Rondom het jaar 5700

Er zal een jaar komen in de fysieke evolutie van de aarde, dit zal ongeveer het jaar 5700 zijn, in dit jaar of rond dit jaar zal de mens, als hij zijn juiste ontwikkeling over de aarde voltooit, niet meer op aarde incarneren in lichamen die afstammen van fysieke ouders. Ik heb het vaker gezegd dat vrouwen in dat tijdperk onvruchtbaar worden. Kinderen zullen dan niet meer geboren worden op de huidige wijze, als de ontwikkeling op de aarde normaal verloopt. 

Over zo’n feit mogen geen misverstanden bestaan. Het volgende zou bijvoorbeeld ook kunnen gebeuren: De ahrimanische krachten, die zeer sterk worden onder invloed van de huidige impulsen, zouden de evolutie van de aarde kunnen verstoren; ze zouden in zekere zin de aardse evolutie tegennatuurlijk kunnen maken. Op deze manier – zeer zeker niet voor het welzijn van de mensheid – zou de mensheid na deze jaren in het 6e millennium in hetzelfde fysieke leven kunnen worden behouden. Ze zou alleen zeer sterk verdierlijken; maar ze zou in dit fysieke leven kunnen worden bewaard. Dit is een van de pogingen van de Ahrimanische machten om de mensheid langer aan de aarde gebonden te houden, om haar van haar normale ontwikkeling af te brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 196 – Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung – Dornach, 18 januari 1920 (blz. 90)

4e9a9ed2-489b-4279-8b1d-eae16c02c228