Akashakroniek (1 van 2)

Alles wat de mens ooit heeft gedaan en gewerkt, zelfs als het niet in geschiedenisboeken is opgetekend, blijft ingeschreven in dat onvergankelijke geschiedenisboek, dat men de Akashakroniek noemt. Alles wat ooit door bewuste wezens op aarde is gedaan, is daar te ervaren. 

Stel dat de ziener iets over Caesar wil weten: hij zal dan een klein voorval uit de geschiedenis als uitgangspunt nemen om zich op te concentreren. Dit doet hij “in de geest”; en dan verschijnen om hem heen beelden van alles wat Caesar deed en van alles wat er om hem heen gebeurde – hoe hij zijn legioenen leidde, zijn veldslagen vocht, zijn overwinningen behaalde.

Maar dit gebeurt op een merkwaardige manier; de ziener ziet geen abstract schrift, maar alles komt voorbij als in silhouetten, in beelden. Wat zich afspeelt, is niet wat er in de ruimte is gebeurd, maar iets heel anders.

Als Caesar bijvoorbeeld een overwinning behaald had, heeft hij gedacht; alles wat er om hem heen gebeurde, leefde ook in zijn gedachten. De Akashakroniek toont de bedoelingen, d.w.z. wat Caesar zich voorstelde en dacht toen hij zijn legioenen leidde, en ook hun voorstellingen. Het is een getrouwe weerspiegeling van alles wat er is gebeurd; alles wat bewuste wezens hebben meegemaakt, wordt daar afgebeeld.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 23 augustus 1906 (blz. 27-28)

242px-Gaius_Iulius_Caesar_(Vatican_Museum)-1

Julius Caesar