Praktisch denken

Mensen die zich practici noemen menen dikwijls dat zij handelen volgens de meest praktische gezichtspunten. Bij nadere beschouwing zal echter blijken, dat dit zogenaamde ‘praktische denken’ dikwijls niets met denken te maken heeft, maar uit niet veel anders bestaat dan uit een verder zwoegen met overgeleverde opvattingen en aangeleerde denkgewoonten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 108 – Praktische Ausbildung des Denkens – Karlsruhe, 18 januari 1909 (bladzijde 256)

Overgenomen uit De praktische ontwikkeling van het denken (blz. 5) – Vertaling P. Henny-van Suchtelen

 522x840

Eerder geplaatst op 22 februari 2018