Luiheid en traagheid overwinnen

Als we eraan gewend raken om met een onbevooroordeelde blik te kijken naar de manier waarop mensen tegenwoordig denken en hoe dit denken in alle omstandigheden machtig is, dan pas zal men er een voorstelling van krijgen van wat er moet gebeuren en wat voor de mensheid nodig is. Dan moeten we natuurlijk menig verlangen naar niksdoenerij (Duits: Schlendrian), menig verlangen naar luiheid en traagheid overwinnen. We moeten ons in ieder geval op zijn minst kunnen voorstellen dat een geesteswetenschappelijke beweging ook nog een andere taak heeft dan alleen maar het luisteren naar voordrachten of het lezen van boeken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 165 – Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls – Dornach, 1 januari 1916 (blz. 115)

stock-vector-lazy-cartoon-man-sitting-in-a-chair-with-a-remote-control-155470235