Van haatgedachten gaan veel sterkere werkingen uit dan ooit door een gegooide steen kan worden veroorzaakt  

In het gewone leven wordt zo vaak gezegd: gedachten zijn tolvrij! – dat wil zeggen, je mag denken wat je wilt, daar heeft niemand in de buitenwereld last van. Dit is een belangrijk punt, waar degene die werkelijk wordt gegrepen door geestelijke impulsen verschilt van de materialistisch denkende mensen.

De materialist gelooft dat hij een mens pijn doet als hij een steen naar hem gooit; daarentegen meent hij dat een hatelijke gedachte die hij koestert tegen zijn medemens, deze mens geen kwaad doet. Wie echter de wereld werkelijk kent, die weet dat veel, veel sterkere werkingen uitgaan van haatgedachten dan ooit door een gegooide steen kan worden veroorzaakt.

Alles wat een mens denkt, voelt en ondervindt heeft zijn uitwerking in de astrale wereld, en als ziener kan men heel precies volgen hoe bijvoorbeeld een liefdevolle gedachte, gericht op een ander, werkt en hoe heel anders een hatelijke gedachte werkt. Wanneer u een liefdevolle gedachte uitzendt, ziet de ziener een vorm ​​als een soort lichtgevende bloemkelk, die de mens met betrekking tot zijn etherische en astrale lichaam liefdevol omringt en zo iets bijdraagt ​​aan zijn beleving, zijn gevoel van geluk. De van haat vervulde gedachte daarentegen boort zich in het ether- en astraallichaam als een verwondende pijl.

Bron: Rudolf Steiner – GA 99 – Die Theosophie des Rosenkreuzers – München, 30 mei 1907 (bladzijde 63-64)

gericht-concept-de-man-schiet-een-pijl-uit_91248-890

44 gedachtes over “Van haatgedachten gaan veel sterkere werkingen uit dan ooit door een gegooide steen kan worden veroorzaakt  

 1. En wie na het doorleven van dit soort occulte informatie, bij elke lelijke gedachte die hij heeft, zichzelf veroordeelt of schuldig bevindt, richt óók een pijl op zijn eigen ether- en astraallichaam.
  Occulte informatie doorleven staat gelijk aan het loslaten van oude concepten als schuld, boete en schaamte.

  1. Haike

   Maar je kunt natuurlijk altijd nadat je bewust of onbewust iemand hebt uitgescholden jezelf met een corrigerende gedachte bezinnen en in gedachte terug nemen wat je hebt gezegd of gedacht.

   Niet dat dat een vrijbrief is, zodat je er maar op los kan schelden, omdat je daarna de zaken wel ff corrigeert. 😇…

   1. Roderick Balt

    Met alle respect maar ik krijg sterk de indruk dat je de emoties van je pestervaring niet hebt aangekeken en ze in plaats daarvan hebt gerationaliseerd en toegedekt met antroposofische theorieën. Pas als je echt voelt wat pesten doet en kan doen kun je je echt ervaringsdeskundige noemen. Misschien kun je eens gaan praten met ouders van kinderen die zelfmoord hebben gepleegd n.a.v. pesten.

   2. Haike

    Dan heb je een verkeerde indruk.

    En hoe weet jij zonder dat je me dat gevraagd hebt, wat ik 45 jaar geleden heb gevoeld toen ik gepest werd?

    Verder is het geen Antroposofische theorie, iedereen die empirisch het gedrag volgt van het kleine opgroeiende kind, ziet dat dat de praktijk is…

   3. Roderick Balt

    Wat je nu zegt is weer een afleider van het feit dat het gewoon klinkklare onzin is dat pestgedrag komt doordat pesters subtiele intuïties hebben dat een ander kind zijn/haar Ik niet goed geïncarneerd is. Dat staat echt in geen enkele verhouding tot de realiteit. Dat kind denkt gewoon: ik voel me klote, jij moet je ook klote voelen! Of ik zie kwetsbaarheid, bij mij thuis mag kwetsbaarheid er niet zijn dus dat moet kapot! Je praat het pestgedrag zo wat goed en hebt zelfs medelijden met de pester die later zich oh zo schuldig voelt. Maar daar sta je even 10 stappen over, als je het mij vraagt.

