Uitspraken en meningen zonder enige ontwikkeling

Bedenk eens hoe populair het tegenwoordig is geworden om bij alles wat als kennis in de wereld verschijnt te zeggen: Dit is mijn mening. – En: Dit is mijn standpunt – zegt men zonder enige ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Ieder laat zijn mening gelden vanuit het standpunt dat hij in de wereld inneemt op het moment dat hij het uitspreekt. En voor mensen is het tegenwoordig het meest kwetsende, het meest irritante om überhaupt te spreken van hogere kennis, van een kennis waartoe men zich eerst zou moeten ontwikkelen.

Toen de mogelijkheid tot moderne inwijding vooral in het laatste derde deel van de negentiende eeuw ontstond, waren daarvoor al de tegengestelde krachten aan het werk, om het gelijkheidsbeginsel zelfs in het rijk van geest en ziel door te voeren, zodat ook daar alle mensen als op hetzelfde niveau zouden worden beschouwd. 

Source: Rudolf Steiner – GA 214 – Das Geheimnis der Trinität – Londen, 30 augustus 1922 (blz. 192-193)

550x825