Velen zullen zich afvragen: ben ik gek geworden?  

Wij leven nu weer in een tijd waarin, naast het ontwikkelde zelfbewustzijn, op natuurlijke wijze bepaalde helderziende vermogens tot ontwikkeling zullen komen. De mensen zullen eigenaardige, merkwaardige ervaringen hebben, ze zullen niet weten wat er aan de hand is! Mensen zullen voorgevoelens krijgen van dingen die werkelijk gaan gebeuren, ze zullen gebeurtenissen voorzien die hun zullen overkomen. De mensen zullen, al is het nog vaag en elementair, langzaam maar zeker werkelijk dat gaan zien wat wij het etherlichaam, het etherische lichaam van de mens noemen. Nu is het nog zo dat de mens alleen het fysieke lichaam ziet. Het zien van het etherlichaam zal daar langzamerhand bijkomen, en de mensen zullen dan ofwel hebben geleerd het als een werkelijkheid te erkennen, ofwel denken dat het zinsbegoocheling is, dat zoiets helemaal niet kan. En dat zal zelfs zo ver gaan dat velen zich bij een dergelijke ervaring zullen afvragen: ben ik gek geworden?

Ook al zullen het aanvankelijk maar enkele mensen zijn die in de komende decennia deze vermogens aan de dag zullen leggen, toch moet de geesteswetenschap hierover spreken. Wij verbreiden die wetenschap omdat we de verantwoordelijkheid voelen die we hebben tegenover dat wat in de realiteit gebeurt, gebeuren moet volgens de natuurlijke loop van de gebeurtenissen. Waarom dragen wij geesteswetenschap uit? Omdat zich fenomenen zullen voordoen die alleen door geesteswetenschap te begrijpen zijn, die zonder geesteswetenschap onbegrepen zullen blijven.

Deze vermogens zullen bij een klein aantal mensen in betrekkelijk korte tijd tot ontwikkeling komen. Het spreekt vanzelf dat iemand door een esoterische scholing tegenwoordig al ver boven datgene kan uitstijgen wat zich hier in een pril stadium voor alle mensen aandient. Maar wat de mens nu alleen door een gerichte scholing  kan ontwikkelen, bereidt zich in de hele mensheid voor, al is het nog elementair, en hierover zal men in de jaren 1930 tot 1940 wel mòeten spreken, of men het nu begrijpt of niet. Nog maar enkele decennia scheiden ons van het tijdstip dat zulke verschijnselen steeds vaker zullen voorkomen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 118 – Das  Ereignis der  Christus-Erscheinung in  der  ätherischen  Welt – Heidelberg, 27 januari 1910 (bladzijde 48-49)

Overgenomen uit Rudolf Steiner – Het esoterische christendom (vertaald door Hylcke Brandts Buys) – bladzijde 26-27

Dit boek was een gulle gift aan mij van John Wervenbos.

temp_file_RudolfSteinerDrawingALWeb1

TEKENING DOOR JOEL PRESTON SMITH

Eerder geplaatst op 3 oktober 2020  (29 reacties)

Advertentie

23 gedachtes over “Velen zullen zich afvragen: ben ik gek geworden?  

 1. Maria-Leonie

  Ik heb van jongs af aan waarnemingen en dan van zeer verschillende aard. Niets was toen verklaarbaar voor mij en niemand om over te spreken. Ik moest het zelf uitzoeken. Daarna kwamen waarnemingen buiten mijn lichaam waar ik dacht soms mijn hele verstand te verliezen. Ik belande bij een priester van de christen gemeenschap maar ook die snapte het niet. Wat ik daarna over anderen las die ook ervaringen hadden, was van een totale andere orde. Ik spreek er nooit over, maar ik weet dat wat Steiner daar schrijft waar is” je denkt dat je gek aan het worden bent”!

 2. Maria-Leonie

  Wat bij mijn ervaringen een grote rol speelde was de vrije wil, de keuze om bepaalde richting zelf te kiezen. Ik had de keuze in een makkelijke weg of een moeilijke, een die mij veel verder in bewustzijn zou brengen. Ik koos voor de moeilijke weg en heb mij toch nog vaak erover beklaagt want die keuze, maak je op in een ander bewustzijnsvlak!

   1. Maria-Leonie

    De makkelijke weg? …Daar zou ik in een liefdevolle omgeving zijn en dito ontmoetingen hebben. Het moeilijke pad?..Daar zou ik mijn eigen ziel moeten reinigen door een duister pad te bewandelen. Het pad dat ik voor mij zag kon ik zelf kiezen. Ik wist dat ik niet vooruit zou komen als ik het lichte koos.

