Akashakroniek (2 van 2)

De ingewijde kan zo de hele geschiedenis van de mensheid lezen. Maar hij moet het eerst leren. Deze Akashabeelden spreken een verwarrende taal, omdat Akasha iets levends is. Maar men moet Caesars Akashabeeld niet verwisselen met Caesars individualiteit. Die kan mogelijk al weer gereïncarneerd zijn. Deze verwisseling gebeurt vooral gemakkelijk wanneer men door uiterlijke middelen toegang krijgt tot de Akashabeelden. Zo spelen ze vaak een rol bij spiritistische seances. De spiritist denkt een overleden persoon te zien, maar het is slechts zijn Akashabeeld.

Er kan bijvoorbeeld een Akashabeeld van Goethe verschijnen, hoe hij actief was in 1796; de onwetenden verwarren het met de individualiteit van Goethe. Dit is des te verwarrender omdat dit beeld leeft en antwoorden geeft op vragen, en niet alleen op vragen die al zijn gesteld, maar volledig nieuwe die niet zijn uitgesproken. Het zijn geen herhalingen, maar antwoorden zoals Goethe ze destijds zou kunnen hebben gegeven. Het is heel goed mogelijk dat dit Akashabeeld van Goethe zelfs een gedicht maakt in de stijl en zin van Goethe op dat moment. De Akashabeelden zijn echt levende verschijningen. Zo wonderbaarlijk zijn deze feiten, maar het zijn feiten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 23 augustus 1906 (blz. 27-28)

KAUFFMANN-Angelica-Kauffmann-Portret-van-Johann-Wolfgang-von-Goethe

Johann Wofgang von Goethe (1749-1832)

57 gedachtes over “Akashakroniek (2 van 2)

 1. Spiritisme doet me denken aan geknutsel met DNA.
  DNA is ook levend materiaal waarvan we niet meer weten hoe het zich had ontwikkeld als we er af waren gebleven.
  Oftewel; er moet wel een hele goede reden zijn om een kijkje te gaan nemen in het geheugen van een ander individu want je kan eigenlijk niet direct weten of je daarmee een kosmische orde verstoort.
  Spiritisme staat daarmee in mijn logica gelijk aan materialisme; het kan onteigenend werken.
  Ik weet niet precies wat ik bedoel, maar het roept bij mij ethische vragen op, vragen over het ‘mijn en dijn’.

   1. Mooie tekst.
    Ja je ‘moet’ iets in het diepst van je hart en ziel geloven.
    Dan kom ik weer op de liefde, ik denk dat liefde de beschermer is tegen ziekmakende spoken.
    Net als dat ons eigen DNA de enige echte beschermer is tegen kanker.
    Je hebt de materie, de geest, maar ik denk dat de ziel onmisbaar is om die beide in balans te houden.
    Gewoon door mens te zijn en er niet uitvliegen of degraderen tot denkende materie (wat op zich al belachelijk klinkt). En dan zijn mensen die je echt hebt gekend en van hebt gehouden de enigen die je je op ‘hygiënische’ wijze voor de geest kunt halen, omdat je ze echt een beetje kende.
    Dat andere, in het voorbeeld van het citaat, komt op mij wat over als een ongevraagde gast zijn, een voyeur. Daarom vroeg ik me de reden ook af waarom iemand dat zou doen.
    Maar omdat ik het zelf niet kan, kan ik dat toch nooit helemaal begrijpen.
    Toch boeit het me, en als ik het aanneem als waarheid, doet het me beseffen dat er ook een geest naar míjn tijdlijn kan zitten kijken, vanuit een andere dimensie waar ik ooit zal zijn.
    #Spacing

   2. Haike

    DNA helpt tegen Kanker?? Dan moeten ze toch eens flink aan mijn DNA gaan sleutelen. Waar haal je die informatie vandaan??

   3. Haike

    Net als dat ons eigen DNA de enige echte beschermer is tegen kanker.

    Wat staat er dan wel? En nogmaals hoe kom je aan die informatie, wat is je bron?

   4. Jij bent nogal gehecht geraakt aan je kanker denk ik soms. Maar zal wel weer niet door de beugel kunnen dat ik dat zeg.

   5. Haike

    Sorry hoor maar ik vind je antwoord beschamend voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker.

