Een huisgenoot die een hekel aan antroposofie heeft

Laten we bijvoorbeeld het geval nemen dat u een zeer goede antroposoof bent. U bent enthousiast voor de antroposofie en u hebt een huisgenoot, met wie u nauw verbonden bent, die de antroposofie haat als zijn ergste vijand. Nu kunt u wellicht zeggen dat u het zeer betreurt dat u de persoon in kwestie veel pijn doet doordat u zelf aanhanger van de antroposofie bent en dat hij deze antroposofie haat. Dat is vanuit het oogpunt van het aardse leven misschien juist beoordeeld. Maar heel vaak blijkt vanuit de andere kant dat de betrokken persoon het in zijn karma heeft liggen de antroposofie niet te kunnen benaderen vanwege hindernissen die hij uit een vroeger leven heeft meegebracht en die zijn hoofd eenvoudig tot een hater van antroposofie maken. Zijn hoofd kan antroposofie niet opnemen. Hij wordt meteen onrustig, hij wordt meteen geprikkeld, als hij alleen maar iets hoort van de antroposofie. 

Maar toch hoeft hij echter in zijn hart niet een afkeer van antroposofie te hebben. Als de persoon dan sterft, dan kan blijken dat hij na de dood een zeer intens verlangen heeft naar de antroposofie; zodat u er vaak goed aan doet, dat u zich juist tot iemand die de antroposofie hier in zijn leven gehaat heeft, na zijn dood met gedachten uit de antroposofie wendt, om ze hem bij te brengen.

Men kan wel zeggen, hoe vreemd en paradoxaal het ook klinkt: Menig familielid die vreselijk geërgerd was, omdat een ander familielid antroposofisch geworden is, is na zijn dood de intensiefste volger geworden. Dus u moet, wat ik ook bij mijn vorige keer op deze plaats gezegd heb, het leven vanuit daar heel anders beoordelen dan vanuit hier, dat moet u ook in dit opzicht ernstig nemen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 218 – Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus – Londen, 19 november 1922 (bladzijde 165-166)

Eerder geplaatst op 21 januari 2018  (3 reacties)

rudolf_steiner_colour-227x300-1

34 gedachtes over “Een huisgenoot die een hekel aan antroposofie heeft

 1. Zo kan een levensopvatting vriendschap onmogelijk maken, maar ik ben ervan overtuigd dat gesproken woorden uit de laatste fase van de vriendschap nog lang na zullen klinken als ze waar zijn. En vaak niet eens zo zeer de woorden maar meer ook het gedrag. Betekenisvolle relaties sluimeren nog lang na na hun einde.

   1. Is het een heel goed mens dat misschien graag in antroposofische sferen beweegt, maar amper een voordracht gelezen heeft? Of een mens dat heel veel antroposofische boeken bestudeerd heeft en de theorie beheerst?

   2. Steiner zegt goede antroposoof, dat is wat anders dan goed mens.
    Als iemand antroposofie ijverig bestudeert, zou men die wel een goede antroposoof kunnen noemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook een goed mens is. Misschien zijn er wel veel niet-antroposofen als mens beter dan een antroposoof.

 2. Dit vind ik een kwalijk citaat, zowel taalkundig als inhoudelijk.
  Zelfs terugvertaald naar het duits.
  Maar heel goed dat het geplaatst wordt, want in handen van volgers nodigen deze woorden uit tot het volledig tegenovergestelde wat Steiner bedoelt.

  Ten eerste wordt de indruk gewekt dat er zoiets als een ‘antroposoof’ bestaat, of nog erger, dat antroposofie een ‘norm’ is, een ‘waarheid’.
  Oef….Ik hoor onze vriend Ahriman zich rotlachen.

  Ten tweede worden er aannames gedaan over een ander zijn gevoelens en intenties. Au…Nooit doen, zeker niet op het pad der verlichting enzo.

