Antroposofie kan alle mensen bereiken

We moeten leren aandacht te schenken aan de symptomen van het geestelijk leven. Een voorbeeld zal hier worden gegeven. Toen ik eens een lezing gaf in een Zuid-Duitse stad, kwamen er daarna twee katholieke priesters naar me toe en zeiden: U spreekt alleen voor de geschoolden, maar wij spreken voor alle mensen. 

In werkelijkheid is het tegenovergestelde het geval. Men kan met antroposofie alle mensen bereiken als men alleen maar de weg vindt naar de eenvoudige, ongeletterde mensen. Een boer zou het veel beter begrijpen dan de zogenaamde ontwikkelde mens, als de weg maar niet werd belemmerd door de sociale omstandigheden.

Men moet bij zulke dingen helemaal van zichzelf af kunnen zien, niet vragen wat men zelf voor het juiste houdt, maar wat de menselijke zielen in een bepaalde tijd verlangen. Daarom moest ik de priesters antwoorden: Uw gevoel zegt u dat u namens iedereen spreekt, maar de feiten laten zien dat u niet voor iedereen spreekt, omdat niet iedereen naar u toe komt. En voor degenen die niet naar u toe komen, voor die spreek ik.

Bron: Rudolf Steiner – GA 154 – Wie  erwirbt  man  sich  Verständnis für  die  geistige  Welt? – Praag, 17 april 1914 (blz. 130-131)

rudolf-steiner-german-austrian-philosopher-260nw-1663000651

Advertentie

16 gedachtes over “Antroposofie kan alle mensen bereiken

 1. henri

  Steiner sprak voor iedereen , ook de arbeiders kregen hun antwoorden op vragen in bepaalde voordrachten ,en daar waren er hele slimme en wijze bij volgens Steiner .Steiner maakte daar geen onderscheid in van standen , dat zou een vloek zijn tegen al wat hij te bieden had .

 2. Ik geloof zeker dat mensen die dagelijks hun hele lichaam moeten gebruiken bij het uitvoeren van hun functie in zekere zin in grotere harmonie met de waarheid leven dan mensen die het structureel vooral druk hebben in hun bovenkamer.

   1. Ja jemig… ik vind dat gewoon logisch.
    Ik merk dat ik schroom om daar woorden aan te geven omdat ik dan in een gelijk/ongelijk gebied zou kunnen belanden dat energie kan gaan roven.
    Het spreekt wat mij betreft voor zich dat mensen die veel lichamelijke arbeid verrichten beter geaard zijn. That’s all

   2. Je vraag bleef in mijn hoofd (lol) hangen en ik wou het zo uitdrukken:
    Als we het uitgangspunt of de vergelijking nemen dat ons collectief een groot lichaam is, met ieder lichaamsdeel een eigen functie, kunnen we ons voorstellen dat het hoofd van dat lichaam het hoogste zit, dat daar letterlijk het hoogste bewustzijn zit, en dat dat deel van de mensheid leidend is voor het collectief. Net als dat ons denkinstrument leidend is voor onze besluiten, die meestal het beste zijn als we goed verbonden zijn met ons gevoel, dat in ons totale lichaam huist.
    Als dat hoofd de rest van het lichaam negeert, of niet meer herkent, of begrijpt, er niet meer mee communiceert, geen goesting mee heeft, of een hele selectieve goesting, staat de waarheid op zijn kop in plaats van op zijn benen.

   3. (daarmee wou ik tevens uitleggen dat ik niet bedoelde dat iedereen lichamelijke arbeid zou moeten doen om wijs te kunnen worden)

 3. Steiner heeft samen met vele andere bewuste en onbewuste ‘leraren’ precies op het juiste moment occulte kennis vrijgegeven. In hoofden, harten en handen.
  Kennis is direct in het menselijk lichaam geplaatst, zodat het omhoog het zelfbewustzijn bereikt en omlaag de materie bevrucht.
  Job done zou ik zeggen; het is aan ons🙏🏻

  1. De paradox van de waarheid. Alles ligt al vast, alles is al geopenbaard, en toch zijn we zelf scheppers.
   Hoe verenigen we die twee..?
   Ik heb daar mijn eigen antwoord op, maar ben benieuwd naar de antwoorden van anderen.