    Ik wens helemaal niemand kanker toe en ook mezelf niet. En genieten ervan doe ik zeker niet, en er gehecht aan zijn evenmin. En nee een dergelijke bewering kan niet door de beugel, het is misselijk makend wat je schrijft.

    Ik vraag je tot 2x toe hoe je aan die informatie komt en je geeft er gewoon geen antwoord op. Komt het uit je eigen koker wat je verder helemaal niet kan onderbouwen? Dan ben je bezig mensen valse hoop te geven en desinformatie aan het verspreiden. Niet netjes Stroes, verre van. Je stoort je aan mensen die met foute informatie komen, maar je doet er zelf dan net zo hardt aan mee. Als je het verder niet hard kan maken, waarom schrijf je dan zoiets dergelijks?? Heb je dan geen besef dat een dergelijke opmerking heel pijnlijk kan zijn?

    En dan beweer je ook nog dat het er niet staat. Als ik dan vraag wat er dan wel staat geef je wederom niet thuis.

   6. Ik heb je niet willen kwetsen. Je schoot alleen nogal direct in de aanval en verdediging, in plaats van me te vragen hoe ik dat bedoelde. Vandaar dat ik afhaakte.
    Ik ben geen arts, en weet hoe afschuwelijk en onvoorspelbaar kanker is en ik oordeel niet over andermans leven.
    Ik bedoelde het vanuit een bepaalde denkwijze die van heelheid uitgaat. Bijvoorbeeld om de gang van griepvirussen te begrijpen, ga ik uit het bestuderen daarvan uit van een goed werkend immuunsysteem, en niet van een verstoord immuunsysteem. Hoop dat je me nu begrijpt.

   7. Haike

    Ik vind je antwoord nogal vaag, een “bepaalde denkwijze”. Wat is die dan? Als ik je vraag naar informatie en jij ervaart dat als een aanval op jou als persoon zegt dat denk iets meer over jezelf dan over mij. Ik vraag dat niet om jou de grond in te trappen, komt in het geheel niet bij me op. Ik vraag dat opdat ik en misschien anderen, aan nieuwe informatie komen over hoe om te gaan met deze ziekte. Je poneert nogal iets, en vervolgens geef je niet thuis.

    Nu kom je aan met het immuunsysteem, maar je had het over DNA dat is iets heel anders. Wederom een omtrekkende beweging, en ik begrijp je zeker niet.

   8. Het DNA en het immuunsysteem zijn helemaal niet iets anders, ze zijn zeer nauw verbonden.
    Verder merk ik dat ik het niet prettig vind om met je in discussie te zijn dus laat het hierbij.

   9. Haike

    Ik denk dat mijn huisarts je heel hard gaat uitlachen… en dat niet prettig vinden komt dat doordat je geen fundamenteel antwoord kunt / durft te geven? Want dat heb je nog steeds niet gedaan. Dus het verspreiden van desinformatie gaat voor? En mensen valse hoop geven, is dat iets goeds?

    Prima Stroes, maar dan heb je je recht van spreken wel verspeeld en kan ik je niet meer serieus nemen.

    Fouten maken mag, ze worden pas echt een probleem als iemand ze niet kan toegeven of weigert ze te herstellen.

   10. Haike

    Misschien dat je angst je een beetje wakker schudt Stroes, en je ophoud met ontwijkende vage antwoorden te geven..

   11. Haike

    Ik kan voor mezelf maar misschien ook voor anderen die met kanker geconfronteerd zijn, geen empathie ontdekken als je gaat beweren dat goed DNA de oplossing is voor kankerpatiënten, als je dat verder niet kan hard maken met feiten. In ieder geval doe je dat tot op het moment van dit schrijven niet. Dan is gewoon een gruwelijk pijnlijke opmerking i.i.g. voor mij en misschien ook voor anderen die door het zelfde lot zijn beschoren. En ik krijg sterk de indruk dat dat inzicht je ontbreekt

    Je hebt er ook nog eens wat zout in de wonde gestrooid door daarna ook nog eens te stellen dat ik wel van mijn kanker zou houden.. Je gaat rustig op de ingezette koers door….

    Ik vraag me echt oprecht af wie of wat, bezielt jou, dat je niet jezelf ben,t en zulke opmerkingen maakt, en vervolgens er zo luchtig mogelijk overheen loopt / wegloopt als je er op aan gesproken wordt?

