Lawaai in de steden

Er worden tegenwoordig boeken over de opheffing van geluidshinder in de steden geschreven en verenigingen daarvoor opgericht. Het komt er echter niet op aan het lawaai in de steden af te dempen, maar om in zich de kracht te ontwikkelen om zich van binnen uit ervoor af te sluiten door meditatie, door zielenrust. Niet het lawaai, maar de demonen, die door onze steden trekken, zijn het schadelijke; en deze worden juist door het lawaai enigszins in toom gehouden. Men moet te midden van het lawaai leven kunnen, zonder zich door hem tot woede te laten prikkelen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – München 8 november 1908 (bladzijde 429)

Blaise Pascal – Citaat

Hoe komt het dat een kreupele ons niet ergert, maar wel een kreupele geest? Omdat een kreupele erkent dat wij goed lopen, maar een kreupele geest zegt dat wij het zijn die hinken.

Bron: www.citaten.net

Blaise Pascal - Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623 - 1662