Rondom het jaar 5700

Er zal een jaar komen in de fysieke evolutie van de aarde, dit zal ongeveer het jaar 5700 zijn, in dit jaar of rond dit jaar zal de mens, als hij zijn juiste ontwikkeling over de aarde voltooit, niet meer op aarde incarneren in lichamen die afstammen van fysieke ouders. Ik heb het vaker gezegd dat vrouwen in dat tijdperk onvruchtbaar worden. Kinderen zullen dan niet meer geboren worden op de huidige wijze, als de ontwikkeling op de aarde normaal verloopt. 

Over zo’n feit mogen geen misverstanden bestaan. Het volgende zou bijvoorbeeld ook kunnen gebeuren: De ahrimanische krachten, die zeer sterk worden onder invloed van de huidige impulsen, zouden de evolutie van de aarde kunnen verstoren; ze zouden in zekere zin de aardse evolutie tegennatuurlijk kunnen maken. Op deze manier – zeer zeker niet voor het welzijn van de mensheid – zou de mensheid na deze jaren in het 6e millennium in hetzelfde fysieke leven kunnen worden behouden. Ze zou alleen zeer sterk verdierlijken; maar ze zou in dit fysieke leven kunnen worden bewaard. Dit is een van de pogingen van de Ahrimanische machten om de mensheid langer aan de aarde gebonden te houden, om haar van haar normale ontwikkeling af te brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 196 – Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung – Dornach, 18 januari 1920 (blz. 90)

4e9a9ed2-489b-4279-8b1d-eae16c02c228

Advertentie

14 gedachtes over “Rondom het jaar 5700

 1. Frans Wolbert

  De Arimanische krachten zouden heel sterk worden onder de huidige impulsen.
  Dat staat er. Ik begrijp dus dat de karmische werking ervan in 5700 zich zal ontplooien.
  Huidig, dat was in 1920 .
  En dat is nu rond 2020 zeer toegenomen, die Arimanische impulsen bedoel ik.
  In deze tijd zou er de nieuwe incarnatie van Steiner terug zijn ook . volgens Steiner zelf in 1924 uitgesproken tijdens een lezing gehouden voor de arbeiders. (Ah eind van deze eeuw zijn we terug.) 20e.
  Vindt dan nu in onze tijd de strijd plaats tegen al te woekerende Arimanische impulsen?
  Om de uitwerkingen ervan in 5700 in te dammen , te voorkomen. ?

  1. Arjan

   Ik interpreteer dit soort uitspraken van Steiner als “in deze tijd zouden de impulsen van Ahriman moeten worden doorzien en ten goede worden omgezet”, willen we rond 57oo ons als mensheid juist hebben ontwikkeld.

 2. Anton van Rooijen

  ANTON
  Rudolf Steiner heeft meerdere malen uitvoerig gewezen op een aantal dramatische gevolgen welke zich op aarde gaan manifesteren als de mensheid niet adaequaat
  het roer omgooit…
  Hij merkte hierbij op dat, relatief bezien,de huidige rampzalige wereldoorlog (WOI)
  daarbij als een soort schermutseling zal afsteken.

  Nu wat wij in de huidige tijd meemaken is het feit dat de vermaterialisering van de mensheid zich pijlsnel verspreid, met als gevolg een alom verdere verwoording als.
  De hoofdtaak van de antropsofie op aarde is het verkrijgen van bewustzijn van de
  mens via ,het heldere- met hartekrachten gevulde- denken.
  Dat is het enige wapen dat huidige verahrimanisering kan ombuigen!

  Dit komt in de kern neer op: LIEFDE.
  De week-spreuk 2 – 8 maart van de kalender van de ziel beschrijft Steiner van Steiner hoe de ware LIEFDE onststaat:

  “In het licht dat uit wereldhoogte
  machtig wil stromen tot de ziel
  verschijne,zieleraatselen ontwarrend,
  de zekerheid van het werelddenken,varzamelend zijn stralen-macht,
  in ’t mensenhart LIEFDE wekkend.

  Uiteraard is hierover nog veel te zeggen,te schrijven,maar wellicht kunnen de volgende reacties ons verder helpen???

 3. henri

  Mooie aanvulling over dit zesde tijdperk geeft Steiner in het boek ( Ga 104 ) Apocalyps , Openbaring van Johannes . Beeld van toekomst .

  ‘” En als wij deze weg gaan, brengen wij het ware spirituele leven van de wijsheid en de liefde in de zesde cultuurperiode binnen. Dan wordt de geesteswetenschappelijke wijsheid die wij ons verwerven tot de liefdesimpuls van de zesde periode, die wordt vertegenwoordigd door de gemeente die zich alleen al door haar naam als vertegenwoordigster van de zesde periode kenbaar maakt: de gemeente van de broederlijke liefde, Filadelfia.
  Al deze namen zijn niet zomaar gekozen. De mens zal zijn ik ontwikkelen tot een zodanige hoogte dat hij zelfstandig wordt en in vrijheid ieder ander wezen met lieffde tegemoet treedt, in de zesde periode, die vertegenwoordigd wordt door de gemeente in Filadelfia.