  Ten derde wordt volledig vergeten dat je de blik ook naar binnen kunt keren om eerst eens te onderzoeken of de eigen expressie van woorden of houding wellicht bijdraagt aan het gevoel bij de ander. Ik vermoed dat er antroposofen zijn bij wie je, voor je het weet, in de wurggreep van kabouters, bijenwas en aardsengelen komt, en liefdevol, doch vrij dwingend bevrijd wordt van luciferische en arimanische bezetting. Ja, dan ga ik ook uit mijn dak kan ik je zeggen.
  Dat krijg je met norm-denken.

  Maar het ergste is veel subtieler.En dat kan Steiner nooit bedoeld hebben.
  Dat je even eigenhandig iemands karma kunt gaan interpreteren.
  Nou, nou…
  Maar eigenlijk NOG erger, dat je al karma-interpreterend, als het ware jezelf op de borst mag kloppen, dat jij, antroposoof, zo’n verheven en nobel iets als het karma van de ander zien kunt inzetten, waar anderen gewoon terug gaan haten. Nee, jij, ‘antroposoof’, staat daar boven en vergeeft de ander, omdat jij maar mooi het karma van die ander ziet en zo ‘verheven’ met zijn haat omgaat.
  Terwijl je gewoon bang bent jezelf eens stevig onder de loep te nemen.

  Ik zou zeggen, kwalijk citaat, slippertje van Steiner en terug waar het werkelijk om gaat: de DIALOOG. Waarbij beide partijen zich uitspreken over wat de ander zijn woorden met ze doen. Dat temepert de emoties en expressies. Dan samen ontdekken dat BEIDER wereldbeeld even waarachtig en inspiratief is en tot een respectvol gesprek komen over het leven. Waarbij beiden van elkaar leren.

  Kortom,
  Met je handjes afblijven van andermans karma.
  Stick to your own:-)

  1. henri

   @inggmar ,
   Nee Steiner bedoelt het juist , maar …het is degene die het interpreteert , die het vaak verkeerd interpreteert , omdat die het ( geldt hier ook met name voor jou ) teveel met zijn eigen status van inzichten en vooral oordeelsvermogen interpreteert.Met een ‘zeer goede antrposoof’ is hier vooral bedoelt iemand met de studie en kennis en met het daarbij horende morele waarden waar aan gewerkt is , dit will nog iet zeggen dt het niveau zo hoog als dat van Steiner hoeft te zijn . Over dat karma is het zo dat bijna zo goed als niemand dat kan interpreteren zoals Steiner het kon .

   1. Het is niet kies om een discussie over een onderwerp persoonlijk te maken, zeker niet als je die persoon helemaal niet kent. Dat is een zwaktebod en past niet bij veel van je altijd zinnige reacties, Henri.

    Ten tweede blijf ik bij mijn reactie. Mijn vier argumenten zijn inhoudelijk en redelijk. Geen idee hoe ik ze helderder moet formuleren. En bovendien komen ze daarnaast ook voort uit eigen ervaring.

   2. henri

    Ik vindt uw reactie hier echt niet inhoudelijk en passen ( not nice ) Ingmar , ik laat het hierbij deze reactie maar zo.
    En wat die vertalingen betreft , Ridzerd heeft hier reeds verschillende malen laten weten dat hij liever de teksten letterlijk vertaald , al klinkt het missch een beetje ouwerwets , omdat vrije losse vertalingen vaak aanleiding aanleiding zouden kunnen geven aan misinterpretatie van de citaten , wat ik een heel redelijk argument vindt .

    Maar dat Steiner “kwalijke citaten “ of zoals jij het noemt slippertjes uitgesproken heeft oftewel citaten die daartoe aanleiding zouden kunnen geven , omwille van enerzijds het verantwoord antroposfiegehalte ( of Steineriaan gehalte zoals jij het hier eerder eens eerder benoemde) van die persoon en het eigenrecht op karmauitspraken , dat ligt dan wel bij al diegenen die deze uitspraken DENKEN te interpreteren volgens hun bewustzijnsniveau en daarbij horende bewustzijnsinzichten anno 2022 en ook daartoe behoor jij ,dat had ik eigenlijk gezegd in ijn eerste reaktie .
    Daarom rijst bij mij de vraag op , waarom ben je hier dan of waarom kom je naar deze blog ?