 4. Roderick Balt

  Wat je hier ziet bij die katholieke priesters dat zie je ook bij politici en andere mensen met ‘hoge’ maatschappelijke status. Een vreemd soort symbiose tussen de gestudeerde en de simpele burger waarbij voor beide partijen de zwaktes in stand worden gehouden. De burger die maar al te graag simpel wil blijven en de gestudeerde die maar al te graag wil doen alsof hij de waarheid in pacht heeft.

 5. henri

  Hier zo een heel mooi voorbeeld : is wel vertaald

  Daskalos (Stylianos Atteshlis) , en Steiner .

  Dit is niet in beperkende zin. Hij had begrip en respect voor alle religies. Niettemin kwam hij door zijn leringen en acties af en toe in conflict met de orthodoxe kerk. Hij wilde hem zelfs excommuniceren – als magiër – wat maar net kon worden voorkomen door aartsbisschop Makarios, met wie hij een vriend was.
  Het is niet verwonderlijk dat nadat Daskalos wereldwijd bekend werd door de boeken van Markides, er een onophoudelijke stroom bezoekers naar Cyprus kwam. In zijn stoa, de collegezaal, gaf Daskalos zijn lezingen en leringen aan bezoekers en discipelen en genas hij vele zieke en zwakke mensen naar lichaam en ziel – als hun karma dat toestond. Voor hem waren reïncarnatie en karma vanzelfsprekend. Maar hij liet zich nooit betalen voor genezing of counseling, noch verbood hij zijn studenten om te betalen voor esoterisch onderwijs, levenstherapie, genezing, enzovoort.
  Onder de mensen die advies, genezing en instructie van Daskalos zochten, bevinden zich ook veel leden van de Antroposofische Vereniging.
  Sinds de zomer van 1990 bezocht Daskalos ook elk jaar Zwitserland om lezingen te geven, meest recentelijk in het voorjaar van 1994. (Helaas kwam een ​​bezoek aan het Goetheanum dat hij wenste niet uit).
  In het voorjaar van 1990, na ontmoetingen met mensen die door Daskalos waren genezen, en na te zijn ondervraagd door vele antroposofische vrienden over Daskalos, raakte ik in gesprek met een van zijn studenten in Zwitserland. Ik was ook geïnteresseerd in hoe Daskalos zich tot Rudolf Steiner en antroposofie wendde. Ter gelegenheid van zo’n gesprek werd ik, door zijn leerling, door Daskalos uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Het vond plaats op 13 augustus 1990 in Zwitserland. Uit dit gesprek moeten hier enkele details worden weergegeven. (Het gesprek vond plaats in het Engels.) De volgende citaten van Daskalos, geciteerd, gedeeltelijk vertaald in het Duits, werden letterlijk op deze manier uitgesproken, en andere uitspraken van Daskalos zijn inhoudelijk waar.)
  Het gesprek begon toen Daskalos me vroeg naar mijn omstandigheden. Ik meldde dat ik bijna veertig jaar lid was van de Antroposofische Vereniging, opgericht door Rudolf Steiner. Hier onderbrak hij me met de opmerking: “Dat is heel goed, dat is uitstekend.” Ik deed toen verslag van mijn werk binnen de Antroposofische Vereniging.
  Daskalos: Hij kent Rudolf Steiner al heel, heel lang en heeft regelmatig contact met hem. Hij zit Daskalos, net als Rudolf Steiner, volledig in de christelijke stroom daarin. Dan letterlijk: “We werken samen, er is geen verschil tussen mijn leer en die van Rudolf Steiner.”
