Logische blunder

Wie altijd alleen benadrukt dat alle religieuze systemen uit een bron van eenheid komen, kan nooit tot een inzicht komen. Wat wil het dan zeggen, altijd enkel van de eenheid te spreken? Dat betekent bijvoorbeeld, iemand zegt: Op tafel staat zout en peper en paprika en suiker, maar niet wat ieder op zich is, willen we benadrukken, maar de eenheid zoeken we, die zich uitdrukt in de verschillende kruiden, peper, zout, paprika en suiker. – Praten kan men zo over deze dingen, maar als het erom gaat, van het praten naar de werkelijkheid over te gaan, als het erop aankomt, de verschillende specerijen op zichzelf in zijn eigen soort te gebruiken, zal men het verschil wel bemerken. Dan zal niemand, als hij de verschillende kruiden gebruikt, zeggen dat ze alle zonder onderscheid kruiden zijn. Want als er werkelijk geen verschil is, dan neemt u maar eens het zout of de peper en doet dit in plaats van suiker in uw koffie of thee; dan zult u het verschil wel merken. Dezelfde logische blunder maakt iemand, die niet werkelijk de verschillende religieuze bekentenissen onderscheidt, maar zegt: ze komen allemaal uit dezelfde bron.

Bron: Rudolf Steiner – GA 140 – Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt – Hannover, 18 november 1912 (bladzijde 53-54)

Eerder geplaatst op 9 juli 2013

Logische blunder

Wie altijd alleen benadrukt dat alle religieuze systemen uit een bron van eenheid komen, kan nooit tot een inzicht komen. Wat wil het dan zeggen, altijd enkel van de eenheid te spreken? Dat betekent bijvoorbeeld, iemand zegt: Op tafel staat zout en peper en paprika en suiker, maar niet wat ieder op zich is, willen we benadrukken, maar de eenheid zoeken we, die zich uitdrukt in de verschillende kruiden, peper, zout, paprika en suiker. – Praten kan men zo over deze dingen, maar als het erom gaat, van het praten naar de werkelijkheid over te gaan, als het erop aankomt, de verschillende specerijen op zichzelf in zijn eigen soort te gebruiken, zal men het verschil wel bemerken. Dan zal niemand, als hij de verschillende kruiden gebruikt, zeggen dat ze alle zonder onderscheid kruiden zijn. Want als er werkelijk geen verschil is, dan neemt u maar eens het zout of de peper en doet dit in plaats van suiker in uw koffie of thee; dan zult u het verschil wel merken. Dezelfde logische blunder maakt iemand, die niet werkelijk de verschillende religieuze bekentenissen onderscheidt, maar zegt: ze komen allemaal uit dezelfde bron.

Bron: Rudolf Steiner – GA 140 – Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt – Hannover 18 november 1912 (bladzijde 53-54)

Rudolf Steiner – Dweperij die veraf staat van de alledaagse werkelijkheid

Men kan zien hoe twee stromingen in de wereld naast elkaar bestaan, ook in de denkgewoonten van de mensen. De ene stroming wil zich in zekere zin in goddelijk-geestelijke hoogte ophouden, en geen brug bouwen tussen spirituele impulsen en de feiten van het gewone handelen in het leven. De andere leeft gedachteloos in het alledaagse leven. Het leven is echter een eenheid. Het kan alleen gedijen als de drijvende kracht van alle ethisch-religieus leven zijn uitwerking heeft in het meest alledaagse, aardse leven, in het leven dat menigeen maar weinig voornaam lijkt. Wanneer men verzuimt de brug te slaan tussen de beide levensgebieden, dan vervalt men met betrekking tot religieus, moreel leven en tot sociaal denken in louter dweperij die veraf staat van de alledaagse ware werkelijkheid.

Bron: GA 023 – Die  Kernpunkte der Sozialen Frage (bladzijde 103)

Rudolf Steiner – Antroposofie – Moraal – Egoïsme (3)

Eén ding zal namelijk steeds meer en meer duidelijk worden voor alle mensen, als zij antroposofie opnemen, dat er in de zin van hogere oorzaken helemaal geen geheel afzonderlijke menselijke individualiteiten bestaan, maar dat naast de afzonderlijke individualiteiten het gehele mensengeslacht een eenheid vertegenwoordigt. En steeds meer zal men erkennen dat eigenlijk in de zin van een ware wereldbeschouwing de vinger verstandiger is dan de gehele mens, want hij beeldt zich niet in iets te zijn zonder het gehele menselijke organisme, waartoe hij behoort. In zijn doffe bewustzijn weet hij, dat hij niet bestaan kan zonder het totale organisme. De mensen geven zich echter voortdurend aan illusies over. Ze geloven afgezonderd te zijn door datgene wat in de huid is besloten. Dat zijn ze netzomin als de vinger iets is zonder het gehele organisme. De oorzaak van deze illusie is dat de mens rondwandelen kan en de vinger niet. Wij zijn ten opzichte van de aarde in dezelfde situatie als de vinger ten opzichte van ons organisme.

De wetenschap, die gelooft dat onze aarde een gloeiende kogel is met een harde schaal eromheen, waarop de mensen rondwandelen, die gelooft daarmee de aarde te hebben verklaard, deze wetenschap staat op dezelfde hoogte als een wetenschap die zou geloven dat de mens in wezen niets meer is als zijn beenderstelsel, dat hij uit niets anders dan een zak met beenderen zou bestaan. Want wat gezien wordt van de aarde is hetzelfde als het skelet bij mensen. Het andere wat bij de aarde behoort is van bovenzinnelijke natuur. De aarde is een werkelijk organisme, een werkelijk levend wezen. Als men zich de mens als levend wezen voorstelt, kan men zich zijn bloed voorstellen met de rode en witte bloedlichaampjes: deze kunnen zich slechts in het gehele menselijke organisme ontwikkelen en zo datgene zijn wat ze zijn. Wat deze rode en witte bloedlichaampjes voor de mensen zijn, dat zijn wij mensen voor het aarde-organisme. Wij behoren volkomen aan het aarde-organisme toe, wij zijn een deel van het gehele aardeleven, en wij beschouwen onszelf slechts juist, als wij zeggen: Als afzonderlijke mens zijn wij niets, wij zijn pas volledig als wij ons inleven in de aarde, waaarvan wij slechts het skelet, de minerale schaal beschouwen, zolang wij niet de geestelijke zijde van dit aarde-organisme onderkennen.

Wordt vervolgd

Bron: GA 127 – Die Bedeutung der Geistesforschung für das sittliche Handeln – Bielefeld, 6 maart 1911