Gemakkelijker gezegd dan gedaan

Het wordt vaak op een enigszins ondoordachte manier benadrukt, dat de mens alleen maar zichzelf hoeft te kennen, te proberen een goed mens te zijn, dan is hij eigenlijk al antroposofisch genoeg. Ja, juist dit geeft ons een diepere kennis, dat het een van de allermoeilijkste dingen in de wereld is om een goed mens te zijn, en dat niets zo zeer voorbereiding nodig heeft als juist dit ideaal, een goed mens te zijn. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Wenen, 8 februari 1912 (bladzijde 245)

Eerder geplaatst op 11 oktober 2017  (2 reacties)

Een goed mens

Als knaap was Karel bij de welpen.
In ’t honk zei de akela: ‘Kleine krullenkop!’
Hij ruimde altijd al zijn rommel op
en thuis ging hij dan ook nog moeder helpen.

Zo groeit men op tot een rechtschapen man
en wordt getrouwd door een gespierde Lien.
Zij was niet helemaal zijn smaak misschien,
maar och, er kwamen zeven kinders van.

Des zondags liep hij met de kerkenzak.
Des maandags liep hij met de aktetas
en meende lang dat dit het leven was.
Pas na zijn veertigste werd hij wat zwak.

Hij dacht: Ik ben altijd zo goed geweest,
een stille man met stille visgraatpakken.
De braafheid zit op mijn gezicht gebakken,
maar diep vanbinnen voel ik me een beest.

Ik wil eens rumba dansen op mijn hoed
of onze dienstmaagd vatten om de leest.
Haar kussen, ja, dat wil het beest
en alles doen wat men dan doet.

En uit de kerkenzak wilde hij jatten
om het met sloeries te verbrassen
en lekker nooit meer op de kinders passen,
ze laten staan met ongeveegde gatten.

Maar, och, ook daar kon Gods constructie tegen.
Hij wiep het beest in Karel plichten voor.
Lien moest naar bed met een ontstoken oor
en moe had van de week geen AOW gekregen…

En Keesje had weer uit zijn neus gebloed.
‘O, Karel, ga eens gauw de huur betalen.’
Hij wou wel slecht maar kon het niet meer halen.
’t Was gauw te laat. Hij bleef voor eeuwig goed.

Maar op zijn sterfbed heeft hij nog gezeid:
‘Ik was een beest, Lien. Maar ik had geen tijd.’

Simon Carmiggelt (1913-1987)
uit: Fabriekswater (1956)

Advertentie

27 gedachtes over “Gemakkelijker gezegd dan gedaan

  1. Haike

   Dat weet ik nog zo net niet of dat een misvatting is…

   Bernhard Lievegoed zei eens: Als je in een pikzwarte ruimte staat waarin je niks ziet, en je naar beneden kijkt en je eigen voeten niet kunt zien, omdat het zo donker is. Heb je maar een klein kaarsje nodig om die pikzwarte ruimte te verlichten…

   Zorg dat jijzelf dat kaarsje bent…

   1. Haha, mooie gedachte en ook toepasselijk op een dag als deze:-) Ik zou bijna ‘dank je’ zeggen:-)
    Ik bedoel mijn opmerking echter letterlijk. Ik bedoel het meer in de zin van: het duistere wil gekend worden door mijn bewustzijn.
    Gelukkig Nieuwjaar, Haike!!

   2. Haike

    Gekend worden? Ik begrijp uit de teksten van Steiner dat Ahriman er helemaal niet blij mee is als je hem in je bewustzijn hebt om hem te doorgronden, zie het citaat van gisteren wat daar ook weer op duidt.

    Maar laten we vandaag nu maar eerst het oude jaar uitzwaaien en het nieuwe verwelkomen.. Moge ook jij een goede jaarwisseling hebben Ingmar, en natuurlijk ook alle anderen die hier lezen en reageren!!

   3. Ik beschouw Ahriman en Lucifer niet als personages, als engelen.
    Het zijn krachten. In en om ons. Krachten die de balans in de schepping mede ondersteunen. Steiner spreekt vaak (niet altijd!) over hen als personages, dat weet ik. Maar ik denk dat dat is om ons behulpzaam te zijn in het proces van bewustwording. Zoals in een allegorie waardes gepersonificeerd worden om ons kennis te laten maken met hen.
    Electriciteit was vroeger ook een woeste god met een hamer (en zal in de toekomst nog verder ont-‘dekt’ worden)

   4. Haike

    Dan zou ik toch nog maar eens de voordrachten die in “Werkingen van het Karma” staan gaan lezen voor je zulke boute uitspraken doet…

   5. Ddat hoef ik niet nog een keer Haike:-)
    Mijn mening over en interpretatie van de beeldentaal van Steiner is gewoon anders.
    So lets agree to disagree.
    Bovendien, waarom zouden we debatteren over zulke zaken als de intentie die achter ieder van onze uitspraken ligt, er een is dat we bewustzijnsontwikkeling in onszelf belangrijk vinden en integer naar anderen willen leren te zijn.