   12. Je verdraait mijn woorden en je maakt mij af. Je doet alsof dit een wetenschappelijke column is en ik bij jou in dienst. Ga toch weg zeurmens

   13. Haike

    Toon aan wat ik verdraai. Doe je dat niet, dan ben je weer bezig desinformatie aan het te verspreiden.
    Ik ben nergens begonnen over dat dit een wetenschappelijke collum zou zijn, dat komt uit je eigen koker en dat is een geheel foute aanname van je. Sterker nog; ik heb je al eerder geschreven dat ik hier geen ene moer te vertellen heb, aangezien dit Ridzerd zijn site is, en ik hoop ook dat hij deze nog lang mag blijven voortzetten.

    Dat wetenschap streeft naar feiten en niet naar allerlei aanname’s dat komt ook overeen met Antroposofie, die streeft ook naar feiten en waarheid en niet naar zaken waar mensen alleen maar verder van in verwarring geraken, daar help je ze zeker niet mee verder.

    Verder zou ik het op prijs stellen als je niet onbeschoft gaat worden en met modder begint te gooien, daar word de zaak zeker niet beter van.

  1. Kunst en cultuur en christelijke tradities zijn al twee jaar onderdrukt en aan de ketting gelegd.
   Allemaal onthouden zielevoeding. Net of er krachten zijn die de mens uit willen hongeren of emotioneel door de mangel willen halen.
   History repeats maar het is steeds beter te zien dat het geen personen of groepen zijn die het doen, maar meer elementaire krachten die tegen ons gaan werken als we ons niet aan ‘Gods wil’ houden. (bijvoorbeeld door de nieuwste technologische snufjes die ook nog eens heel veel geld op gaan leveren) En die krachten krijgen teveel ruimte als mensen gaan denken dat ze machtiger zijn dan het universum zelf. Dat we de spil zouden zijn waar alles om draait. En dan eindig je zoals gewoonlijk in de paradox die oneindigheid heet, want het is waar en onwaar tegelijk, alles is waar en onwaar tegelijk. Het enige wat we weten is dat we nooit alles onder controle hebben, simpelweg omdat er teveel is wat we niet weten en onszelf nog lang niet kennen.
   Maar dat is wél waar we in beland zijn, in een behoefte aan controle, die onder het mom van verantwoordelijkheidsgevoel uitgevoerd wordt. Een eigenwaan. En ook een zucht naar geld.
   Maar als je er op een afstandje naar kijkt, zonder je af te laten leiden door personen, zie je allemaal ontwikkelingen die zorgen voor kommer en kwel, een kommer en kwel die vele malen groter is dan een coronavirusje óóit had kunnen veroorzaken.
   Mensen zijn verblind.

   1. Ze zeggen weleens liefde maakt blind en angst geeft inzicht maar ik zie het andersom, angst maakt blind en liefde geeft inzicht.
    Die klimaatboodschap van: de aarde redden voor de toekomst van onze kinderen, daar wordt liefde handig gekoppeld aan angst. Beter machtsmiddel bestaat er niet, en één pot nat met de boodschap dat de coronamaatregelen er zouden zijn om de kwetsbaren te beschermen. Ook directe koppeling van angst aan liefde.
    Het is maar met welke ogen je kijkt…

 2. Bernard

  “Deze Akashabeelden spreken een verwarrende taal, omdat Akasha iets levends is. Maar men moet Caesars Akashabeeld niet verwisselen met Caesars individualiteit. . . . . . . Er kan bijvoorbeeld een Akashabeeld van Goethe verschijnen, hoe hij actief was in 1796; de onwetenden verwarren het met de individualiteit van Goethe. Dit is des te verwarrender omdat dit beeld leeft en antwoorden geeft op vragen, en niet alleen op vragen die al zijn gesteld, maar volledig nieuwe die niet zijn uitgesproken. Het zijn geen herhalingen, maar antwoorden zoals Goethe ze destijds zou kunnen hebben gegeven.”

  . . . . zou kunnen hebben gegeven . . . Dat zegt dus niets over wat hij werkelijk heeft gedaan, en het zegt helemaal niets over wie hij in werkelijkheid was ! Wat heb je dan nog aan zo’n Akashabeeld? Waarom schenkt Steiner daar aandacht aan?

  1. Volgens mij wil Steiner hier duidelijk maken dat de akashabeelden misleidend kunnen zijn. Dit moet men weten, omdat men anders denkt de waarheid te zien en zaken dus verkeerd beoordeelt.

