Geheimzinnige zaak

Het knooppunt, en tegelijk het keerpunt in de menselijke ontwikkeling is de tijd van de scheiding der geslachten. Er was een tijd dat de beide geslachten in het mensenwezen verenigd waren. De mogelijkheid van zulk een toestand heeft zelfs Darwin erkend. Door de scheiding der geslachten is dit nieuwe, geweldige element in de wereld gekomen: de liefde. De aantrekkingskracht der liefde is een zo machtige en geheimzinnige zaak, dat bijvoorbeeld tropische vlinders van verschillend geslacht, die men uit de tropen naar Europa gebracht heeft en die vijftienhonderd kilometer van elkaar verwijderd waren, meteen nadat ze vrijgelaten waren, elkaar tegemoet vlogen en op de helft van de weg elkaar ontmoetten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 094 – Kosmogonie – Parijs, 27 mei 1906 (bladzijde 29)

423115a76989374cc4c0a670fe887f14

Eerder geplaatst op 2 juli 2018  (3 reacties)

4 gedachtes over “Geheimzinnige zaak

 1. Mooi Steiner citaat. Daar kun je natuurlijk allerlei zaken aan koppelen. Neem bijvoorbeeld het vraagstuk van de betekenis van man-vrouw verhoudingen. Welke relatievormen zijn er denkbaar tussen een man en een vrouw, mannen en vrouwen? Het zijn er vele, waaronder een moeder-kind-zoon of dochter relatie.
  Mij trof vandaag wat dat betreft een diepgaande levenservaring van Paul McCartney die hij muzikaal verwerkte in het welbekende Beatle nummer Let It Be. Schreef daarover een korte tekst met (muziek)verwijzingen, welke ik plaatste op Facebook en LinkedIn:
  Iets over Let It Be en Paul McCartney – Facebook
  Iets over Let It Be en Paul McCartney – LinkedIn
  Kerstboodschappen zijn zo gevarieerd en rijk als het leven zelf is. In de tekst waarnaar ik verwijs gaat het in feite om zo’n boodschap van The Beatles; de betekenis, reikwijdte en heilzaamheid van betrekkingen tussen ‘levenden’ en ‘doden’ die elkaar zeer nastaan.

  1. Maria-Leonie

   Geslachten? Hoe zou Steiner deze kunnen vertalen in deze tijd waar iedereen niet weet wat hij is ,man of vrouw? Of het wel weet maar niet in het goede lichaam zit. Heeft hij daar iets over geschreven? Ik heb wel ergens gelezen dat in de verre toekomst de sexualiteit een metamorfose zal ondergaan en scheppen we vanuit het keelchakra ? Weet jij hier meer over als belezen persoon John?

   1. Steiner sprak soms over al verder ontwikkelde en nog te ontwikkelen nieuwe (toekomstige) functies en nieuwe vermogens van het menselijke strottenhoofd (Duits: Kehlkopf). Op die lange weg kunnen en moeten er dus belangrijke tussenfasen (etappen) worden onderscheiden. In GA 94, bladzijde 244 en 245 luidt het bijvoorbeeld zo (hieronder een beperkt tekstdeel uit die twee bladzijden):

    Rudolf Steiner:
    ” […] En zoals de fysieke voortplantingsorganen lichamelijk leven overbrengen, zo brengen de spraakorganen – tong en strottenhoofd met ademtocht – als ontstekingsmechanisme (opstart orgaan) geestelijk leven voort. In de fysiologie is het nauwe verband tussen stem en voortplanting duidelijk. We komen het tegen in de zang van de nachtegaal, bij de balts, de stemverandering, de magie van de stem, in zingen, koeren, kraaien, brullen. We kunnen het strottenhoofd bijna het hogere geslachtsorgaan noemen. Het woord is voortplantingskracht voor mensen met een nieuwe menselijke geestesgesteldheid. De mens ontwikkelt met het woord een vergeestelijkte scheppingskracht. Tegenwoordig beheerst de mens de lucht met het woord door het ritmisch-organisch vorm te geven, door het op te wekken, door het te verlevendigen. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan zang- en dichtkunst; J.W.)
    Op een nog hoger niveau kan hij dit doen in het vloeibare element en tenslotte zelfs in het vaste element. Dan heb je het Woord veranderd in het Woord van de Schepper. Dat niveau zal een mens bereiken in zijn ontwikkelingsgang… […] ”

    Waarmee een mens zich identificeert, vereenzelvigt of dat juist niet doet, vormt weer een ander vraagstuk. In de 21e eeuw doen zich bij diverse mensen identiteitscrisissen voor over allerlei zaken. Het verschijnsel identificatie roept op zich al een kennisvraag en kennisworsteling op: op basis van wat of waardoor of met welk doel identificeer ik me wel of niet met dit of dat?

    Neem bij dat alles ook ontsporing, bedreiging en misbruik in ogenschouw. Een voorbeeld: de afgelopen tijd ging er op politiek verzoek in Nederland een onderzoekscommissie aan de slag met de onderzoeksvraag naar sadistisch misbruik van minderjarigen (inclusief onderzoek naar ritueel sadistisch misbruik van minderjarigen).
    Voor meer daarover zie bijvoorbeeld dit nieuwsartikel:
    Commissie: geen harde bewijzen voor georganiseerd ritueel kindermisbruik
    NOS Nieuws, woensdag 21 december 2022
    Met het rapport van die commissie:
    Tussen ongeloof, ondersteuning en opsporing. Over georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen
    Website van de Rijksoverheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s