   6. Haike

    Ingmar,

    Ik reageerde niet op jou maar op wat op Stroes aan mij schreef…

    En ja je hebt helemaal gelijk; elk mens heeft recht op zijn zienswijze en interpretatie’s daar kan ik me helemaal in vinden. Maar in die serie voordrachten kom ik geen projectie tegen die door Steiner gemaakt wordt. Dat moge dan mijn subjectieve waarneming zijn, maar dat is dan wel mijn zienswijze en mijn interpretatie als ik jouw geschreven woord goed lees en dat respecteer je dan van elkaar als ik het goed begrijp.

    Nou dat doet Stroes dus niet, ze oordeelt erover. Namelijk dat het een projectie is die ik heb. Niks respect. Das meten met twee maten, gewoon hypocriet, dat hoef ik me niet zomaar te laten welgevallen…

   7. Haike,
    Dat eerste: waarvan akte.
    Dat tweede: dat is tussen jullie. Laten we ons ervan bewust zijn dat digitale chat ontzettend afstandelijk is. We missen alle subtiliteiten van een echt gesprek van vlees en bloed. Ik ben hierin al vaak de mist in gegaan:-)
    Een misverstand is zo geschapen, zonder slechte opzet.

   8. Haike

    Ingmar,

    Het is zeker iets tussen ons en ik denk ook geenszins dat er (boze) opzet in het spel is. Ook in je argumentatie kan ik me geheel wederom vinden. Het vraagt skills om op de juiste manier hier met een ander te kunnen communiceren. Op andere platforms ben ik dat probleem ook wel tegen gekomen, en heb ook ik daar wel fouten in gemaakt.

    Maar de gewoonte om met een vingertje naar een ander te wijzen zonder je eigen functioneren onder de loep te nemen heeft daar niks te maken…

 1. Wat voor de één goed is kan voor de ander slecht zijn.
  Goed is een heel betrekkelijk begrip.
  Net als andere levende dingen, je kunt ze niet los zien van hun context of achtergrond.
  Goed tot algemeen goed omdopen kan volgens mij niet.

   1. Ja het is een beetje de trend hè, om begrippen als goedheid en gezondheid in een instant modus te willen gieten zonder naar de unieke staat van ieder levend wezen te kijken.
    Het zwart wit denken viert letterlijk en figuurlijk hoogtij via vele zoekende zielen.

  1. Ik ben het volledig met je eens. Ik geloof dat ik in de afgelopen twee jaar, meer dan ooit, mijzelf geconfronteerd gezien heb met de neiging te splitsen in goed en slecht. Wat schokkend in mijzelf was, omdat mijn denken allang afgestapt is van duaal denken.
   Mijn hart lag blijkbaar op achterstand:-)
   Daaruit is de beloning gekomen dat ik me alleen nog met datgene verbindt dat integer voelt naar mijn eigen morele maatstaf. En dat ik erken dat anderen de vrijheid hebben dat naar hún eigen inzicht ook te doen.

   Het zwart-wit denken is de gevangenis van het ik.

   1. Als ik mensen in het narratief zie blijven geloven, helpt het mij om me te realiseren dat ze eigenlijk vol vertrouwen van het goede in iedereen en dus ook de regering en medische en wetenschappelijke en niet te vergeten journalistieke wereld uit blijven gaan. De ‘mainstream’ in alle zinnen van het woord. Ze volgen de stroom. Prima. Ieders volledig recht. Soms denk ik zelfs: Kon ik het maar, dan was ik vast een stuk beter te genieten!
    En dan voel ik een enorme rust over me heen komen. En groeit mijn geloof.

 2. Dan zie ik dat de bedenkers van deze plandemie ook maar mensen zijn. Licht Luciferisch op z’n zachtst gezegd, maar ik kan alleen begrijpen in de mate waarin ik mezelf ken, dus al het andere is invulling. En dan denk ik: In hoeverre maak ik me zelf bijvoorbeeld echt druk om het leed van een ander? Ik ben opgegroeid in een verzorgingsstaat. Het meeste is ver van mijn bed show. Ik ben een in de watten gelegd kind van God.
  Dat zal mijn ‘goede karma’ wel zijn. Lekker makkelijk ook die gedachte.
  Misschien hebben die allerrijksten van deze aarde wel geen van allen beseft hoe hoog het bewustzijn van vele aardeburgers inmiddels is, en hoe krachtig dat werkt. Misschien zijn ze totaal verontwaardigd over hoeveel kracht er huist in ogenschijnlijk domme mensen of mensen waar ze minderwaardig over doen. Maar misschien waren we te lui aan het worden, in slaap aan het dommelen. Ik kan alleen maar meemaken waar ik zelf nog onderdeel van ben. En dat geldt voor iedereen, misschien gaan we door deze mangel meer aan introspectie doen zodat ons overlevingsgedrag wat minder de kop op steekt.
  Er zitten vele kanten aan dit corona-conflict.

