Theoretische kennis is niet het belangrijkste

Iets dat veel belangrijker is dan de details van de antroposofische leringen, is de som van gevoelens en gewaarwordingen die we geleidelijk tot gewoonte maken. Want we worden in feite langzamerhand geheel andere mensen, en degenen die zich dergelijke gevoelens van andere werelden hebben eigengemaakt, van die werelden die weliswaar in de onze aanwezig zijn en voortdurend door ons heen pulseren, maar die voor de uiterlijke zintuigen niet waarneembaar zijn. Mensen die zulke gewaarwordingen en gevoelens hebben die betrekking hebben op andere werelden zoals is aangegeven, worden hier als gevorderde antroposofen bedoeld. Het is dus niet uw theoretische kennis, maar uw hart en gevoel waarop een beroep wordt gedaan als we de recente beschouwingen en deze van vandaag onbevooroordeeld willen opnemen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 102 – Das  Hereinwirken geistiger  Wesenheiten in  den  Menschen – Berlijn, 16 mei 1908 (blz. 162-163)

steiner

Advertentie

8 gedachtes over “Theoretische kennis is niet het belangrijkste

 1. In het huidige cultuurtijdperk werkt een mens zelfbewust of minder zelfbewust aan zijn en andermans morele, esthetische en intellectuele ontwikkeling. Wanneer antroposofische inhouden enkel intellectueel zouden worden verwerkt en paraat staan, zou de werkelijke spirituele en menskundige betekenis van die geesteswetenschappelijke inhouden niet echt tot ’s mens bewustzijn tot in zijn handelen in de alledaagse leefwereld en specifieke levenssituaties kunnen doordringen. Sterker nog: dan zouden vooroordelen die al in hem leefden niet worden rechtgezet en alleen nog maar heftiger worden.

  1. Taalkundig: ‘…niet echt tot ’s mens bewustzijn en tot in zijn handelen…’
   Inhoudelijke aanvulling bij mijn slotzin: die versterking van vooroordelen geldt dan voor antroposofen van alle kanten van het spectrum of spectra.
   Voor occulte (verborgen) achtergronden van intellectuele, esthetische en morele ontwikkeling zie de al eerder vermelde voordrachtenreeks:
   Esoteric Christianity and the Mission of Christian Rosenkreutz
   Rudolf Steiner Press, 2012 (GA 130)

   1. En hoe lang is het geleden, bedenk ik me nu, dat ik GA 130, de originele Duitse versie, grondig doornam. Als ik het uit mijn boekenkast vis en opensla, zie ik bij elke voordracht, zeker ook bij Die Atherisation des Blutes, onderstrepingen en met potlood geschreven opmerkingen in de kantlijn; hoe lang geleden…, tientalle jaren, minstens twintig denk ik. Nog wel langer. Heb er mee geleefd. En nu herlees ik het in het Engels. En het redactiewerk van de Britten en Amerikanen is uitstekend.

 2. henri

  Eigenllijk hangt dit citaat ook nauw samen met het vorige . Het komt erop aan de werkelijkheid van de geestelijke wereld(en) te erkennen en ook te herkennen. Uitsluitend intellectueel gaat zeker niet en zou geen enkele vruchten afwerpen op zielsniveau ontwikkeling of bewustzijnsziel . Pas wanneer onze ongelouterde zielsaspecten die samenhangen met de dubbelganger uitgeklaard worden is men opweg om de Kleine Wachter op de Drempel te kunnen aanschouwen en te passeren. Dit is een wilsgebeuren , en deze ongelouterde daad-substantie wordt ingeschreven in de wereldether ( ook Akashakroniek ) telkens wij een deel ervan afleggen , hetzij door oefening ( zoals oa terugblikken ) hetzij bij overgaan na dit leven. de wezens die dit ongelouterd karma inschrijven of inetsen in het astraal lichaam en in de wereldether zijn de Maanwezens , die ooit in een heel ver verleden nog in de aarde vertoefden en de prilste eerste mensen ( Atlantis ) bijstonden met inzichten . Hier ligt meteen het antwoord op het vorige citaat , waarom wij ons per uitzondering niets herinneren van vorige levens . Wil men komen tot het zuiver waarnemen van geestelijk geschouwde werkelijkheden en een bewuste waarneming van de Akashakroniek plaatsvinden krijgt de mens dit slechts voor elkaar nadat hij de Kleine Wachter voorbij is mogen gaan en de taak van de Maanwezens tot de zijne heeft gemaakt . Hiermee wil gezegd dat het belangrijk is de geestelijk wereld en diens wetten te kennen alvorens in het kader van karmisch onderzoek de Akashakroniek te raadplegen . Degene die zich hier onvoorbereid toe leent zal slechts spiegelbeelden van de eigen zielsimpulsen waarnemen ,en droombeelden die de halve werkelijkheid weerspiegelen .

   1. Ja dat is echt waar. De best bedachte leugens liften altijd op de waarheid. Je kan iedere waarheid een leugen maken en iedere leugen een waarheid en dat allemaal bij de gratie van de werkelijkheid.

 3. Ja zo werkt het echt, je neemt bepaalde waarheden in je op via je oren en ogen, en in zekere zin daarmee gelijk in je lichaam. Want onbewust reageer je op alles, en onbewust weet je veel meer dan je denkt. Zo kunnen leugens die verpakt worden met de waarheid via die weg ziekte veroorzaken, en dan is de antroposofie wel een mooi antigif in een tijd waar de leugen regeert.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s