   3. Henri.
    Je hebt gelijk dat ik de indruk wek dat Steiner een kwalijke uitspraak doet. Dat is onzorgvuldig want dat vind ik niet.
    Tevens zeg ik iets over een vertaling waardoor het lijkt alsof ik iets te zeggen heb over het werk van Ridzard. Wel, al helemaal verre van dat. Ridzard heb ik al eens een vet compliment gegeven over zijn werk hier en vind de keuze van citaten steeds opmerkelijk verband houden met de aard van de reacties en wat speelt:-)

    Verder moet ik zorgvuldig zijn in niet generaliseren. Als ik iemand beledigd heb, excuus. Oprecht! Want ik haat generaliseren juist.

    Steiner’s citaat hier is voor iemand die Steiner’s werk in zijn hart en lichaam heeft toegelaten (en niet alleen in zijn hoofd) zeer goed te ‘voelen’ . Maar wie dat niet doet of durft kan in haar heel andere zaken lezen. En zelfs tot spirituele arrogantie komen. Zeker dat punt aangaande karma.
    Ik heb die spirituele arrogantie jn mijzelf meegemaakt voor mijn dertigste (ben nu 52). God, wat was ik eenzaam met mijn eigen intellectuele juistheden, die achteraf bezien angst waren voor verbinding op gevoelsniveau.
    Deze ‘ramp’ voor de menselijke ziel ben ik daarna bij veel andere antroposofen gaan zien. Want ik had t niet van mezelf. Ervaringen uit mijn vrije schooljeugd, ervaringen bij Demeter, enkele BD-boerderijen, ervaringen binnen twee antroposofische verenigingen en ervaringen van twee kennissen uit de antroposofie. Plus een aantal boeken.

    Ik neem Steiner dat niet kwalijk maar de onmogelijkheid van occulte kennis om zonder kleerscheuren in de beperkte pasvorm van de taal terecht te komen, had door deze ingewijde en helderziende voorschouwd moeten worden. Hij had Een enkele keer zorgvuldiger moeten zijn. Zeker in dit citaat. Elke grote Leraar laat steekjes laat vallen, zoals elke ouder wel iets anders had kunnen doen in opvoeding.

    Mijn irritatie is kinderachtig en ik loop voorbij aan een meerderheid van spirituele integriteit onder ‘leerlingen’ van Steiner.
    Sorry dus daarvoor.

    Ik ben naarmate ik ouder wordt Steiner steeds meer gaan beschouwen als een van die unieke mensen die een diepe occulte kennis voortdurend voeden met een diepe liefde voor de mens. Zijn uiteenzettingen over het menselijke lichaam en zijn toekomstige ontwikkeling hebben in mij een intense liefde voor de mens en wie weet voor mijzelf veroorzaakt. Iets waar ik dagelijks voeding uit heb.

    Mijn makke is dat mijn angst, dat zijn ‘voeding’ door te veel conserverende en materialistische volgelingen bespottelijk wordt of verzwakt, zich een enkele keer uit in een verbale uitglijder;-)

    Ik sta nog steeds voor mijn argumenten aangaande het citaat, maar ging te snel door de bocht:-)

    Ken u zelve zullen we maar zeggen:-)

  2. Haike

   Applaus.. ik wou dat ik dat zo onder woorden had kunnen brengen, Kritisch kijken naar zaken; daar is niks mis mee.

   Maar ik denk niet dat Steiner hier een slippertje maakt. Het is een citaat en wat er ervoor of erna staat is nu ff weggelaten. en dat maakt het gevaarlijk om het zo als waar of als prima citaat te beoordelen. Omdat de context geminimaliseerd wordt door er een stuk tekst zomaar uit te lichten.

   Want wat het bij mij oproept is dat als je zo iemand tegenkomt er eigenlijk al van je gevraagd gaat worden hier op aarde zo te gaan denken zoals dat je dat doet als je in de Geestelijke wereld vertoeft. Lijkt me een niet geringe opgave. Ik weet niet of ik daar capabel voor ben.

