Plan

Als u een of ander belangrijk voorval, een invloedrijke gebeurtenis in het leven meemaakt – u  hebt bijvoorbeeld een andere persoon gevonden waarmee u de rest van het leven samen doorbrengt, of een andere zeer belangrijke gebeurtenis – en u kijkt dan terug vanuit die gebeurtenis, dan zult u zien hoe het opvalt dat het als een plan is dat u al sinds lang in de richting van deze gebeurtenis geleid heeft. Dikwijls kunt u voor iets wat in uw dertigste tot vijftigste jaar leven gebeurde het leven terug volgen en dan vinden: Ja, eigenlijk ben ik de weg naar deze gebeurtenis al op tien- of twaalfjarige leeftijd opgegaan; al het latere is dan zo gegaan dat ik uiteindelijk bij deze gebeurtenis aankwam.

Bron: Rudolf Steiner – GA 228 – Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis – Londen, 2 september 1923 (bladzijde 76)