Onsterfelijkheid / Ongeborenheid

Vandaag de dag spreekt men alleen nog van de onsterfelijkheid. Dan leert men helemaal niet de werkelijkheid kennen. Onsterfelijkheid is de ontkenning van de dood. Zeker, die is zo waar als de andere kant – we zullen er veel over te spreken hebben -, maar dat wat men het eerst leert kennen op de weg van de kennis, die ik alleen maar kon schetsen, dat is niet de onsterfelijkheid, de ontkenning van de dood, maar de ongeborenheid, de ontkenning van de geboorte. 

Ongeborenheid is van een mens even essentieel als onsterfelijkheid. En als men dat eenmaal weer zal begrijpen, dat de eeuwigheid deze twee kanten heeft, de onsterfelijkheid en de ongeborenheid, dan zal men pas weer met begrip kunnen doordringen in het blijvende, in het waarlijk eeuwige in de mens.

De moderne talen hebben allemaal nog steeds het woord onsterfelijkheid; maar het woord ongeborenheid, dat de oudere talen wel hebben gehad, hebben de talen verloren. Eerst heeft men de ene zijde van de eeuwigheid verloren, de ongeborenheid, en nu, in het materialistische tijdperk, is voor de kennis van de mens de tragische tijd begonnen, waarin men ook de onsterfelijkheid kan verliezen, doordat men in de puur materialistische wereldbeschouwing helemaal niets meer wil weten van wat leeft als geestelijks, als spiritueels in de mens.

Bron: Rudolf Steiner – GA 227 – Initiations-Erkenntnis: Erste Schritte zur imaginativen Erkenntnis – Penmaenmawr, 19 augustus 1923 (bladzijde 49-50)

Eerder geplaatst op 17 augustus 2018 (2 reacties)

a4b6a74b80eaf8d31afa6a38df8a1ae1

29 gedachtes over “Onsterfelijkheid / Ongeborenheid

 1. Maria-Leonie

  Ik begrijp deze bewoording niet” ongeborenheid”? Het is vaak zo dat het lijkt of er een apart soort van taalgebruik is en dan ook in de boeken van Steiner en ja, die weekspreuken ………Daardoor begrijp ik de strekking dan ook niet met mijn oerhollandse verstand?

  1. Ik heb een vaag begrijpend gevoel bij de tekst, kijken of ik het onder woorden kan brengen.
   Bij materialistische onsterfelijkheid wil men niet de dood in en ontkent men het leven na de dood. Het leven voor de geboorte, reïncarnatie, zijn wij al verloren.
   En in het leven na de dood ligt de echte onsterfelijkheid, zo ligt in het voorgeboortelijke de ongeborenheid.

   En ik overweeg ook of oude Grieken, Perzen en oer Indiërs soms ook overwogen van “was ik maar nooit geboren”, ook een vorm van ongeborenheid.

   1. henri

    Het ontkennen van de onsterfelijkheid ,zal de levensverlenging in de hand werken en Is een vorm van materialsme , gebaseerd p angst voor heteen er na de dood zou zijn , het invriezen en hopen op een chip en AI ontwikkelingen is daaran een voorbeeld van .
    Anderzijds is er ook de Ahrimanische onsterfelijkheid , die de ziel wil aardgebonden maken na de dood ,zodat deze niet meer zou kunnen opstijgen naar de hogere astrale sfeer en het Devachan ,waar het karma met de engelen en Christus voorbereid wordt voor het komende volgende leven . Dit wordt gebruikt in bepaalde Ahrimanische broederschappen en loges die samenwerken met ahrimanische wezens via rituelen etc ..Ook de vacccins zijn daar een voorbeeld van het zielloos maken en aadegebonden blijven waar ook Steiner op wees .
    In het nieuwe boek van Tomas Mayer “coronainjecties” staat oa dat deze een uitwerking hebben over de dood heen en mensen aardgebonden kunnen blijven en diep kunnen lijden na de dood .

   2. Haike

    Dat liep ik me ook al een poos af te vragen,.. of deze vaccins alleen maar tijdens de fysieke incarnatie een werking hebben of ook na het afleggen van dat ingeënte lichaam..Maar waar baseert Mayer zich dan op, (die ik in zijn boeken overigens plausibel vindt klinken) wat betreft het diepe lijden na de dood?

 2. Ik weet niet hoe het komt, maar die weekspreuken hebben mij altijd erg tegengestaan. Met een woord als ongeborenheid heb ik niet zo veel moeite. Een materiaist gelooft niet dat er onsterfelijke zielen zijn na de dood en evenzo gelooft hij niet dat er onsterfelijke zielen zijn voor de geboorte. Dus ongeboren zielen.