   4. Haike

    Blijkbaar kan jij heel goed denken en invoelen wat een ander wel of niet heeft meegemaakt, ook al was je daar niet zelf bij betrokken en heb je het niet uit eigen waarneming. Ik heb het zelf meegemaakt en ik praat geen pestgedrag goed, van m’n leven niet. Ik heb het over een pester die inzag wat ze (het zijn niet alleen jongens die pesten) een ander destijds heeft aangedaan en daar gruwelijk spijt van heeft gekregen. Lijkt me toch iets heel anders.

    Dat is de realiteit waarin ik gewerkt heb Roderick, ik speculeer er niet op los van het zal wel zus of zo zijn geweest.

    Goed lezen en het ook nog begrijpen en er niet van alles bij associëren wat er helemaal niet staat, is een vak.

    En nogmaals; ik praat geen pest gedrag goed, wat een enorme kromme redenering is dat, ik ben zelf gepest, maar ik kreeg jaren later wel het inzicht (onder meer door Steiner te bestuderen) dat de ander vergeven een betere manier is.

    Wraak en haat is een enorme luie manier van met verdriet omgaan zoals in de film The Interpreter wordt uitgesproken, ga die film maar eens bekijken, misschien helpt dat bij het verkrijgen van wat inzicht.

   5. Met je eens. Maar ik bedoel dat voor mij er een reusachtig verschil zit tussen ‘schuld’ en ‘verantwoordelijkheid’. Dat eerste is normatief, het tweede universeel in mijn optiek.

    Daarbij ben ik een zeer grote voorstander van een onredelijke scheldkanonnade op zijn tijd 😂😂 (en alle gradaties die daarbij horen)
    Daarna komt vaak een gezonde spiegelervaring en daar weer na zelfhumor, relativering en opluchting🙏🏻

    We hebben niet voor niets drift en agressie gekregen, creatieve krachten die zaken in beweging zetten en wonden zichtbaar maken die anders verbogen zouden blijven voor ons bewustzijn.

    Waar een ommelet gemaakt wordt, breken eierschalen

    Amen🙏🏻

   6. Haike

    Zo is het maar net. Ze zeggen dat angst een slechte raadgever is, maar als ik ergens op een savanne loop in Africa en er komt een Leeuw op me af, en mijn angst zegt mij dat ik moet maken dat ik weg kom, vind ik dat een uitstekende raad op dat moment

  2. Ja mooi. Werpt mij mij de gedachte op, dat je je voor boosheid dus óók niet hoeft te schamen, en best weleens TRUT mag denken over iemand die heel vervelend tegen je heeft gedaan of zoiets dergelijks.

 2. Ik vraag me eigenlijk af of een liefdevol mens wel geraakt kan worden door zo’n verwondende pijl.
  Natuurlijk kan iedereen geraakt worden, maar ik denk dat er wel verschil is in hoe diep en hoe snel of lang iemand geraakt kan worden.
  Zo zal een kind dat thuis emotioneel verwaarloosd wordt bijvoorbeeld denk ik veel sneller een prooi zijn voor negativiteit in de interactie dan een kind dat zich gezien en geliefd voelt.

  Interessant onderwerp weer.

 3. Dat mis ik ook aan de Metoo-discussie trouwens. De beide kanten van een verhaal.
  Niet alleen een mag niet of mag wel, ook geen goed of fout, maar meer een: > Hoe komt het?<
  Natuurlijk is er sprake van een dader en een slachtoffer als er iets misgaat. Zo moet dat juridisch opgelost worden. Maar vaak zie je een rode draad van dat soort situaties door het leven van zowel daders als slachtoffers heenlopen. En zolang daar niet naar gekeken wordt, kun je wetten wijzigen tot je een ons weegt, maar karma will still bite you in the ass.

  Wat dit te maken heeft met het citaat;
  Nou, ik breng abstracte waarheden graag onder in een context, omdat ze dan eigenlijk pas echt ergens over gaan.
  Abstracte onderwerpen bespreken zonder context loopt meer uit op filosoferen, of op losstaande opmerkingen ipv een gesprek.

 4. Zelf denk ik soms je kan beter een steen hebben dan negatieve gedachten, dan weet je tenminste wat de oorzaak is van de pijn. Bij mensen die maskers dragen, en in zekere zin bij ons allemaal, want we hebben allemaal wel in meer of mindere mate een false persona, is het veel ingewikkelder te achterhalen waarom de sfeer of het gevoel soms zo akelig is zonder aanwijsbare redenen.