  2. henri

   De akashakoniek heeft een eeuwige waarheid in zich , omdat zij levend is , en niet met het zintuiglijke waargenomene mag verward worden , omdat het ook moeilijk is iets geestelijks weer te geven in menselijke taal die altijd op het zintuiglijke is gericht . Er is ook een hele grote overeenkomst in hetgeen waargenomen wordt door de echte ingewijden van de occulte scholen volgens Steiner ( zie boek ‘uit de akashakroniek p 14 ) .
   Eigenlijk ziet de ware akashalezer de ware zielebedoelingen van degene die hij wil schouwen , hij leest de verborgen ‘wilskracht’ die tot de daden leidt .
   Het kan dan zeer verleidelijk zijn van misschien vragen te gaan stellen aan het ‘levende beeld ‘ en zo gebeuren er vergissingen waarvoor Steiner vooral waarshuwt .

   Overigens had het Spiritisme op zichzelf geen kwaad in zich en moest het ontstaan in de zeer materialistische 19 de eeuw ,en had het niet door occulte loges met kwade bedoelingen geleid geweest die het hebben willen doen lijken dat het om ‘hogere natuurkrachten ‘ zou gegaan hebben en niet om de zielen gestorvenen …Maar dit wilden zij ontwijken en de mensen mochten het niet weten , zo is er een soort van ‘ hoger materislisme ‘ ontstaan waarbij aan de ware aard van de geest na de dood men wilde voorbijgaan en het de mensen onthouden .( zie hiervoor de voordr van 18 nov 1917 in het boekje” Wederkomst en weerstand Christus in het etherische “

   1. Betekent dat dat het alleen zuiver kan gebeuren als de ziener een zuivere bedoeling heeft? En met zuiver bedoel ik dan onder bepaalde voorwaarden als: alleen als er om gevraagd wordt, en alleen als de bedoeling van de vrager resoneert met de bedoeling van de ziener? en verder stel ik me voor dat het ook niet als een machtsmiddel gebruikt mag worden, of voor zelfverrijking, etcetera

   2. henri

    Steiner bespreekt in een voordracht hoe inderdaad het spiritisme gebruikt wordt door bep zwarte broederschappen om zaken te weten te komen van vermoorde vaak belangrijke personen op een manier en daarvoor worden dan mediums gebruikt om dit te weten te komen . In die kringen worden dan aanslagen en moorden verricht door bep personen die in opdracht staan van hoger gelaatsten . Zo was er een morordenaarsorde , de orde van de Thugs in de 19de eeuw werkzaam Op die manier werd ook de keizerin Elisabeth van Oostenrijk , bekend als Sissi ) vermoord met een poignard en een franse president Carnot . Zij maakten gebruik van het feit dat op die manier overgegane zielen heel geheime Zaken konden weten die andere zielen die op norrmale manier de dood waren ingegaan nog niet konden weten , en om die daaingen dan te weten te komen , en dit te gebruiken omwille van macht en manipulatie .

   3. @Henri
    Zo zijn er inderdaad vele voorbeelden van verlichte personen die bezwijken of gaan dwalen door roem of verleiding, of door angst, dat kan ook.

  1. Best een zware opgave, die een ziener heeft. Soort poortwachters naar andere dimensies.
   Dat soort functies kunnen ze ook beter niet aan machines en technologieën overlaten die middels geavanceerde data-berekeningen ook bepaalde uitkomsten ver voor de tijd uit en juist ver in de tijd terug kunnen vinden waarmee de gebruikers het rectificeren als wetenschap, terwijl het dat allang niet meer is. Want echte kennis heeft al proeven doorstaan en zichzelf bewezen.
   Dus zoals de rekenmodellen onze gezondheid en klimaat niet kunnen doorgronden, zo kan de akasha kroniek niet zijn waar de ziener al een beeld voor ogen heeft.
   De waarheid der dingen is iets dat zich zelf openbaart, en niet iets waar wij met ons denken de macht over kunnen krijgen. Zodra we daar in gaan geloven, dat we ons spiritueel kunnen ontwikkelen via ons hoofd, dat we het ‘uit kunnen denken’, zijn we al gestopt met kijken of ontvangen.