  1. P.S.:
   In verschillende voordrachten heeft Steiner dit thema helder en genuanceerd behandeld. Mijns inziens is er niets mis mee. Integendeel. En als er iemand was die niets moest hebben van sektevorming was hij het. Heb daar zelf evenmin wat mee.

   1. Er is een verschil tussen dat wat Steiner formuleerde vanuit een hoge occulte en morele gesteldheid en liefdeskracht en dat wat volgelingen in opeenvolgende generaties daarvan maakten in hun onkunde, onschuld of slordigheid.
    De verwarring (Ik blijf netjes) die ik in uitspraken van ‘sofen’ heb gehoord, de bespottelijkheid waarmee ze occulte kennis ‘versteenden’ en verstenen is natuurlijk hun verantwoordelijkheid. Maar een citaat als hierboven maakt voor mij duidelijk, dat Steiner in zijn onhandigheid (of misschien wel gedreven door een karakteristiek in zijn persoonlijkheid) het hen wel makkelijk maakte, om in een vorm van spirituele arrogantie terecht te komen. Ik heb mijn argumenten gegeven.
    De man was gewoon feilbaar, net een mens.

    Het is trouwens een kenmerk van een sekte om op geen enkele wijze aan de leider te twijfelen en hem consequent buiten elke vorm van kritiek te houden.

   2. Je kunt antroposofen niet over één kam scheren, Ingmar. Ik val niet onder de categorie die jij hierboven schetst. Nogmaals, het punt dat Steiner in bovenstaand citaat maakt is, bezien een bredere context die hij ook heeft aangeleverd, naar mijn idee valide en daar is niets sektarisch aan. Agree to disagree.
    Kwam uiteindelijk goed aan op mijn werk. Gelukkig op tijd. Over tot de orde van de dag.

   3. Als ik in sommige reacties antroposofen over één kam scheerde (dat deed ik op een aantal plekken juist bewust níet, maar in mijn laatste iid wel) dan hierbij excuus. Ik ken (vooral Amerikaanse vanwege mijn werk) antroposofen die verstoken zijn van enig sektarisme. Steiner is bekritiseerbaar. Zoals het hoort.

    Gelukkig heb je geen schade. Ik milde: een geliefde boom voor het raam van mijn appartement liet t leven.
    Life goes on…🙏🏻

   4. Natuurlijk mag er kritiek worden geleverd op Steiner. Maar niet alle kritiek is steekhoudend. Daarom op dit punt: agree to disagree.
    Ja er zijn mooie en bijzondere bomen gesneuveld en je kunt je hechten aan bomen, bos enzovoort.

 3. ‘Geloofd ben jij, mijn Heer,
  door broeder wind,
  door lucht en wolken,
  open hemel, alle weer,
  door hen houd jij je schepselen
  in leven.’

  Het Zonnelied — Franciscus van Assisi

 4. We laten ons gewoon leiden door een stel brutale gewetenloze psychopaten en piraten.
  Die Ernst Kuipers is helemaal geen aardige man. Het is een koele, arrogante leugenaar.

 5. Anton van Rooijen

  ANTON
  Voor zover ik mij kan herinneren heb ik nooit zoveel reacties (32) op een citaat gelezen!
  Dat is interessant want dat betekent dat velen van de volgers door dit citaat heel bizonder worden getroffen.
  Allereerst stelt Steiner “het kan” dwz het kan zo zijn,maar dat impliceert een open uitgangspunt.
  Steiner werkt dit gegeven uit hoe e.e.a.karmisch KAN uitwerken.
  Zoals altijd bij Steiner het geval is ,het gaat bij hem erom om het bewustzijn van de mens
  te bevorderen. Dat is de rode draad van zijn aardse karma.
  Mijn inziens is datgene waarop Steiner tenslotte in dit citaat op wijst is, dat een hatend mens zich in dit geval
  fel keert tegen de antroposofie,dat is de aardse werkelijkheid, maar ,zo vervolgt hij:
  “HET LEVEN VANUIT DAAR (de geestelijke wereld) HEEL ANDERS BEOORDELEN DAN VANUIT HIER (de aarde)”, dat moet u (de mens) ook in dit opzicht ernstig nemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s