 5. Roderick Balt

  Ik heb nooit gesnapt dat kinderen zo hard worden bestraft voor fysiek geweld maar pesten of andere vormen van emotioneel geweld wordt 9 van de 10 keer door de vingers gezien en niet adequaat aangepakt. Ook met dat hele politiek correcte gedoe zie je dat, het gaat allemaal om uiterlijkheden. Iemand die heel grof is en racistische grappen maakt is 9 van de 10 keer, of zelfs 10 van de 10 keer geen racist, terwijl iemand sommige van de mensen die vooraan staan bij Black Lives Matters demonstraties houden er vaak zeer racistische denkpatronen op na. Wat krijg je: een samenleving vol met achterbakse pesters, zwakke volgers en excessen aan geweld en onderdrukking.

   1. Meng angst met liefde en je bent hooked
    Ik bedoel dat júíst de mensen die heel respectvol naar het leven kijken, de makkelijkste prooien zijn voor verdienmodellen op basis van leugens over ziekte en klimaatverandering.
    Ze doen allemaal mee, omdat niemand mag denken dat ze egoïstisch of harteloos zouden zijn.
    Terwijl dat hele denkpatroon volledig om het zelfbeeld draait.
    Als in een soort verliefdheid gaan ze met het klimaatakkoord en de coronamaatregelen om.
    Hun liefde is verward met angst. Maar angst waarvoor, ze zijn alleen bang om hun eigen hach en goede naam te verliezen. De wanpraktijken van de klimaat- en gezondheidsmaatregelen zijn al lange tijd zichtbaar. En daar komen rare emoties bij kijken, blinde emoties die kwade gedachten meebrengen.

  1. verder wou ik nog zeggen dat pesten uit het innerlijk van de pestende komt, en dat schreeuwt om aandacht, en dus niet om straf. Straf krijg je pas als je echt iemand de benen breekt en dat is maar goed ook. Maar het innerlijk van mensen kun je niet onderwerpen aan regels. Je kunt alleen uiterlijk gedrag bestraffen. Pesters zijn wat je al zei, achterbaks.
   Maar een wereld zonder pesterijen lijkt me nog veel enger en erger.

   1. ik zie trouwens wel meer parallellen tussen de corona maatregelen en Islamitische regelgeving.
    Ik krijg de indruk van veel handje geklap tussen alle werelddelen met verschillende achtergronden.

  2. Haike

   Kinderen die gepest worden zijn vaak kinderen die niet geheel en of goed geïncarneerd zijn. Waar het “IK” dus maar moeizaam aanwezig is in het fysieke lichaam. Ik werd wel gepest om die reden maar ik had mijn postuur mee en was een van de sterkste in de klas, en goed boos worden kon ik toen al. Dus het gebeurde wel, maar ze wisten ook dat er een grens was..

   De pester is vaak iemand en ik heb het een oud pester letterlijk horen zeggen: Ik was op zoek naar wie die ander was, er werd helemaal niet gepest om dat ze bang waren om er anders niet bij te horen, maar de pester merkt dat die ander niet totaal zichzelf is en begint dan op de meest onhandige manier die ander met pestgedrag te benaderen.

   1. Het ik kan pas geboren worden als de hersenen volgroeid zijn.
    Op jongere leeftijd identificeert het kind zich met hoe er met hem of haar omgegaan wordt door de ouders of opvoeders, in elk geval de volwassenen aan wie het zich mag hechten.

    Dat laatste vind ik mooi omschreven en waar

   2. Haike

    Ik weet niet waar je die informatie vandaan haalt, maar ze klopt niet. Het kleine kind spreekt tot een jaar of vier niet in de “IK” vorm over zichzelf. Veel ouders (niet alle) passen daar ook hun taalgebruik op aan. Zoals: Mama gaat een boterham voor jou smeren want het is lunch tijd.

    En niet: IK ga een boterham voor jou smeren….
    Laat je een klein kind een foto zien waar hij/zij zelf opstaat, dan zegt dat kind niet: hee dat ben ik,.. meestal wordt er dan gezegd door het kindje zelf en wijzend naar de figuur op de foto: Das een kindje..