  1. Haike

   Aan de andere kant heeft Steiner het ook vaak en veel over de gestorvenen. Die term zou dan eigenlijk ook niet juist zijn. Dan zou je het denk ik het best kunnen hebben over “niet geïncarneerden mensen”. Mensen die zonder fysiek lichaam verder gaan, met of zonder fysiek lichaam gaan ze verder in hun ontwikkeling. Vanuit een dergelijke zienswijze heb ik er geen moeite mee om het dan over onsterfelijkheid te hebben. Of je je nou met of zonder fysiek lichaam ontwikkelt maakt wel degelijk iets uit, daar niet van, maar met het afleggen / loslaten van het fysiek lichaam stopt je ontwikkeling niet, die staat daar los van, denk ik.

 3. Inderdaad waar baseert Mayer zich op met deze uitspraak? Ik heb dus geluk als niet ingeënte.De rest zal afgestraft worden.Deze meneer spreekt een oordeel ….kras hoor.

   1. henri

    Jazeker, en er zijn ook karma – en regressie -therapeuten die merken dat na deze injecties er een zieleuitblussing is bij de chakras .
    Gisteren gekeken naar een bijzondere eyeopener , het vaccin dat eerstens alleen terplekke zou blijven , dringt overal in door ,alle organen lever, milt , en hiernaar zijn haast nog geen onderzoeken geweest …het kan best zijn dat het dna daardoor verandert wordt … . En als je weet wat Steiner vertelt over deze buikorganen die met de geesteijke wereld verbonden zijn , dan weet je genoeg …

    https://www.blckbx.tv/corona/de-grote-corona-en-vaccinatie-update-met-prof-dr-theo-schetters

   2. Haike

    Wat goed dat je dat citaat uit de kast haalt Ridzerd. Maar destijds sprak Steiner natuurlijk over vaccins waarvan ik vermoed dat als je die toegediend kreeg ze alleen maar voor de huidige incarnatie een betekenis hebben op het fysieke lichaam, en ik geloof niet dat toen al de term DNA bekent was, laat staan de inhoud van die afkorting.

    Daar hebben we nu dus wel mee te maken en via Henri geeft Mayer dus aan dat deze inenting ook naar overlijden van een persoon in de Geestelijke Wereld een werking heeft..

   3. henri

    Ridzerd , dat rode zinnetje blijkt een waarheid als een koe zoals nu blijkt met de bijwerkingen en oversterftes , waar heel waarsch door ook vele antroposofen alleen maar het eerste deel lezen …en denken intenten an helemaal geen kwaad. …en over het laatste deel gewoon over lezen .

   4. Zeker, Haike. Steiner heeft het hier over pokken vaccinaties. Het is best mogelijk dat voor andere vaccinaties niet hetzelfde geldt.

   5. Maria-Leonie

    Omdat de geest mijn inziens sterker is dan iets wat men in het lichaam spuit. Ik ben geen helderziende maar innerlijk voel ik dat dit gewoon niet klopt!!!

   6. henri

    De geest is natuurlijk veel sterker dan de materie of het vlees , maar dit wil niet zeggen dat een chemische stof geen kwade gevolgen zal hebben .Zo ook weet men in de antrofosofische wereld door helderziende schouwingen dat bijv euthanasie en/of zelfdoding of executies met bepaalde stoffen zoals Cyaankali wel serieuze gevolgen hebben in het hiernamaals .

   7. Steiner heeft voort mij – vanuit zijn helderziend vermogen – vele uitspraken gedaan, waar ik weinig mee kan. Dat zie ik als mijn eigen gebrek, te meer daar ik van veel andere uitspraken de waarheid heb ervaren – m.n. die over de pedagogie. De scholingsweg die hij aangeeft om tot (diezelfde?) waarnemingen te komen, heb ik wel bewandeld, maar laat ik maar zeggen: ik ben verdwaald, m.a.w. ik heb geen helderziend vermogen. Daarmee sluit ik toch niet uit dat anderen dat wél hebben. Steiner geeft bij wat ik niet begrijp, altijd wel veel uitleg, die ik dan probeer te volgen. Maar als jij, Henri, zegt ‘men weet in de antroposofische wereld door helderziende schouwingen ( )’ vraag ik me meteen af, wie zijn die ‘men’. Over de genoemde Mayer lees ik: ‘Om deze waarnemingen te onderzoeken hebben Mayer en zijn collega’s helderziend onderzoek gedaan. Zij stelden vast dat wezensdelen na inenting ten opzichte van elkaar waren verschoven.’
    Ze stelden vast! Nogmaals: ik sluit niet uit dat het mogelijk is, maar hoe stel ik vast dat dit werkelijk zo is. Ik ga ze het in ieder geval niet nazeggen. Hooguit als vraag: zou het kunnen dat; en wat als….