   1. als je professor Sucharit Bhakdi (microbioloog) uit hoort leggen hoe ons natuurlijke immuunsysteem werkt, en hoe onze zintuigen álles regelen en ons álles vertellen, en dus niet ons denken, krijg ik een idee van hoe zuiver schouwen alléén maar mogelijk is, waar het eigen denken volledig gestopt is. Waarheid is in die zin hetzelfde als gezondheid.

   2. M.L Heine

    Haike mag ik jou excuses aanbieden voor deze manier van omgaan op jou vragen? Hier naast mij zit een vriendin die dit net leest en ook kanker heeft gehad en het nogal aangrijpend ondergaat!

   3. Allemaal om deze ene zin hè?
    > Net als dat ons eigen DNA de enige echte beschermer is tegen kanker.<

    Het doet me denken aan die Metoo beweging waarbij er heksenjachten geopend worden op mannen die ooit een opmerking hebben gemaakt over een kledingstuk.

   4. Haike

    Met dat verschil Stroes, met dat verschil…..

    Dat die meiden en vrouwen hun beweringen hard hebben gemaakt. Weinstein is niet op loze beweringen de bak ingedraaid, waarbij ik er van uitga (en ja dat is een aanname van mijn kant) dat het Amerikaanse rechtssysteem zo heeft gefunctioneerd als het hoort te functioneren. Hetzelfde geldt voor Jeffry Epstein, ook dat waren geen loze beweringen.

   5. Haike

    Dag Leonie,

    Eeeuuuh,.. 🤔🤔

    Mij ontgaat eigenlijk een beetje hoe jij met mijn vragen omgaat. Maar misschien heb ik dat gemist?? Dus ik weet niet zo goed waarom je nu excuus aanbied. Maar blijkbaar is er iets bij je veranderd? waardoor je nu excuus wilt aanbieden? Excuus bij voorbaat aanvaard hoor! En ja, mij heeft het ook aangegrepen dus ik meen enigszins in te kunnen voelen wat een dergelijke ponering bij een ander teweeg kan brengen.

 3. sorry voor het spraakwater maar als laatste:

  Ik vind het horror dat ik in een wereld ben beland, waar mijn kwetsbaarheden zijn omgetoverd in bedreigingen, en waar ik mijn eigen gezondheid als het ware in moet leveren voor die van anderen no matter what, waar ik in een trechter word gedrukt met massa’s anderen in de rij voor een vaccinatie, zónder voorafgaande diagnose of onderzoek van een arts.
  Waar ik zonder klachten als potentiële ziekteverspreider of toekomstig zorgbelaster wordt weggezet als ik me niet wil laten vaccineren omdat ik me prima en weerbaar genoeg voel.
  Werkelijk waar, ik kan daar niet meer tegen.

  #enoughfortoday

 4. Kees

  Toen ik mij voor het eerst verbond met de akashakronieken bemerkte ik vrijsnel de strijdt die ik zelf droeg. Niet vanuit het midden stemde ik mij op de frequentie af, maar vanuit een persoonlijke nieuwsgierigheid. Dit schiep in mij een verwarrend beeld jegens mijn toekomst, waardoor ik negatieve wezens ervoer. Ik stopte toen ook direct met de meditatie en doop mij onder in spreuken en gebeden. De 2de maal ging ik eerst naar het gevoel van voordat ik het lichaam droeg, het gevoel van eeuwigheid dat in het wezen waait. Pas nadien ik vetrouwd was met deze ervaring nam ik een blik in de kronieken. Ik zocht dan ook geen beelden, ik liet de beelden mij zoeken. Hier werd mij medegedeeld dat mijn verzameling van kristallen en mineralen een terugkerende ervaring is vanuit mijn vorige en toekomstige levens. Mijn stenenverzameling is een constante in mijn zielenervaring. Ik dankte mijn ervaring en keerde terug. Op zich wel interessant. Wat ik bemerk is dat er altijd vanuit een strijd (negatief en positief) een geestelijke ervaring optreedt, maar dat het heel belangrijk is waar ik zelf staat. Ervaar ik de strijdt vanuit de strijdt dan kan ik dwalen in goed of kwaad. Ervaar ik het vanuit het midden. Dan sta ik er neutraal boven. De strijdt verdwijnt niet, maar kan mijn wezen niet grijpen. Beetje lastig uit te leggen.
  Het leek mij wel leuk om te delen, maar dit is puur gebaseerd op eigen ervaringen. Misschien ervaren jullie het wel heel anders.