  Of het mij interesseert, hoe hij in dit leven de leer van Rudolf Steiner heeft leren kennen? Nadat ik ja had gezegd, vroeg hij of ik wist wat theosofie was? Ja. Wist ik waarom Rudolf Steiner de Theosofische Vereniging verliet? Ja, vanwege Krishnamurti, die de theosofen besteedden als de reïncarnatie van Christus. Wist ik wie Leadbeater was? Ja. Daskalos hield vol: Leadbeater, die helderziend was, had zich gerealiseerd dat er een meester was geïncarneerd op Cyprus. Daskalos wees en zei: ‘Dat was ik.’ Een delegatie van de Theosophical Society kwam naar Cyprus en nodigde hem uit om lid te worden van de Theosophical Society en daarin te werken. Terwijl hij erover nadacht, stond plotseling Rudolf Steiner naast hem en zei: Doe dat niet, anders wordt het zoals Krishnamurti. En toen sloeg hij de uitnodiging van de Theosophical Society af. (Daskalos, hoorde ik later, was toen 26 jaar oud.) *
  In het verdere verloop van het gesprek vroeg Daskalos mij of ik wist wie Rudolf Steiner is. Mijn Antwoord: Ik weet wat hij zelf zei en wat zijn intieme studenten over hem zeiden. Hij knikte en zei: ‘Hij is een heel hoog wezen, een van de hoogste wezens.’ (Hij is een zeer hoog wezen, een van de hoogste wezens van allemaal.)
  Een ander onderwerp was het opleidingstraject, Daskalos leidde zijn leerlingen hun eigen opleidingstraject. Ik merkte dat er antroposofen zijn die in een interne conflictsituatie zijn beland. Hij zei heel nadrukkelijk en benadrukte: “In de antroposofie heb je alles, je hebt niets anders nodig, het is belangrijk dat je de antroposofie serieus neemt.” En toen herhaalde hij deze uitspraak nadrukkelijk.
  Daskalos maakte me ook bewust van hoe Streit een esoterische beweging “vergiftigde” (zijn woord!) en hem verlamde. Hij reageerde op een soortgelijke opmerking van mij: “Ook al is er veel discussie in de Antroposofische Vereniging (die hij als zeer slecht beschreef), de antroposofie zelf is in orde. Het is jouw taak om voor de antroposofie te werken.”
  Onverwacht kwam hij toen de christelijke gemeenschap toespreken. “Er is mij gevraagd of het religieuze sacrament van de christelijke gemeenschap geldig is, evenals de andere sacramenten.” Natuurlijk zijn ze geldig en effectief, zelfs meer dan die van andere denominaties. “Rudolf Steiner is aanwezig bij de inwijdingsceremonie.”
  Op de avond van 26 augustus 1995 stierf de wijze en genezer die bekend staat als Daskalos in zijn huis in Cyprus in Strovolos, een district van Nicosia, op bijna 83-jarige leeftijd (geboren op 12 december 1912).Hij stierf ongeveer veertien maanden na een beroerte die hij had gekregen kort na zijn terugkeer van een lezingentournee door Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en sindsdien was hij aan één kant verlamd, maar met een volledig, helder bewustzijn.
  Er is geen opvolger, zo heeft hij zelf duidelijk gemaakt. Hij is een van de weinige grote spirituele figuren van deze eeuw. En als we serieus nemen wat we uit de antroposofie weten, dat grote persoonlijkheden na de dood verbonden blijven met aarde en mensheid en blijven handelen in de zin van menselijke vooruitgang, dan mag dat ook voor Daskalos worden aangenomen. Hij was niet alleen een kenner, hij was een meester.

  https://anthroposophy.eu/Daskalos

   1. Ik zocht je.
    Ik wou nog zeggen dat het hele leven onze meester is en het niet aan ons is om bepaalde personen die titel te geven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s