 3. Anna

  Kan/wil je even toelichten hoe je jouw ziel kon reinigen door het duistere pad te kiezen? En hoe duister is duister? Dank je wel.

  1. Maria-Leonie

   Dat doe ik graag Anna!

   Duister is misschien wat ongelukkig gekozen. Laten we het het onbewuste deel in jezelf noemen wat verhult is. Dit deel kom tot een ontmoeting met de onverlichte delen zowel binnen in jezelf als ook in de buitenwereld. Het is een weg uiteindelijk naar de liefde voor al wat is. Ik heb nog een hele weg te gaan en ik wil mij hier niet opstellen als een wetende maar onderstrepen dat wat Rudolf Steiner hier beschrijft waar is en dat we niet moeten schromen dit ook te onderkennen en mede te delen als men deze ervaringen heeft.

   1. henri

    Als ik dit lees , dit doet mij wel even denken aan de ontmoeting met ” de keine wachter op de Drempel ” , hiermee bedoel ik dat je te zen krijgt al wat je no dient te louteren .

   2. Anna

    Dank je wel voor deze toelichting. Ik kon even het reinigen via het duistere pad niet plaatsen maar dat heb je mooi duidelijk gemaakt. Verder volg ik je volledig in wat je schrijft.

  1. Maria-Leonie

   Dank Haike, het voelt voor mij heel kwetsbaar om dit hier neer te zetten. Ik wil niet gezien worden als iemand die dit doet om enigerlei vorm van aandacht want dat intreseert mij allang niet meer.

   1. Haike

    Het vraagt veel meer moed en vertrouwen om je kwetsbaarheid te laten zien. En de keerzijde is doordat je je kwetsbaar durft op te stellen, je eigenlijk je kracht laat zien. Ook hier werkt het weer spiegelbeeldig.

    Verder heb je bij mij nooit de indruk gemaakt dat je nou zo nodig voorop het toneel moet staan.
    En als er toch mensen zijn die die aanname doen, en niet de moeite nemen om die aanname op juistheid te controleren, van wie zegt dat dan het meest?…

 4. Anna

  Is er dan een mogelijkheid om je van die afschuwelijke beelden af te wenden? Ben soms bang in bed dat ik plots ondraaglijke zaken zou meemaken, maar ja, ieder moet er doorheen geloof ik. Zelf zeg ik dan : zelfvertrouwen en moed, dat moet ik hebben. Dacht net als Henri aan de kleine wachter – en stem in met wat Haike schrijft.

 5. Maria-Leonie

  Dank je Haike, het is fijn dat iemand mij als waarachtig ziet. Wat je vraag betreft?

  Zeker had ik op zeer kritieke punten hulp maar veelal ook niet. Als ik belaagd werd met name deed ik een wanhopig gebed en dan verscheen er een licht wat een wezen deed oplossen. De laatste jaren is er geen verbinding meer. Leef ik betrekkelijk rustig wat dat aangaat.

  1. Haike

   Dat kan dus blijkbaar ook, ff geen hulp krijgen.. Ik heb volgens mij altijd wel hulp gehad, zelfs als ik er niet om vroeg, Ja zelfs verbaast was dat ik hulp kreeg, en niet omdat ik dacht dat ik het allemaal zelf wel ff zou oplossen…

 6. Maria-Leonie

  Anna je zegt het zelf allemaal. Als de tijd daar is dan kun je het ook aan! En ieder krijgt wat hij nodig heeft.

  Bij Haike kun je dat lezen. Hij heeft genade momenten ontvangen zelfs als hij daar niet om vroeg.
  Ik daartegen had een strenge leiding die mij zelden een hand toestak.
  En Henri….
  Mijn weg begon met een gezicht wat ik te zien kreeg , een kant was prachtig en mooi, toen draaide het hooft en die kant was afzichtelijk verminkt. Ik wist toen nog niets van antroposofie en heb later over de kleine wachter gelezen al wist ik zonder dit te weten….dat ik dat wezen was en dat het mijn werk was het te reinigen. Ik hoop dat de vragen zo beantwoord zijn?

  1. henri

   Leonie ,
   Over dat gezicht …
   Ik zie in die twee kanten van het gezicht ,het ene , de (te) gemakkelijke en (te) mooie de Luciferische kant en in die andere de moeilijke weg , Ahrimanische kant omdat wij Ahriman moeten leren overbruggen en ombuigen naar het goede . Beide kanten zijn op zichzelve niet goed , de ene zonder de andere , de te kiezen weg is het Midden , de weg van de Christ .

