Waar lust tot discussiëren is, daar is in de regel geen weten van de waarheid

Beschouwt u het over het algemeen als een teken dat men een of andere zaak eigenlijk niet weet, als men over een bepaalde zaak begint te discussiëren. Waar weten is, wordt dat weten verteld en er is dan eigenlijk geen bijzondere lust om te debatteren voorhanden. Waar lust tot discussiëren is, daar is in de regel geen weten van de waarheid. De discussie begint pas met het niet-weten, en het is altijd en overal een teken van achteruitgang met betrekking tot de ernst van een zaak, als discussies beginnen. Opheffing, ondergang van een bepaalde stroming kondigt zich altijd met discussies aan. Dat is zeer belangrijk dat men op geesteswetenschappelijk gebied steeds meer en meer leert begrijpen dat de wil tot discussiëren eigenlijk als een teken van onwetendheid kan worden opgevat; echter zou datgene wat tegenover het discussiëren staat, de wil tot leren, de wil om meer en meer in te zien waar het om gaat, beoefend moeten worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn, 15 februari 1909 (bladzijde 235)

Geplaatst bij Steiner citaten Nederlands 9 mei 2011 en 24 juli 2013 en 27 juni 2018  (1 reactie)

 

 

Wanneer men over iets begint te discussiëren, begrijpt men het al niet meer

Wanneer men over iets begint te discussiëren, begrijpt men het al niet meer. Wat er in de ontwikkeling van de mensheid leeft, dat leeft als een ervaring. Zolang men het heeft als ervaring, zolang discussieert men niet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 200 – Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts – Dornach, 30 oktober 1920 (bladzijde 114)

Eerder geplaatst op 4 juli 2018

9783727420009-us

Waar er verlangen is om te discussiëren, daar is meestal geen weten van de waarheid

Beschouw het in het algemeen als een teken dat men een of andere zaak eigenlijk niet weet, als men erover begint te discussiëren. Als er kennis is, wordt de kennis verteld, en dan is er eigenlijk geen lust om erover te discussiëren. Waar er verlangen is om te discussiëren, daar is meestal geen weten van de waarheid. De discussie begint pas bij onwetendheid, en het is altijd en overal een teken van achteruitgang in relatie tot de ernst van een zaak wanneer discussies beginnen.

De ondergang van een bepaalde stroming kondigt zich altijd aan met discussies. Het is van groot belang dat men op geesteswetenschappelijk gebied steeds weer leert begrijpen dat de wil om te discussiëren eigenlijk kan worden opgevat als een teken van onwetendheid. Daarentegen zou moet worden gecultiveerd het tegenovergestelde van het discussiëren, de wil om te leren, de wil om geleidelijk in te zien waar het om gaat.

Bron: Rudolf Steiner – GA 109 – Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im  Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen – Berlijn, 15 februari 1909 (blz. 34)

exhausted-male-and-female-employees-cant-make-agreement-arguing-angry-business-people-having-a-tense-brainstorm-african-american-woman-boss-is-screaming-feeling-frustrated-2F4MP8J

Het intellectualisme zegt niets over de werkelijkheid

Waarin is eigenlijk de tegenwoordige mensheid bijzonder groot en waarvan is ze het meest verrukt? Nu, van congressen in het publieke leven. Niet van het zich rustig met het wezen van een zaak bekend maken, maar naar congressen gaan en daar over de dingen discussiëren. Want tot het discussiëren behoort uiteindelijk het intellectualisme. Men gaat niet in op de essentie. Men heeft de essentie al en discussieert daarover. Men komt samen en spreekt over al het mogelijke. De congresgewoonte, het discussiëren, dat is wat uit het intellectualisme voortkomt en wat anderzijds tot wereldvreemdheid leidt. 

En zo kan men het gevoel hebben dat in feite onze congressen als iets illusoirs boven de werkelijkheid zweven. Daaronder gebeurt allerlei in het leven, en op congressen wordt prachtig daarover gesproken, ook geestrijk daarover gesproken. Ik kritiseer de congressen zeker niet in minachtende zin. Ik vind dat er op de congressen veel buitengewoon scherpzinnigs wordt gesproken. Het is in de regel zo dat men het met wat A zegt eens kan zijn en met wat B zegt eens kan zijn, ook als dit het tegenovergestelde is, men kan vanuit een zeker gezichtspunt ook daarmee het weer eens zijn. Evenzo met C. 

Men kan eigenlijk altijd op congressen vanuit een bepaald standpunt het met alles eens zijn. Waarom? Omdat alles in het intellectualisme pendelt en het intellectualisme niets over de werkelijkheid zegt. En zo kan eigenlijk onze hedendaagse werkelijkheid verlopen, zoals ze verloopt, ook zonder dat die congressen er zijn. Men zou het volkomen kunnen ontberen, wat op congressen besproken wordt, ondanks dat men oprechte en werkelijke vreugde kan beleven aan al de schranderheid, die daar ontvouwd wordt, want alles is eigenlijk in principe goed.

Bron: Rudolf Steiner – GA 303 – Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik – Dornach, 24 december 1921 (bladzijde 39)

Eerder geplaatst op 6 juli 2016

Deze oorlog is het karma van het materialisme

Alles wat tegenwoordig gebeurt, wijst erop dat in ieder geval enige zielen zich moeten zeggen: Het kan zo niet verder gaan, zoals het in de wereld gegaan is, er moet spiritueel inzicht in de menselijke ontwikkeling binnenstromen! Het materialisme heeft zijn karma in deze meest verschrikkelijke oorlog gevonden. In zeker opzicht is deze oorlog het karma van het materialisme. Hoe meer de mensenzielen dit zullen inzien, hoe meer ze boven het discussiëren uitkomen, of deze of die schuld aan de oorlog heeft, hoe meer zullen ze zich zeggen: Deze oorlog is ons in de wereldgeschiedenis gestuurd als een waarschuwende stem, dat we ons richten zullen op een spirituele opvatting van het gehele menselijke leven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 159 – Das Geheimnis des Todes – Praag, 18 mei 1915 (bladzijde 270)

Eerder geplaatst op 14 februari 2015