Wat wil de geesteswetenschap?

Wat wil de geesteswetenschap? Ze wil een krachtige opvoeding van onze innerlijke zielenkrachten bewerken, opdat uit andere gedachten en andere gevoelens het sociale leven zich kan vormen. Dat betekent niets anders dan: De geesteswetenschap heeft geen patentrecept, hoe dit of dat op die en die post gedaan moet worden; ze schrijft niemand zijn oordeel voor, maar ze heeft het volstrekte vertrouwen dat ieder zelf tot een juist oordeel komt, als hij doordrongen is van de fundamentele waarheden,

En ik zal zo’n zin uit de fundamentele waarheden opschrijven: Nood, ellende en leed zijn niets anders dan een gevolg van het egoïsme. Dit is te beschouwen als een natuurwet, Maar deze zin is niet zo uit te leggen, dat het bijvoorbeeld bij iedere individuele mens aan de dag zou moeten treden. Het gevolg kan op heel andere plaatsen verschijnen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Hamburg, 3 maart 1906 (bladzijde 127-128)

Eerder geplaatst op 19 oktober 2013

Wat wil de geesteswetenschap?

Wat wil de geesteswetenschap? Ze wil een krachtige opvoeding van onze innerlijke zielenkrachten bewerken, opdat uit andere gedachten en andere gevoelens het sociale leven zich kan vormen. Dat betekent niets anders dan: De geesteswetenschap heeft geen patentrecept, hoe dit of dat op die en die post gedaan moet worden; ze schrijft niemand zijn oordeel voor, maar ze heeft het volstrekte vertrouwen dat ieder zelf tot een juist oordeel komt, als hij doordrongen is van de fundamentele waarheden,

En ik zal zo’n zin uit de fundamentele waarheden opschrijven: Nood, ellende en leed zijn niets anders dan een gevolg van het egoïsme. Dit is te beschouwen als een natuurwet, Maar deze zin is niet zo uit te leggen, dat het bijvoorbeeld bij iedere individuele mens aan de dag zou moeten treden. Het gevolg kan op heel andere plaatsen verschijnen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Hamburg 3 maart 1906 (bladzijde 127-128)