Akashakroniek (2 van 2)

De ingewijde kan zo de hele geschiedenis van de mensheid lezen. Maar hij moet het eerst leren. Deze Akashabeelden spreken een verwarrende taal, omdat Akasha iets levends is. Maar men moet Caesars Akashabeeld niet verwisselen met Caesars individualiteit. Die kan mogelijk al weer gereïncarneerd zijn. Deze verwisseling gebeurt vooral gemakkelijk wanneer men door uiterlijke middelen toegang krijgt tot de Akashabeelden. Zo spelen ze vaak een rol bij spiritistische seances. De spiritist denkt een overleden persoon te zien, maar het is slechts zijn Akashabeeld.

Er kan bijvoorbeeld een Akashabeeld van Goethe verschijnen, hoe hij actief was in 1796; de onwetenden verwarren het met de individualiteit van Goethe. Dit is des te verwarrender omdat dit beeld leeft en antwoorden geeft op vragen, en niet alleen op vragen die al zijn gesteld, maar volledig nieuwe die niet zijn uitgesproken. Het zijn geen herhalingen, maar antwoorden zoals Goethe ze destijds zou kunnen hebben gegeven. Het is heel goed mogelijk dat dit Akashabeeld van Goethe zelfs een gedicht maakt in de stijl en zin van Goethe op dat moment. De Akashabeelden zijn echt levende verschijningen. Zo wonderbaarlijk zijn deze feiten, maar het zijn feiten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 23 augustus 1906 (blz. 27-28)

KAUFFMANN-Angelica-Kauffmann-Portret-van-Johann-Wolfgang-von-Goethe

Johann Wofgang von Goethe (1749-1832)

Akashakroniek (1 van 2)

Alles wat de mens ooit heeft gedaan en gewerkt, zelfs als het niet in geschiedenisboeken is opgetekend, blijft ingeschreven in dat onvergankelijke geschiedenisboek, dat men de Akashakroniek noemt. Alles wat ooit door bewuste wezens op aarde is gedaan, is daar te ervaren. 

Stel dat de ziener iets over Caesar wil weten: hij zal dan een klein voorval uit de geschiedenis als uitgangspunt nemen om zich op te concentreren. Dit doet hij “in de geest”; en dan verschijnen om hem heen beelden van alles wat Caesar deed en van alles wat er om hem heen gebeurde – hoe hij zijn legioenen leidde, zijn veldslagen vocht, zijn overwinningen behaalde.

Maar dit gebeurt op een merkwaardige manier; de ziener ziet geen abstract schrift, maar alles komt voorbij als in silhouetten, in beelden. Wat zich afspeelt, is niet wat er in de ruimte is gebeurd, maar iets heel anders.

Als Caesar bijvoorbeeld een overwinning behaald had, heeft hij gedacht; alles wat er om hem heen gebeurde, leefde ook in zijn gedachten. De Akashakroniek toont de bedoelingen, d.w.z. wat Caesar zich voorstelde en dacht toen hij zijn legioenen leidde, en ook hun voorstellingen. Het is een getrouwe weerspiegeling van alles wat er is gebeurd; alles wat bewuste wezens hebben meegemaakt, wordt daar afgebeeld.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 23 augustus 1906 (blz. 27-28)

242px-Gaius_Iulius_Caesar_(Vatican_Museum)-1

Julius Caesar

Akashakroniek beelden kunnen een bron zijn van grote misleidingen

De Akashakroniek is een schrift waarin alles opgeslagen (Duits: aufbewahrt) wordt wat ooit gebeurd is. Het is eigenlijk geen schrift in fysieke zin, maar het zijn beelden. U ziet bijvoorbeeld Cesar in alle situaties van zijn leven; niet wat hij eigenlijk gedaan heeft, maar de innerlijke impulsen, die hem tot zijn daden aangezet.

Deze akashabeelden hebben een hoge graad van leven en als men ze niet op de juiste wijze interpreteert, kunnen ze aanleiding zijn tot grote misleidingen. Ze zijn bijvoorbeeld een bron van veel spiritistische vergissingen – wanneer bij de sessies een akashabeeld verschijnt.

Als u bijvoorbeeld Goethe citeert en er verschijnt het akashabeeld van 25 november 1797 en geeft u informatie over een vraag: het beantwoordt deze op de wijze zoals Goethe het antwoord toen zou hebben gegeven, als hem op 25 november 1797 deze vraag gesteld zou zijn. – Alleen de nauwkeurige kenner van de geestelijke wereld kan herkennen of het in een dergelijk geval om werkelijkheid of schijn gaat.  

Bron: Rudolf Steiner – GA 100 – Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis: Theosophie und Rosenkreuzertum – Kassel, 19 juni 1907 (bladzijde 54-55)

Eerder geplaatst op 8 september 2017  (4 reacties)

Weten na de dood

Er zijn velen die geloven dat men slechts door de poort van de dood hoeft te gaan om alles te ervaren wat op de aarde met grote moeite door geesteswetenschap bereikt kan worden. Deze mensen geloven ook dat iemand alleen maar hoeft te sterven om na de dood het gehele occulte weten te kunnen verwerven, omdat hij dan in de geestelijke wereld zal zijn. Maar dit is niet het geval. 

Net zoals er hier op aarde andere wezens dan de mensen zijn, zoals het bijvoorbeeld met dieren het geval is, die alles zien wat de mens door zijn zintuigen kan zien, terwijl het hen niet mogelijk is zich daarover ideeën en begrippen te vormen, zo is het met de zielen die in de bovenzinnelijk werelden leven, die – hoewel ze de wezens en feiten van de hogere geestelijke wereld zien -, zich geen begrippen en ideeën daarover kunnen vormen, als de mensen hier op aarde niet zulke begrippen en ideeën in de Akashakroniek inschrijven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 152 – Vorstufen zum Mysterium von Golgatha – Londen, 1 mei 1913 (bladzijde 14)

Eerder geplaatst op 18 oktober 2017  (2 reacties)

41y9AAtf2uL._SX270_BO1,204,203,200_

Akashakroniek

Alles wat er in de wereld gebeurt en ooit gebeurd is, wordt als indruk in een fijne stoffelijkheid, die onvergankelijk is, bewaard. Ik zal dit met een voorbeeld enigszins begrijpelijk maken: Ik spreek nu tot u; u zou mij echter niet horen als mijn stem niet trillingen in de lucht zou kunnen brengen. Zo is alles wat door mij gesproken wordt in fijne bewegingsvormen uitgedrukt hier in de lucht. Deze bewegingsvormen verdwijnen natuurlijk; maar in deze fijne, geestelijke stoffelijkheid die we ervaren als we in deze hogere wereld komen, daar wordt alles afgedrukt wat hier gebeurt, en dat blijft eeuwig. Ieder woord, iedere gedachte, alles wat ooit in de mensheid gebeurd is, kan in deze Akashakroniek gelezen worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 100 – Menschheitsentwickelung und Christus- Erkenntnis: Theosophie und Rosenkreuzertum – Kassel, 19 juni 1907 (bladzijde 54)

Zie ook: Het staat geschreven in het grote levensboek en het is niet onopgemerkt voorbij gegaan

Wat is Akashakroniek?

Eerder geplaatst op 7 oktober 2017  (1 reactie)

9789492462084_front