  den  kosmischen  Tatsachen – Berlijn, 5 november 1912 (bladzijde 28)

448px-Bleistiftportät_Rudolf_Steiner

Tekening door Margitta Bieker

De werkelijke remedie

Wat zal de werkelijke remedie zijn voor veel van dergelijke fenomenen waarmee de psychoanalyticus tegenwoordig te maken krijgt? – De verspreiding van de kennis van de geestelijke wereld. Dat is het algemene geneesmiddel, de algemene therapie, niet deze individuele behandeling, die men aan enkelingen besteedt (Duits: das man einem einzelnen angedeihen lässt). U ziet, het leven eist van ons dat men het idee loslaat: ‘Hier hebben we ons alleen aan het fysieke leven te wijden; we zullen wel zien, als men door de poort van de dood is gegaan, in welke wereld men dan komt.’ 

Want ook dit geldt: net zo als ons leven hier belangrijk is voor het leven, waarin we binnengaan tussen dood en nieuwe geboorte, zo is op zijn beurt het leven van de zielen tussen dood en nieuwe geboorte belangrijk voor de zielen hier. […] Met veel banden hangen de doden aan de levenden. […] Want het leven van de mensen onder elkaar hier op aarde zal zich in de toekomst alleen juist afspelen, als de mensen hier op aarde de juiste verhouding tot de geestelijke wereld realiseren.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen – Dornach, 13 november 1917 (bladzijde 114-115)

Eerder geplaatst op 30 januari 2018

Wat is het dat de mensen weerhoudt van geestelijke kennis?

Wat is het dat de mensen tegenwoordig weerhoudt van geestelijke kennis? Gebrek aan innerlijke moed, om niet te zeggen lafheid. De mens wil alles passief ontvangen, wil voor de wereld gaan zitten als voor een film en zich alles laten vertellen door de microscoop en de telescoop. Hij wil niet het instrument van zijn eigen geest, zijn eigen ziel door activiteit stalen.

moedig-voorwaarts

Bron: Rudolf Steiner – GA 223 – Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen Festeszeiten – Dornach, 8 april 1923 (bladzijde 85)

Eerder geplaatst op 7 januari 2017 (2 reacties)