   8. Pieter, ja deze zin: ‘Om deze waarnemingen te onderzoeken hebben Mayer en zijn collega’s helderziend onderzoek gedaan. Zij stelden vast dat wezensdelen na inenting ten opzichte van elkaar waren verschoven.’ lijkt mij ook zeer twijfelachtig. Ten eerste komt het maar heel weinig voor dat mensen, antroposoof of niet, in deze tijd helderziend worden. Dat nu Mayer en zijn collega’s wel helderziend zijn, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. En dat de wezensdelen ten opzichte van elkaar zijn verschoven, is wat mij b etreft een nietszeggende opmerking.

   9. Haike

    Het verschuiven van de wezensdelen ten opzichte van elkaar is absoluut niet een nietszeggende opmerking. Maar een uitermate wezenlijke.

    En waarom durf ik dat zo duidelijk te stellen? Omdat ik dat letterlijk aan den lijve heb ervaren en het hier in het verleden ook wel eens eerder gemeld heb. Toen ik Trombose opliep werd dat vanuit de antroposofische zienswijze als volgt verklaart : Waneer het “IK” van de mens slecht of maar moeizaam verbonden is met fysieke lichaam, heeft het het bloed niks te doen, en gaat het stollen, en krijg je Trombose. Want in de antroposofische genees / zienswijze, is het fysieke bloed de drager van het “IK” en die twee houden elkaar in evenwicht, wordt dat verstoord dan heeft dat consequenties. Kijk maar naar mensen die op een hele serieuze manier te maken hebben Corona en op de IC vertoeven. Pijn hebben en om dat verzachten verdoofd worden met slaapmiddelen of andere varianten.

    Je doet niks anders dan het “IK” van die persoon uit zijn lichaam (met overigens hele goede bedoelingen) minder aanwezig te laten zijn in het pijn lijdende fysieke lichaam. Dat “IK” is dus minder aanwezig en krijgen een aantal Covid patiënten krijgen Trombose waarbij de reguliere hulpverleners verbaasd dat ze Trombose bij hun patiënten constateren.

    Ik heb deze redenering voorgelegd aan een antroposofisch werkend arts, en zijn antwoord daarop was dat het wat “Hoekig” klonk, maar dat er zeker een kern van waarheid in zit.

    En over helderziendheid gesproken: Ook in Nederland zijn er helderziend werkende artsen zoals Zoltan Schermann lees hier de schriftelijke neerslag van zijn lezing gehouden in Dornach in ik meen 2014. https://praktijkcorylus.nl/images/schermann_stervensproces-en-lotsbestemming.pdf

   10. Haike, ik bedoelde niet dat het verschuiven van de wezensdelen ten opzichte van elkaar niet van belang is, maar alleen dat als het zo zonder meer gezegd wordt, dat het dan nietszeggend is.

 4. Steiner karakteriseert zijn onderwerpen veel vanuit verschillende invalshoeken. Dan lijkt het soms of hij zichzelf tegenspreekt. Dat is bij nader inzien niet het geval. Ook ontbreken er soms woorden in de taal voor wat hij wil zeggen en dan maakt hij ze soms zelf. Om die dan weer in het Nederlands te vertalen is extra moeilijk. Zo ontstond er voor ‘het nog niet geboren zijn’: ongeborenheid, soms vertaald met het ‘hiervoormaals’. Nu gaat het eigenlijk niet zo zeer om de woorden, dan wel om de inhoud van wat met het woord wordt bedoeld. In de ‘Algemene menskunde’ (GA 293) komt het ook ter sprake met bijv. het grootse perspectief dat de opvoeder op aarde voortzet wat geestelijke wezens of ‘de geestelijke wereld’ met het wezen dat gaat incarneren, tijdens die ‘ongeborenheidtijd’ hebben gedaan. Zie voor meer m.n. onder [1-3]