 7. B

  Toen ik dit citaat las, dacht ik meteen aan een ooit eerder geplaatst citaat:
  https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2021/10/12/immuun-voor-spirituele-ontwikkeling/

  Omdat het in beide citaten gaat over de spirituele ontwikkeling die de mensheid doormaakt, en tevens hoe nu al grote groepen mensen een totaal andere waarneming van de wereld lijken te hebben gekregen.
  Waarop ik me afvroeg of het zou kunnen dat je al helderziender kunt zijn dan je zelf beseft. Met name omdat we (in mijn beleving) óók zonder het direct te beseffen sinds de uitroep van corona in een collectieve inwijdingsweg zijn ‘gedropt’, waardoor we al wat proeven hebben doorstaan. En we dus al veel meer horen zien en voelen dan we ons bewust zijn. Denk maar eens aan de tijd vóór corona, wat je deed, waar je aandacht was. Weet je het nog? Of is er geen verschil. Ik denk dat het goed is als mensen daar zo nu en dan over praten samen.
  Ik denk zelf ook dat de vaccinaties die Steiner noemt in het citaat in het linkje hierboven de covidvaccinaties zijn, en ook de varianten daarop en ook die ze nu weer maken. en dat het materialistische denken niet bewust gebeurt, maar het tegenovergestelde zal bereiken van wat het beweert na te streven. Gezondheid, gelijkheid, vrijheid, solidariteit, bloemetjes en bijtjes, ‘you will own nothing and be happy’.
  Nou, volgens mij is het gewoon oorlog, want ik wil onder geen beding een vaccin dat op geen enkele manier een vaccin mag heten. Dat maakt mij een ‘vijand’, een ‘wappie’. En dan lees ik die titel van het citaat en denk ja, dat is wat er nu gebeurt, mensen verklaren elkaar dagelijks voor gek, of zijn bang dat ze het zelf kunnen worden (ik soms).
  Maar dat is niet zo, we gaan met name ook door het internet steeds meer zien, en we worden systematisch geprikkeld op te letten, al twee jaar lang, onze aandacht wordt voortdurend getrokken naar dezelfde onderwerpen, maar ondertussen zijn velen een schaduw van zichzelf geworden, op zoek naar de waarheid, naar de zin achter al het leed.
  Ik denk dat het allemaal met elkaar te maken heeft, en het op dit moment duidelijk is dat Steiner vertelde over de dingen die nu echt gebeuren.

  1. henri

   Ik denk dat er wel iets inzit in alles wat ik lees , maar meen niet dat de mensen zo ..massaal etherervaringen gehad hebben of gezien als in eerste instantie zou blijken uit het citaat welk je hier aanhaalt . Oftewel zjn vele of de meesten ervoor teruggedeinsd daarover te praten en hebben wel iets meegemaakt , maar uit schrik voor gek versleten te worden het verzwegen .
   Dit laatste is voor mij de beste optie ik vergelijk het soms met het zien van ufos , daarover stond in de kranten heel veel in de jaren na de WO II , men stak dat niet in de doofpot …totdat het moest doodgezwegen worden door (weeral ) overheidsorganisaties .
   Heel waarchijnlijk is de sterke werking van de tegenkrachten en met name ook bijv de vaccinaties zovele jaren de oorzaak ervan dat dit alles niet werkelijk zoals Steiner het meende niet naar boven gekomen is , maar wie zegt dat het niet eens sneller zou gaan door bijvoorbeeld deze plandemie en alles wat nog darenboven gaand eis , de klimaathoaxen die nu in volle gan zijn …en meer en meer mensen wakker worden . elke dag !

   1. B

    Wat ik bedoel, is dat er best veel (en gelukkig steeds meer) mensen zijn die al best lang aanvoelen dat de ‘pandemie’ over hele andere dingen gaat dan het beschermen van de volksgezondheid, net als dat het klimaatakkoord hele andere doeleinden heeft dan een schonere aarde.
    Ze worden alleen weggezet als wappies, als Poetin-lovers, als landverraders, als extreemrechts, als complotdenkers, etcetera. Maar mensen kunnen nu zien dat veel Wappie voorspellingen uitgekomen zijn, en lang niet iedereen erkent dat, er heerst eerder ontkenning van feiten. En toch zijn het juist die mensen die het hardst roepen dat je met feiten moet komen die onderbouwen wat je beweert of gelooft.
    Maar het is net als met helderziendheid, het is niet te bewijzen, alleen de tijd zal ons leren wie het helder zag en wie niet.

 8. henri

  Ik vond deze hier wel mooi bij passen ,wist niet waar ik hem eerst moest plaatsen , maar toch wel heel biezonder , als dit je overkomt .

  Jezus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s