Antroposofie is geen religie, maar een werktuig voor het begrijpen van religies

Antroposofie is geen religie, maar een hulpmiddel voor het begrijpen van religies. Zij verhoudt zich tot de oude religieuze documenten ongeveer zoals de wiskundige leer tot de oude documenten welke als wiskundige leerboeken hebben gefungeerd. Men kan de wiskunde begrijpen vanuit de eigen geesteskrachten, de wetten van de ruimte inzien zonder rekening te houden met die oude boeken. Maar als men die ingezien heeft, de geometrische leer in zich heeft opgenomen, dan zal men het oude boek dat voor het eerst deze wetten voor de menselijke geest heeft opgesteld, des te meer waarderen. Zo is het met de antroposofie.

De bronnen van de antroposofie liggen niet in de oude geschriften, berusten niet op overlevering. Haar bronnen zijn in de werkelijke bovenzintuiglijke werelden; daar moet men ze vinden en vatten, doordat men zijn eigen geestelijke krachten ontwikkelt, zoals men de wiskunde begrijpt, doordat men de krachten van zijn intellect ontwikkelt. Ons verstand, dat ons dient voor het begrijpen van de zintuiglijke wereld, wordt gedragen door een orgaan, de hersens. Voor het bevatten van de wetten der bovenzinnelijke werelden hebben wij eveneens daarmee overeenkomende organen nodig.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a– Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Band I: 1904 – 1909 – Berlijn, 1903 of 1904 (bladzijde 107)

rudolf-steiner-austrian-philosopher-social-260nw-1616937607

Eerder geplaatst op 9 januari 2016  (2 reacties)