 5. Haike, van wat je zo vertelt over jezelf, zeg je ‘dat het door de antroposofie verklaard werd’ en even later dat een arts ‘er een kern van waarheid’ in ziet. Maar dat kan alleen maar, omdat er de visie van Steiner is. Op grond daarvan kan er worden verklaard of een kern van waarheid worden gevonden. Wanneer ik bijv. de ‘Algemene menskunde’ probeer te doordrongen, doe ik dat vanuit dezelfde houding. Maar dat is nog iets anders dan zelf daadwerkelijk waarnemen wat er met de vier wezensdelen gebeurt, zoals jij dat beschrijft. Je kan (aan)voelen wat er met die wezensdelen gebeurt, maar je ziet het niet: hun verandering in ‘stroming, inwerking op elkaar, als veranderende aura o.i.d. Als de helderzienden dit waarnemen bij hun geesteswetenschappelijk onderzoek, oké. Maar daaraan twijfel ik dus. Ze doen, als jij hier doet (en ik): het een op het ander betrekken met de uitspraken van Steiner. Daar is niets mis mee -je hoeft geen schoenmaker te zijn om zelf op schoenen te lopen, zoals Steiner eens opmerkte. Maar deze manier van onderzoek houdt vele mogelijkheden van vergissing e.d. in zich; ‘speculatie’ ligt op de loer; en een eigen mening daarover geven als vaststaand ‘geesteswetenschappelijk (onderzocht) feit’, is toch gewoon een oordeel, zoals M.L. hier al opmerkte.

  1. Haike

   Pieter,

   Ik heb het zo ik al schreef, voorgelegd aan een Antroposofisch werkende arts.
   Verder zijn er verschillende manieren van waarnemen. Ik kan niet schouwen maar ik voel van alles. Voor ik het ziekenhuis indraaide met mijn Trombose wist ik zeker dat er al twee en een halve week een geestelijk wezen aan voeteneind van bed stond om te kijken hoe het proces bij mij verliep. Iets wat Steiner ook beschrijft en wat altijd bij een stervensproces plaats vindt. Maar als je je een beetje in deze zaken verdiept kom je dergelijke waarnemingen ook bij andere bronnen tegen, die niks van Steiner en wat hij in de wereld heeft gezet afweten. Dergelijke verhalen kun je los en onafhankelijk van elkaar tegen komen.
   Dat kan je ook sterken dat er gewoon wetmatigheden zijn die je inderdaad niet kunt zien, maar toch bestaan.
   Zo ervaar ik persoonlijk wel degelijk verschuivingen in mijn lichaam waardoor ik me beter of juist minder lekker in mijn vel voel zitten. Ik merk dat ook bij de heileuritmie; waneer ik een bepaalde beweging niet goed uitvoer, of teveel, dan reageer ik daar op. En zo zijn er nog wel meer zaken.

   Het feit dat iets niet zichtbaar is, wil nog niet zo heel veel zeggen. Als ik op mijn fiets klim en ik ga naar de 3 km verderop gelegen Odin winkel boodschappen doen, dan kan ik mijn eigen huis waarin mijn bed staat, ook niet meer zien. Maar betekent dat, dat mijn huis dan ook niet meer bestaat?

   De link die ik gaf naar de antroposofisch werkende arts Zoltan Schermann, is er een omdat hij gewoon zelfstandig kan schouwen, daar heeft hij Steiner niet voor nodig.😊😇

  1. henri

   Helemaal niet .Jij verwijst hier naar de grap en die staat zoals je hierboven aangeeft op Antrovista . Ik wist het al van 18 maart en in de info over het boek op de website staat het ook . Een wansmakelijke grappenmaker / debunker heeft deze info ook verwijderd als je klikt op Antrovista .

   https://www.abc-antroposofie.nl/index.php?q=Coronainjecties&n=0&rzoek=0&lt=0&antroposofisch=0

   Hoe werken de corona-injecties op de ziel en op het leven na de dood? Deze vragen worden onderzocht met de methodes van bovenzintuiglijk onderzoek. Het boek bevat ervaringsverslagen en bijdragen aan de discussie van meer dan 50 auteurs.
De corona-injecties hebben een uitwerking tot over de dood heen. In plaats van dat zij zich normaal verder ontwikkelen, kunnen zielen aardgebonden blijven en diep lijden.
De mens staat voor een kruispunt van wegen.
   info van de uitgever
Thomas Mayer / Het Getij, 2022
   Corona-injecties
   vanuit spiritueel gezichtspunt
   Thomas Mayer · alles van deze auteu

  2. Haike

   Ik kijk bij tijd en wijle wel rond op die site. Ik vind het een geweldig goede 1 April grap. De Humor is een Geestlijk wezen waarvan Steiner zegt dat hij hoog in de hiërarchien staat. Hij is ook niet voor niks afgebeeld in de Mensheidsrepresentant.

   Maar dat boek bestaat wel degelijk. Vorige week gebeld met Nearchus en er een bestelt, ze hebben een paar duizend exemplaren liggen, werd me vertelt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s