Vereffening van karmische oorzaken

Als u alles overdenkt wat wij de laatste dagen besproken hebben, dan zult u het niet meer opmerkelijk vinden dat de mens er vanuit bepaalde bewustzijnslagen gewoonweg toe wordt gedreven de vereffening van karmische oorzaken die hij zichzelf heeft ingeplant, ook in de buitenwereld op te zoeken. Hij kan zonder meer naar een plaats worden gedreven waar hij bijvoorbeeld een infectie kan oplopen, om daarin de vereffening van een karmische oorzaak die hij in zichzelf heeft opgenomen, te vinden; en zelfs naar levensgevaarlijke ongevallen kan een mens gedreven worden, om door de inslag van zo’n ongeval een vereffening tot stand te brengen. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die  Offenbarungen des  Karma – Hamburg, 26 mei 1910 (blz. 172)

Nederlandse uitgave: Werkingen van het karma (blz. 181). 

Vertaald door Anton de Rijk en Hans Schenkels met een nawoord van Hans Peter van Manen. 

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. Tweede druk 2004

PS  Men zou nu de conclusie kunnen trekken dat bijvoorbeeld een levensgevaarlijk ongeval altijd te maken heeft met een schuld uit het verleden, maar dat is beslist niet altijd het geval. 

Zie hiervoor onderstaande citaten. Daarin zegt Steiner onder meer: In het leven van ieder mens treden voortdurend gebeurtenissen op die met zijn verdienste of zijn schuld in het verleden helemaal niets te maken hebben.

Bestaat toeval? (1 van 2) en Bestaat toeval (2 van 2)

9789060385166_front