  Dat moet als het spirituele leven van de zesde periode voorbereid worden. Dan zullen wij het individuele ik op een hoger niveau in onszelf hebben gevonden, zodat geen macht van buitenaf. ons kan beïnvloeden als wij dat niet willen; zodat wij kunnen afsluiten en niemand tegen onze wil kan open doen, en als wij open doen, dat geen vijandige macht dan kan afsluiten. Dat is de ‘sleutel van David’. Daarom zegt degene die de brief inspireert, dat hij de sleutel van David bezit. ‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: dit zegt deheilige, de waarachtige die de sleutel van David bezit, opent en niemand sluit; welke sluit en niemand opent’ `Zie, ik heb voor u een deur open gemaakt, en niemand kan die slui-ten’ — het ik dat zich in zichzelf heeft gevonden (Openb. 3: 7).
  En de zevende periode zal degenen die dit spirituele leven hebben gevonden, verzamelen rondom de grote leider; dan worden zij ver-enigd om deze grote leider. Zij zullen reeds zo ver zijn doorgedrongen in het spirituele leven dat zij zich duidelijk onderscheiden van hen die afvallig zijn geworden, van hen die lauw zijn, ‘niet koud en niet warm’. De kleine groep die de spiritualiteit heeft gevonden, zal hem die dit mag zeggen begrijpen als hij zich kenbaar maakt: Ik ben degene die het echte Wezen van het Einde waarheen alles op weg is in zich sluit . )

 4. ANTON VAN ROOIJEN

  ANTON
  een prachtige aanvulling,Henry,
  het Filadelfia een mooi en ver toekomst beeld.
  Maar in feite bestaat dit ideaalbeeld reeds, wij als aardse wezens zijn
  op de weg daarnaartoe….

 5. Cornelia54

  Ik vind dat toch moeilijk om te vertalen naar het alledaagse leven. Ik wil met 2 voeten op de grond staan. Ik wil in de praktijk brengen wat mijn ideaal is. Hoe doe ik dat? Ik wil niet beleren. En mijn mening aan een ander opdringen ook al zijn het mijn kinderen is mij een gruwel. Ze weten hoe ik denk deels, Mijn kinderen zijn op 1 na niet erg spiritueel. Ze hebben het erg druk met hun leven en kleine kinderen. En dat snap ik. Ze hebben allemaal op de vrije school gezeten en zijn opgevoed vanuit een antroposofische houding. Maar de vrijheid van hun ziel om hun eigen weg te kiezen woog voor mij het zwaarst.
  Als ik dan dit soort dingen lees dan heb ik soms het idee dat ik het helemaal fout heb gedaan. Mijn kinderen gaan het duss niet redden
  Dat is voor mij de boodschap. Het klinkt altijd zo gehaast. Als je het nu niet doet komt het nooit meer goed. En dan kan ik nog wel boos worden ook. We zijn naar beneden gedonderd (ook al is dat eigen keus dan nog) En dan lopen we hier in het donker rond te tasten. Echt niet iedereen komt zo snel met iets spiritueels in aanraking hoor. Dan heb je alle grote krachten. Hoe moeten we als mensheid daar mee omgaan als we niet eens weten dat ze er zijn? En dan nog. Hoe moet je daar tegenop? Het voelt soms als een enorm hopeloze zaak. Zoiets van een kleuter die een worstelaar moet verslaan ofzo.

  1. Haike

   Maar hij heeft het er toch niet over dat je morgen klaar moet staan om tegen de vijand te vechten?? Hij heeft het over het jaar 5700…

   Ik, en ik denk alle mensen om mij heen hebben het niet voor elkaar gekregen om in 1 dag te leren lopen, daar heb ik maanden zo niet nog veel langer over gedaan. En er was niemand die zei: Nou Haike dat lopen van jou dat gaat niks worden, blijf jij maar de rest van je leven een beetje rond kruipen…. Nee er werd aandachtig gekeken hoe ik dat letterlijk onder de knie ging krijgen, en er ook wel wat hulp bij kreeg..

   Ik had een klasgenoot die uit een gezin komt met zwaar antroposofische achtergrond, en daarmee bedoel ik niet dat ze dogmatisch waren, verre van dat. Maar zijn vader was wel binnen de landelijke Vrije School beweging een autoriteit, niet omdat hij dat wou zijn, maar gewoon door zijn handelen en uitstraling.

   Van de 5 kinderen die het gezin telde is er een doorgegaan binnen de antroposofie. Zijn die andere 4 dan mislukt? Nee… ik heb ze nog een poos mogen volgen, en het zijn allemaal warme sociale mensen geworden. Hebben blijkbaar in deze incarnatie andere dingen te doen dan zich bezig te houden met Antroposofie en of Ahriman… Dat komt misschien wel in de volgende incarnatie. Of misschien hebben ze al een incarnatie achter de rug waarin ze heel spiritueel bezig zijn geweest, wie zal het zeggen…
   Een dergelijk proces kun je niet in een incarnatie proppen, daarin veel te groot en omvattend voor…

   5700,.. we zijn met onze jaartelling nog niet eens op de helft van dat getal..

 6. Cornelia, dat denk ik niet dat je het fout hebt gedaan. Ik heb mijn dochter ook nooit beleerd wat antroposofie betreft. Ze is ook niet naar een Vrijeschool geweest. Dat ze nu zich niet met spiritualiteit bezig houdt, daar zit ik totaal niet over in. Komt het niet in dit leven, dan wel in een volgend leven.

 7. Anton van Rooijen

  heel juist Ridzerd.
  Cornelia heeft mijn inziens haar kinderen in vrijheid uitstekend opgevoed,hetgeen betekent dat daarmee haar kinderen het juiste plateau hebben meegekregen in vrijheid,en daarmee aan de slag te gaan,hun leven in te richten,een leven dat karmisch is bepaald vanuit een vaststaand verleden (de mens is slaaf van zijn verleden,maar vrij naar de toekomst).
  Anton

 8. Anton van Rooijen

  PS: ik vergat te vermelden dat het incarnatieproces van de mens o.m. inhoudt
  dat de nieuwboorling in de geestelijke wereld, zijn ouders heeft uitgezocht.
  Daarvan maakt ook deel de “fouten e.d van ouders…
  Anton

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s