Aardappelen

Het overmatig eten van aardappelen heeft de volgende invloed op de mens. Ziet u, de aardappel bevat weinig eiwit en is daardoor eigenlijk een goed voedingsmiddel voor de mens wanneer hij aan de andere voedingsmiddelen wordt toegevoegd. Maar de aardappel bevat buitengewoon veel zetmeel dat in de mens moet worden omgezet in suiker, eerst in dextrine en dan in suiker. Eet nu de mens teveel aardappelen, dan moet zijn hoofd vreselijk hard werken om het gisten van de hoeveelheid te verhinderen. Daardoor worden de mensen die heel veel aardappelen eten en daardoor hun hoofd hevig moeten inspannen om het gisten van die heel veel aardappelen tegen te gaan, zwak in hun hoofd. en het zijn vooral de middelste delen van de hersenen die zwak worden; alleen de voorste delen van de hersenen, die zich weinig inspannen om de gisting van de aardappelen tegen te gaan, blijven dan over. En zo is door de grote verbreiding van de aardappelvoeding in de laatste tijd het materialisme ontstaan, want dat ontstaat in de voorste hersenen. 

Degenen die het materialisme zouden willen verbreiden, zouden er dus mee kunnen volstaan de aardappelvoeding te propageren, alleen is het de vraag of dat bij iedereen succes zou hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 352 – Natur  und  Mensch in  geisteswissenschaft- licher Betrachtung – Dornach, 23 januari 1924 (bladzijde 57)

Overgenomen uit het boek Voeding en Bewustzijn – 1988 Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. (bladzijde 87-88) Vertaling door A. Goedheer-de Keizer, verzameld en bewerkt door A.B. van der Laan-Schepers

Zie ook: Overmatige aardappelvoeding schadelijk

ab1af0de6f833e3589175740459ca657

Vincent van Gogh – De aardappeleters