 3. De corona pandemie bestrijding presenteert zich als goedheid. Het kruipt in het jasje van de goedheid die er al was, en integer is. Dus de echte goedheid weefde zelf het koordje met de nu allerberoerdste uitvoerders. De echte goedheid staat nu in zijn blote kont.

  1. Mon keijzer, die gewipt is vanwege het feit dat ze het overheidsbeleid niet langer steunde, zegt ergens in dit interview dat we een zo perfect systeem aan het creeeren zijn dat de mens niet meer ‘goed’ hoeft te doen.

   1. Ja. Ik keek dit vanmiddag en vond het een verademing. Dapper, helder, goed. Iemand die de dingen op de juiste plek zet.

 4. Dus daaruit voortvloeiend word ik me er meer van bewust dat de wortel van destructie alleen verwijderd kan worden door eerst zelf onberispelijk te worden voordat je de zonde van een ander aanwijst. Of tenminste af en toe daaraan te durven twijfelen. Wie vrij is van zonden werpe de eerste steen. Leuke neben übung voor om die zeeën van tijd te verdrijven die de lockdown weer veroorzaakt.

  1. mooi. ik heb vanaf het begin voor mijzelf besloten dat dit een tijd van het leren van empathie en verbinding ‘tegen de klippen op’ zou moeten worden. Liefde is een ontembaar beest en momenteel slaat het wild om zich heen, ook in mijn eigen ziel.

 5. En als laatste: wat ik ook fantastisch vind, en waar ik me eerst juist aan ergerde maar nu opeens niet meer, is om te zien hoe veel meer mensen zich nu bezighouden met spiritualiteit. Hoe mensen uit de strijd binnen het collectieve systeem stappen, en the winning game de rug toe keren en bij zichzelf naar binnen gaan.

  1. henri

   Heb gisteren een groot stuk van de docu met D Icke bekeken ( Truman show nr 54 Jorn Luka)

   https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-54-david-icke/

   Hetgeen ik daaruit meeneem op dit gebied is dat het hele huidige gedrag van de niet-bewusten met het moto ‘ doe het voor een ander ..’ , de goeden zogenaamd uitsluitend voortkomt uit omgevings- conditionering , vanaf de geboorte , dan via de school daar wordt geleerd dat het virus een monster is dat ten koste van alles moet bestreden worden en aan kinderen wijsgemaakt wordt ‘ doe het om oma te beschermen ‘ , dan de conditionering door opvoeding etc .. daarna de universiteit ,dan komt op het werk de baas die bepaalt hoe ik moet denken en leven …….heb enorm respect voor D Icke ..hij legt het heel adequaat uit , zelf schiet ik woorden tekort …je leven begint pas echt , bij het ZELF bepalen wat je wil en als je in je eigen kracht staat om die prik niet te nemen

   1. Mooie reactie. zie ook mijn link hierboven naar Mona Keijzer bij de Balie. Helma Broekman en Christine von Dreien omschrijven deze tijd als een periode van intropspectie en bezinning op het eigen zielenleven. In Star Wars kwam een mooie zin tevoorschijn: ‘we zijn hier niet om onze vijand te verslaan, maar om diegenen waar we van houden te beschermen’ etc etc…

   2. Toch geldt dat ZELF bepalen ook voor degenen die pro covid vaccinatie zijn. En mijn ervaring is dat de meesten dondersgoed weten dat het ze geen bal aangaat of ik wel gevaccineerd ben. Als ik zeg dat zijn mijn eigen zaken houden de meesten hun mond. Ik verplicht ze namelijk niet om mij in dienst te houden, daar kiezen ze ook ZELF voor. Dus omdat ze me niet willen missen, zijn ze opeens niet meer bang voor besmetting. Nee want waar ze éigenlijk bang voor zijn is ongehoorzaam zijn. Ze zien geen alternatief voor het huidige beleid. en daarom doen ze gedwee mee.
    Laten zich net zo goed door de wind dragen als dat ik dat doe.
    En in de stiltes tussen zulke gesprekjes door voel ik dan toch saamhorigheid.
    Maar nog wat, pas als ik huis en haard zou moeten verlaten door deze overmacht, dan pas weet ik of ik genoeg kracht heb om die prik niet te nemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s