Wanneer men over iets begint te discussiëren, begrijpt men het al niet meer

Wanneer men over iets begint te discussiëren, begrijpt men het al niet meer. Wat er in de ontwikkeling van de mensheid leeft, dat leeft als een ervaring. Zolang men het heeft als ervaring, zolang discussieert men niet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 200 – Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts – Dornach, 30 oktober 1920 (bladzijde 114)

Eerder geplaatst op 4 juli 2018

9783727420009-us

Duizend keer beter

Het is duizend keer beter om de spirituele ideeën eerst met het denken te hebben begrepen en vervolgens, afhankelijk van het karma, vroeger of later, zelf op te kunnen klimmen naar de spirituele werelden, dan om het eerst te zien en niet in gedachten te hebben begrepen wat er meegedeeld wordt in de beweging die men de antroposofie noemt. Het is duizend keer beter om geesteswetenschap te kennen en nog niets te zien dan om iets te zien en niet de mogelijkheid te hebben om denkend in de dingen door te dringen, omdat dit leidt tot onzekerheid in de zaak.

Bron: Rudolf Steiner – GA 117 – Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien – Stuttgart, 13 november 1909 (bladzijde 86)

Eerder geplaatst op 9 juni 2018  (3 reacties)

41oc0A9gLPL._SX258_BO1,204,203,200_

We staan pas aan het begin

Christus is een zo ontzaglijk wezen (Duits: gewaltige Wesenheit) dat Hij zelfs voor het hoogste helderziende bewustzijn niet te bevatten blijft. Hoe hoog de ingewijde ook mag staan, hij begrijpt slechts een klein deel van hem. Wij, die 2000 jaar na hem leven, staan pas aan het begin van het begrijpen van Christus.

Bron: Rudolf Steiner – GA 118 – Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt – Rome, 13 april 1910 (bladzijde 218)

Eerder geplaatst op 25 december 2017  (5 reacties)

Het Nieuwe Testament / Levenskracht / Kenniskracht

Het Nieuwe Testament is als een uitgebreid document voor de mensheid aanwezig; maar de hele ontwikkeling van de aarde die nog moet komen, zal nodig zijn om dit Nieuwe Testament volledig te begrijpen. In de toekomst zal men veel leren over de buitenwereld, men zal ook veel leren over de geestelijke wereld, en alles zal kunnen bijdragen, als men het in het juiste licht ziet, aan het begrijpen van het Nieuwe Testament 

Het begrip komt geleidelijk; het Nieuwe Testament is in een eenvoudige vorm geschreven, zodat het kan worden opgenomen en later meer en meer kan worden begrepen. Want het is niet zonder betekenis als we onszelf doordringen met de waarheid die in het Nieuwe Testament ligt, ook al begrijpen we deze waarheid nog niet in zijn diepste innerlijk. Later wordt de waarheid kenniskracht, maar daarvóór is ze echter al levenskracht, doordat ze wordt opgenomen in, zou men kunnen zeggen, een min of meer kinderlijke vorm.

Bron: Rudolf Steiner – GA 155 – Christus und die menschliche Seele  – Norrköping, 16 juli 1914 (blz. 195)

550x662

Materialisme/Spiritualisme

Pas dan ziet men de wereld juist, wanneer men haar niet materialistisch, noch idealistisch ziet, maar als men in staat is om wat zich als materialistisch openbaart, ideëel te zien en wat zich als ideëel openbaart geheel materieel te kunnen volgen. 

Het geestelijke van een wereldbeschouwing betekent niet dat men zegt: Dat is het lage materialisme, dat is voor het “schuim” (Duits: den Aussatz) van de mensheid; het idealisme dat is voor de uitverkorenen – waartoe de persoon die dit uitspreekt gewoonlijk zichzelf dan ook rekent -, maar het essentiële van een werkelijk spirituele levensbeschouwing bestaat erin dat deze spirituele wereldbeschouwing in staat is, met dat wat ze kan vatten in het geestelijke, onder te duiken in het materiële bestaan, om juist het materiële bestaan dan te begrijpen, zodat het begrepen en niet veracht wordt. 

Dat is de grote vergissing van vele religieuze gezindheden, dat ze het materiële bestaan verachten, in plaats van het te begrijpen, in plaats van de geest erin te zoeken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 191 – Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis – Dornach, 4 oktober 1919 (bladzijde 34-35)

Eerder geplaatst op 5 november 2017  (1 reactie)

rudolf-steiner-ga-191-soziales-verstaendnis-aus-ge