    Mijn trappenhuis is een blok beton, trappen hetzelfde, deuren naar de woningen ook allemaal het zelfde, geen onderscheid aan te zien.

    Op een dag loop ik samen met mijn buurvrouw omhoog, vooruit rent haar kleine zoon van vier vijf jaar oud vooruit, hij stopt op de verdieping onder de mijne waar zij wonen.

    Waarop ik zeg “nee hoor je moet nog een trap verder, je vergist je”. Waarop zijn moeder in de lach schiet en aan hem vraagt: wie woont hier? en proost volgt het antwoord: Mama en …… en hij noemde zijn eigen naam, niet: Jij en Ik..

    Het IK komt dan na die leeftijd langzaam in het lichaam waarbij het rondom het 21e levensjaar volledig is geïncarneerd als het goed gaat, en dat gebeurt niet altijd, en daar is ondergetekende er 1 van.

    Als het “IK” dus achterloopt met incarneren ten opzichte van de rest van de lichamen bij die persoon, kan er dus pestgedrag bij de omgeving ontstaan.

   3. een kind heeft bevestiging nodig. Tot het sterk genoeg is steeds meer een eigen weg te gaan zelf.
    Daar komt het ik pas tevoorschijn.

   4. Roderick Balt

    Sorry Haike, maar dit is klinkklare onzin. Kinderen pesten niet omdat ze fijngevoelige intuïties hebben van een niet goed geïncarneerd ‘ik’ of zoals een dierenmoeder voelt dat er iets niet klopt met het jong. Kinderen pesten omdat ze zwak zijn, zwakke ouders hebben en onzeker zijn. Je hebt kinderen die wereldvreemd zijn en wel wat tegengas van kun leeftijdsgenoten kunnen gebruiken maar dat is iets heel anders dan pesten.

   5. Haike

    Dan ben ik toch echt bang dat een goed onderlegde Vrije School leraar je bulderend uit gaat lachen. en een hele goede Antroposofische werkende psycholoog ook.

   6. Roderick Balt

    Sorry, ik ben zelden stellig maar wat je hier ten berde brengt klopt echt niet. Je lijkt niet in contact te staan met de realiteit van wat pesten is en je lijkt enkel antroposofische theorie toe te passen op een situatie die gewoonweg niet klopt.

   7. Haike

    Dan lees je niet goed, want ik schreef daarnet al dat ervaringsdeskundige ben geweest op dit gebied in mijn jeugd, en daar naast heb ik als volwassene gewerkt met oud-pesters die daar een groot schuld gevoel over hadden.

   8. @Haike
    Ik denk dat iemand die pest juist iemand gaat pesten waar ie zichzelf in herkent. De pester en de gepeste hebben vaak identieke zwaktes, ze gaan er alleen tegengesteld mee om.

   9. @Haike
    En nog eens over het IK, dat is pas aan de beurt in de vierde leeftijdsfase, de drie ervóór zijn de opbouw. Eerst het lichaam ‘veroveren’, dan de levenskrachten, dan de ziel (denken voelen en willen), en daarna pas het hele IK.
    Iedere keer als er iets niet af is in een bepaalde levensfase, komt het aan het begin van de volgende levensfase als herkansing nog eens aandacht vragen. Wie die processen niet herkent, kan het opgroeiende kind niet helpen en in dat geval gaat het op volwassen leeftijd nog steeds door.

   10. Haike

    Je hebt het eerst over de hersenen, pas als die ontwikkelt zijn kan het “IK” komen. Ik geef een ontwikkelingsweg aan die het IK maakt tijdens de incarnatie van de opgroeiend mens, en ja dat dat in verschillende faces verloopt ontken ik nergens.

    Wat je schrijft komt op mij nogal tegengesteld over, daar kan ik niet zoveel chocola van maken…

   11. Bij pesters moet ik denken aan gekwetste zielen met hele dikke buitenmuren en een opgeblazen houding.
    Bij slachtoffers meer aan dikke binnenmuren of verstopt in een binnenkamertje, ze willen zich onzichtbaar maken.
    En dan heb je nog een hele groep die niet gepast wordt of pest, maar die uit zelfbescherming meedoen met de pester of juist het slachtoffer gaan redden, de probleem-oplossers. Tja zeg nou zelf die zouden zich kapot vervelen als er nooit wat mis ging in een klas.
    Zo is de hele samenleving eigenlijk een afspiegeling van een schoolplein. Die kinddelen zitten allemaal nog in ons en zijn nooit helemaal weg.

