Tijden zullen komen  

De tijden zullen komen, hoe dom het de slimme mensen nu ook nog zal lijken – maar de heilige Paulus zei al dat wat de mensen voor verstandig houden, menigmaal een dwaasheid is voor God – , dat een machine in rust blijft staan tot er een mens zal naderen die zal weten dat door een bepaalde handbeweging – de ene zo, een andere zo, een derde weer anders – en door de  luchttrillingen die door die bepaalde handgebaren ontstaan, de motor die afgestemd is op deze gebaren in beweging gezet wordt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 172 – Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben – Dornach, 12 november 1916 (bladzijde 92)

Eerder geplaatst op 5 oktober 2017  (1 reactie)

gesture-technology-and-recognition-16-638

Men zal de mensen inenten tegen de neiging tot spirituele ideeën

Het materialistische tijdperk streeft er vanuit bepaalde kringen naar om alle spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om mensen ertoe te brengen, simpelweg door hun temperament, door hun karakter, alles af te wijzen wat spiritueel is en het als dwaasheid zien.

Zo’n stroming – het is nu al merkbaar bij individuele mensen – zal zich steeds verder verdiepen. Het verlangen zal opkomen dat het algemene oordeel zal zijn: het spirituele, het geestelijke is dwaasheid, is waanzin! 

Dit zal men trachten te bereiken door vaccinaties te brengen; dat men, zoals men met vaccinaties is gekomen ter bescherming tegen ziekten, nu met bepaalde vaccinaties komt die het menselijk lichaam zodanig beïnvloeden dat het voor de geestelijke neigingen van de ziel ontoegankelijk is. Men zal de mensen inenten tegen de neiging tot spirituele ideeën. 

Daar zal men tenminste naar streven: men zal vaccinatie-middelen proberen, zodat mensen al in hun kinderjaren de drang naar spiritueel leven verliezen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle  Geistwesen und  ihr  Wirken  in  der  Seele des  Menschen – Zürich, 6 november 1917 (blz. 89-90)

inenting

Zonder kennis van de mens zal er nooit een sociale samenleving komen (1 van 2)

Als u bestudeert wat in mijn GeheimWissenschaft im Umriß staat, dan moet u bepaalde begrippen ontwikkelen, waarvan de meeste mensen nog steeds zeggen: Dat is pure dwaasheid. – Ik heb pas een paar dagen geleden weer een brief gekregen, waarin iemand de GeheimWissenschaft doorneemt en van bijna elk hoofdstuk zegt dat het je reinste waanzin is. Men kan het begrijpen dat de mensen zeggen dat het pure waanzin is. Waarom? Het is heel natuurlijk dat de mensen dat tegenwoordig vaak zeggen.

Maar de mensen die zich er niet toe bekwamen om zulke begrippen op te nemen, die zich er dus niet mee bezighouden ideeën te ontwikkelen van een wereld die niet met de zintuigen bevat kan worden, deze mensen verwerven zich ook geen kennis van de mens; deze mensen gaan aan de wereld voorbij, merken hoogstens dat de een min of meer een spitse neus, de ander een meer stompe neus heeft, dat de een blauwe ogen, de ander bruine ogen heeft; maar ze merken niets van wat in het innerlijk van de mens zich manifesteert als ziel en het lichaam organiseert (Duits: durchorganisiert). Dezelfde kracht die ons vaardig maakt om interesse te hebben, ik zeg nu niet: bovenzinnelijke occulte krachten te hebben, maar die ons vaardig maakt om interesse te hebben voor bovenzinnelijke inzichten, die is het die ons kennis van de mens oplevert, zoals we ze tegenwoordig nodig hebben.

U kunt de meest grandioze sociale programma’s opstellen, u kunt de mooiste sociale ideeën ontwikkelen: Als de mensen erbij blijven staan om geen kennis van de mens te ontwikkelen, zodat ze tegenover elkaar staan zonder zich innerlijk te kennen, kunnen ze geen sociale omstandigheden voortbrengen. 

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 191 – Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis – Dornach, 4 oktober 1919 (bladzijde 45)

Eerder geplaatst op 6 november 2017

rudolf-steiner-ga-191-soziales-verstaendnis-aus-ge

Geen ingenieurskunst ter wereld kan zoiets namaken

Welk een ontzaglijke wijsheid behoort ertoe om het meest eenvoudige fysieke lichaam van een levend wezen op te bouwen, laat staan het meest ingenieuze meesterwerk van alle aardse levende wezens: het menselijk lichaam! 

Bekijkt u bijvoorbeeld eens het menselijk dijbeen in zijn bovendelen, hoe wonderbaarlijk naar alle regels van de bouwkunst de afzonderlijke beenbalkjes samengesteld zijn! Het dijbeen is juist op deze plaats een veel gecompliceerder bouwwerk dan het ons op het eerste gezicht lijkt; het is samengesteld uit een opstelling van balken, die in hun hoekstand ten opzichte van elkaar zo vol wijsheid samengevoegd zijn, dat met de kleinste hoeveelheid van materie bereikt is dat het gehele lichaam gedragen kan worden. Werkelijk een groter kunstwerk dan de meest gecompliceerde bruggenbouw, en geen ingenieurskunst ter wereld kan zoiets namaken.

Of bekijkt u de bouw van het hart; het is zo vol wijsheid gebouwd, dat de mens met al zijn wijsheid echt een kind is vergeleken met de wijsheid die zich daarin onthuld. En wat houdt dit menselijk hart allemaal uit, ondanks dat de dwaasheid van de mens het bijna dagelijks probeert te ruïneren, bijvoorbeeld door onze zogenaamde genotmiddelen, koffie, alcohol, nicotine.

Bron: Rudolf Steiner – GA 100 – Menschheitsentwickelung und Christus-  Erkenntnis/Theosophie und Rosenkreuzertum – Kassel, 17 juni 1907 (bladzijde 35)

Eerder geplaatst op 2 augustus 2017 (2 reacties)

dijbeen

Onvruchtbaarheid

Ik weet vanzelfsprekend dat het voor de huidige wetenschap als een dwaasheid geldt, maar waar is het -, dat zoals de mensheid nu is, ze over 4000 jaar niet meer zal kunnen zijn, netzomin als een mens die nu 20 jaar is, over 200 jaar nog in leven zal zijn. Want men kan door occult onderzoek vinden dat in de loop van het zesde millennium de vrouwen, zoals hun lichaamsorganisatie nu is, onvruchtbaar zullen zijn, geen kinderen meer zullen baren. En een geheel andere orde zal verschijnen in het zesde millennium. Dat toont ons het geestelijk onderzoek. Ik weet dat het voor wie in de zin van de hedendaagse wetenschap denkt totale onzin zal lijken om dit uit te spreken; maar het is nu eenmaal zo. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 175 – Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha – Berlijn, 10 april 1917 (bladzijde 217)

public rs 3

Eerder geplaatst op 9 juni 2017  (2 reacties)