   1. @Haike
    Met veel plezier en genoegen lees ik meestal jouw op de zaak gerichte verhelderende bijdragen.
    Je gaat tot op de bodem zodat het uiteindelijke resultaat helder en objectief bij mij over/aankomt.

   2. Haike

    Dank je wel Jendieng.

    Dat beschouw ik als een compliment, die steek ik graag in mijn broekzak.

 5. M.L Heine

  Nee Haike, plaatsvervangende schaamte. Als iemand niet in staat is sorry te zeggen op wat jij daarover te zeggen hebt …dan doe ik dat voor diegene.

  1. Haike

   Aha!

   Op die manier. Nou begrijp ik het. Dat is wel heel krachtig van je dat je dat kan, daar heb ik wel heel veel respect voor. Dank je wel!

  1. Haike

   Quote van de door John gegeven link; zie hierboven.

   Bij een aantal kankersoorten is het opsporen van afwijkingen in het DNA een standaard onderzoek. De arts laat DNA-onderzoek doen om meer informatie over de tumor te krijgen. En om te achterhalen of iemand met een bepaalde afwijking een gerichte behandeling kan krijgen.

   Einde quote.

   Wat ik er uit haal is dat je door het DNA te onderzoeken je beter kan bepalen welke behandeling je een kankerpatiënt kunt geven. Dat komt niet alleen voor in de door mij gekopieerde quote, maar in de gehele pagina komt dat wel terug.

   Dat is natuurlijk geweldig!!! 👍 en heel goed dat je iemand een op maat gemaakte behandeling kan aanbieden.
   Maar de volgorde is een andere; er wordt bij iemand kanker geconstateerd en vervolgens wordt er op het DNA van de patiënt ingezoomd, het DNA is dus niet het vertrekpunt, de bron, het komt pas later in beeld.

   Er staat ook dat het de bedoeling is om meer kennis over kanker te krijgen wat verkregen wordt via het DNA. Maar nogmaals; het DNA staat daarmee niet centraal, niet in het middelpunt, dat is de kanker.

   Er wordt dan ook met geen woord gerept over het feit dat een goed DNA een ziekte als kanker zou voorkomen.
   Tenzij ik ergens vreselijk overheen heb gelezen, haal ik dat er niet uit.

   Daarnaast is het natuurlijk wel de alleen maar reguliere insteek, die zeker zijn waarde moet worden toegekend. Moge dat duidelijk zijn.

   Maar een Zwitserse Antroposofische Arts die ik begin negentiger jaren sprak toen hij 86 was, (als jonge beginnende invaller had hij Marie Steiner nog op haar sterfbed meegemaakt) zei toen ik in Zwitserland was, tegen mij dat ik om wat voor een reden dan ook een aantal zaken in mij biografie heb omgedraaid. Een hele serieuze ziekte als kind, de Bof na mijn 12e jaar wat voor jongens heel vervelend kan uitpakken in onvruchtbaarheid, en Waterpokken met 41º koorts op mijn 18e c.q. 1e Maanknoop. Daar was hij heel stellig (vergeef me Ingmar 😉) in….

   1. Haike

    Oei…

    Mijn hele reactie staat in cursief dat was niet mijn bedoeling dat was alleen voor de quote bedoelt…

  2. Ik bedoelde het ook naar beste weten zo, dat kanker een verstoring in de celdeling is ofwel door interne (genetische codes) ofwel door externe factoren, en dat uiteindelijk ons eigen unieke DNA de regelaar van onze celdeling is.
   Volgens mij is dat niet een vraag van wie de hoofdpersoon is, want dat is natuurlijk degene uit wie je bent opgebouwd, en dat is je dna, en niet de kanker.

   1. en ik heb er al aardig wat mensen door zien vertrekken dus ik ben de laatste die daar lichtzinnig over zou doen. Maar als ik aangevallen word op basis van één zin, waar voor het gemak nog even een woord in vervangen wordt, ben ik tevens de laatste die sorry gaat zeggen voor iets wat ze niet heeft gedaan.

   2. Haike

    Niks anders dan dat ik al schreef; maak dingen hard, als ik dingen, woorden verdraai, woorden vervang, toon het aan. En zo niet, dan hoop ik toch echt dat je wat meer inzicht gaat verwerven over je eigen gedrag, want het is schrijnend te noemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s