   12. Haike

    Het is je goed recht om dat te denken, of die overeen komt met de werkelijkheid is een andere. I.i.g. niet met de mijne, waarbij dat natuurlijk ook niet de ultieme waarheid is.
    Ik ben geen slachtoffer.

   13. Zowel bij daders als bij slachtoffers zit er een levensangst, een er niet ‘durven zijn’, er is geen gezonde connectie met het eigen gevoel, daar zitten allerlei onveiligheden.
    Ze leven allebei in hun eigen verhouding tot de ‘grote boze buitenwereld’.
    Er zit een stuk eenzaamheid en leegte in beide extremen.
    Het zijn ook extremen die wijzen op grote afhankelijkheid en behoefte aan erkenning. Terwijl ze ondertussen altijd enigszins ontevreden blijven. Steeds meer aandacht of spullen nodig hebben om zich gelukkig te kunnen voelen. Of zogenaamde idealen en projecten.

    Ja, het wereldtoneel is net één groot schoolplein.

   14. Roderick Balt

    De ander op onhandige manier met pestgedrag te benaderen? Sorry maar dit is echt bagatellisering en rationalisering. Prima dat de pester spijt heeft, maar wat heeft het pesten met JOU gedaan? Nogmaals, pesten is geen natuurlijk gedrag, het is traumatisch voor mensen. Mensen kunnen daar hele diepe littekens aan over houden. Natuurlijk als je aan jezelf werkt kun je ook zien wat het je heeft gebracht, maar het is uitermate onwaarschijnlijk dat een pester, vaak vrij domme figuren, de intuitie had dat jouw Ik niet goed geïncarneerd was…..

   15. Haike

    Zucht…

    Je leest nog steeds niet goed.. De ander op de meest onhandige manier benaderen, inderdaad. Via pestgedrag, omdat die kinderen/tieners nog niet in de gaten hebben hoe ze op een andere manier kunnen communiceren.

    En nogmaals? Had jij al eerder geschreven dat pestgedrag geen natuurlijk gedrag is? Dan kan ik zelf blijkbaar ook niet lezen want ik zie het nergens bij jouw eerdere reacties staan, hoezo nogmaals?
    Verder beweer ik het zelf ook nergens dat het natuurlijk gedrag is, maar een aantal kinderen weten niet beter dus passen ze dit gedrag toe; natuurlijk of niet…

    En wat het pesten met mij heeft gedaan had je al kunnen lezen…

    En hier ga ik verder bij laten Roderick, slaap lekker.

   16. Roderick Balt

    Haike, ik begrijp niet zo goed waarom je me op woorden probeert te pakken. Deze discussie is begonnen omdat je iets beweert over pesten dat geheel niet klopt. Een ervaringsdeskundige die zegt: ‘ik ben geen slachtoffer’ dat klopt niet, dat zeggen mensen die juist niet willen voelen wat een bepaalde ervaring echt betekent. Het kan zijn dat jij er minder last van hebt of dat het een minder belangrijk ding in jouw leven was, maar dat rijmt nog steeds niet met jouw theorie over de pester….

 6. Misschien is dat wel de wortel van materialisme; haat, haat geboren uit angst.
  En van haat komen veel hatelijke gedachten. En daden beginnen altijd ergens met gedachten en woorden. En je moet dingen tot de wortel uitzoeken.
  Haat komt altijd uit een gevoel van angst, dat iets de macht over je zou kunnen krijgen.
  Materialisme gaat niet alleen over materie. Het gaat eerder over wat trauma met hele volksstammen kan doen.

 7. Anna

  Beetje late reactie; het gaat hier uitsluitend over kinderen die pesten maar geloof me, er zijn ook volwassenen die er voluit voor gaan. Heb meegemaakt dat een ganse overheidsdienst meeging in zo’n toxisch gedrag tot de pesters zich onderling tegen elkaar begonnen te keren. Vind elke bovenstaande reactie wel heel erg interessant, vooral dan over het Ik dat bij de gepeste nog niet volledig ingedaald is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s