Wijsheid / Lijden / Pijn

In de geesteswetenschap is altijd gezegd dat menselijke wijsheid iets te maken heeft met ervaringen, in het bijzonder met pijnlijke ervaringen. Hij die actueel in de greep van smart en lijden is, zal misschien in dit lijden iets als een innerlijke disharmonie zien. Maar degene die pijn en lijden heeft overwonnen en de vrucht ervan in zichzelf draagt, zal u altijd steeds weer zeggen dat hij daardoor iets van wijsheid heeft opgenomen. De vreugden en lusten van het leven, de voldoening die het leven mij heeft gegeven, aanvaard ik dankbaar; maar minder dan dat zou ik mijn pijn en lijden, die achter mij liggen, willen opgeven: ik heb wijsheid te danken aan mijn pijn en lijden. Spiritueel onderzoek heeft in wijsheid altijd zoiets gezien als uitgekristalliseerde pijn die is overwonnen en getransformeerd in het tegendeel.

Bron: Rudolf Steiner – GA 55 – Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer  Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben – II. Blut ist ein ganz besonderer Saft – Berlijn, 25 oktober 1906 (blz.40)

Rudolf Steiner – Aan deze strenge dwang ligt een diepe zin ten grondslag…

Zo zien we hoe ieder verschillend van de anderen zijn eigen plichten heeft, hoe we duidelijk moeten leren onderscheiden om ons niet van onze weg te laten afbrengen, om ons evenwicht te bewaren, onze regels (Gezetz) te volgen. Met wijze vooruitziendheid hadden de hoge leiders en verlichte koningen het Indische volk in kasten ingedeeld. Hoe gruwelijk het ons, aan vrijheid en onbeperkte keuzemogelijkheden gewende westerlingen, ook mag lijken, toch ligt aan deze strenge dwang een diepe zin ten grondslag. De kastenindeling van de oude Indiërs komt geheel overeen met de natuurlijke indeling van mensengroepen. Ieder wordt door zijn eigen karma in de bij hem passende kaste geboren; hij heeft eerst het gehele terrein van zijn verplichtingen in dezelfde kaste te vervullen, voordat hij voor een nieuwe incarnatie in de volgende hogere kaste rijp wordt. Zolang op een lagere trap het eigen oordeel nog onontwikkeld is, moet de mens dienen leren, hij moet in dienstbaarheid de deugden van trouw en toewijding verwerven, en zo vormt de kaste der Sudra de school voor onvoorwaardelijke dienstwilligheid en ondergeschiktheid – deze geoefende deugden, die pas tot zelfbeheersing, zelfbeschikking en een liefderijke en milde persoonlijkheid kunnen leiden.

Wordt vervolgd

Bron: GA 088 –  Private lehrstunden – Berlin-Schlachtensee, zomer 1903 (bladz. 162,163,164)

 Link naar GA088