Na de dood – 1 van 7

Wanneer wij door de poort van de dood gaan, volgen op het aardebestaan dagen, waarin als een machtig perspectief beelden optreden uit het zojuist afgelopen leven. Die zijn er dan opeens. Wat vele jaren geleden gebeurd is, dat is er dan tegelijkertijd met wat een paar dagen eerder gebeurde. Zoals het ruimtelijke naast elkaar staat en slechts perspectieven in de ruimte heeft, zo staan nu – dadelijk na onze dood – al de tijdelijke beelden uit onze belevenissen naast elkaar. Die beelden hebben wel innerlijke tijdsperspectieven, maar zij zijn er opeens. Alleen zullen zij gedurende de korte tijd, waarin zij er zijn, steeds schaduwachtiger en steeds zwakker worden.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 234 – ANTHROPOSOPHIE/Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren – Dornach, 10 februari 1924 (bladzijde 150)

Vertaling H. van Manen, overgenomen uit Grondslagen van de antroposofie (bladzijde 156)

Eerder geplaatst op 3 april 2018

Akashakroniek (1 van 2)

Alles wat de mens ooit heeft gedaan en gewerkt, zelfs als het niet in geschiedenisboeken is opgetekend, blijft ingeschreven in dat onvergankelijke geschiedenisboek, dat men de Akashakroniek noemt. Alles wat ooit door bewuste wezens op aarde is gedaan, is daar te ervaren. 

Stel dat de ziener iets over Caesar wil weten: hij zal dan een klein voorval uit de geschiedenis als uitgangspunt nemen om zich op te concentreren. Dit doet hij “in de geest”; en dan verschijnen om hem heen beelden van alles wat Caesar deed en van alles wat er om hem heen gebeurde – hoe hij zijn legioenen leidde, zijn veldslagen vocht, zijn overwinningen behaalde.

Maar dit gebeurt op een merkwaardige manier; de ziener ziet geen abstract schrift, maar alles komt voorbij als in silhouetten, in beelden. Wat zich afspeelt, is niet wat er in de ruimte is gebeurd, maar iets heel anders.

Als Caesar bijvoorbeeld een overwinning behaald had, heeft hij gedacht; alles wat er om hem heen gebeurde, leefde ook in zijn gedachten. De Akashakroniek toont de bedoelingen, d.w.z. wat Caesar zich voorstelde en dacht toen hij zijn legioenen leidde, en ook hun voorstellingen. Het is een getrouwe weerspiegeling van alles wat er is gebeurd; alles wat bewuste wezens hebben meegemaakt, wordt daar afgebeeld.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 23 augustus 1906 (blz. 27-28)

242px-Gaius_Iulius_Caesar_(Vatican_Museum)-1

Julius Caesar

Akashakroniek beelden kunnen een bron zijn van grote misleidingen

De Akashakroniek is een schrift waarin alles opgeslagen (Duits: aufbewahrt) wordt wat ooit gebeurd is. Het is eigenlijk geen schrift in fysieke zin, maar het zijn beelden. U ziet bijvoorbeeld Cesar in alle situaties van zijn leven; niet wat hij eigenlijk gedaan heeft, maar de innerlijke impulsen, die hem tot zijn daden aangezet.

Deze akashabeelden hebben een hoge graad van leven en als men ze niet op de juiste wijze interpreteert, kunnen ze aanleiding zijn tot grote misleidingen. Ze zijn bijvoorbeeld een bron van veel spiritistische vergissingen – wanneer bij de sessies een akashabeeld verschijnt.

Als u bijvoorbeeld Goethe citeert en er verschijnt het akashabeeld van 25 november 1797 en geeft u informatie over een vraag: het beantwoordt deze op de wijze zoals Goethe het antwoord toen zou hebben gegeven, als hem op 25 november 1797 deze vraag gesteld zou zijn. – Alleen de nauwkeurige kenner van de geestelijke wereld kan herkennen of het in een dergelijk geval om werkelijkheid of schijn gaat.  

Bron: Rudolf Steiner – GA 100 – Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis: Theosophie und Rosenkreuzertum – Kassel, 19 juni 1907 (bladzijde 54-55)

Eerder geplaatst op 8 september 2017  (4 reacties)

Na de dood/Imaginatie

Op het ogenblik waarop we sterven, wordt de gedachte wat zij in het gewone bewustzijn niet zou moeten worden: dan wordt de gedachte imaginatie. Deze imaginatie, die in de occulte ontwikkeling met alle moeite wordt nagestreefd, treedt in wanneer de mens door de dood gaat. Al zijn gedachten worden beelden. De mens leeft dan geheel in beelden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 205 – Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist – Dornach, 3 juli 1921 (bladzijde 120)

Eerder geplaatst op 7 augustus 2017  (1 reactie)

161337967_1103627563384655_8623659106061746251_n

Wat is Akashakroniek?

Wat is Akashakroniek? We krijgen er de beste voorstelling van als we ons duidelijk maken dat alles wat op onze aarde of verder op de wereld gebeurt, een blijvende indruk op bepaalde verfijnde essenties maakt die voor de ziener die een inwijding heeft doorgemaakt te vinden zijn. Het is niet een gewone kroniek, maar een kroniek die men als een levende kroniek zou kunnen kenschetsen. Stel een mens die in de eerste eeuw na Christus leefde. Wat hij toentertijd gedacht, gevoeld, gewild heeft, wat in zijn daden is overgegaan, dat is niet uitgedoofd, maar het is bewaard in deze verfijnde essentie.

De ziener kan het “zien”. Niet zo alsof het opgeschreven zou zijn in een geschiedenisboek, maar zoals het gebeurd is. Hoe men zich beweegt, wat men gedaan heeft, hoe men bijvoorbeeld een reis gemaakt heeft, dat kan men zien in deze geestelijke beelden. Toch mogen we ons niet voorstellen, dat deze beelden er zo uitzien alsof ze afdrukken van de fysieke persoonlijkheden hier zijn; dat is niet het geval. Om een eenvoudig beeld te gebruiken: Als men zijn hand beweegt, dan is de wil van de mens overal in de kleinste delen van de bewegende hand, en deze kracht van het willen die zich hier verbergt, die kan men zien. Dat wat nu geestelijk werkt in ons en in het fysieke is uitgestroomd, dat ziet men daar in het geest.

Bron: Rudolf Steiner – GA 99 – Die Theosophie des Rosenkreuzers – München, 28 mei 1907 (bladzijde 44)

Zie ook: https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2012/05/16/akashakroniek-het-staat-geschreven-in-het-grote-levensboek-en-het-is-niet-onopgemerkt-voorbij-gegaan/

Akasha-Kroniek

Eerder geplaatst op 5 mei 2017  (5 reacties)